Aktualności


NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW NA 500+ !

2020-08-06

Przypominamy, że WNIOSKI O 500+ SKŁADAĆ BĘDZIEMY DOPIERO W 2021 ROKU.

Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021 roku.


Bezplatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

2020-07-30

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego skierowanego dla osób w kryzysie. Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.
Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.


APEL O POMOC

2020-07-22

Szanowni Mieszkańcy!
W dniu 21 lipca 2020r. w Nowej Wsi doszło do pożaru budynku mieszkalnego w wyniku, którego rodzina z dwójką małych dzieci, która wynajmowała lokal mieszkalny straciła dach nad głową. W wyniku pożaru uległy zniszczeniu odzież i wyposażenie mieszkania.
Możemy pomóc rodzinie składając ofiary na tacy w najbliższą niedzielę podczas mszy świętych oraz święcenia pojazdów w Parafii Przemęt.
Ksiądz Proboszcz Edmund Jaworski przekaże zebrane datki rodzinie.


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-07-13

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


RODZINNE POZA URZĘDEM GMINY PRZEMĘT

2020-06-24

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19 przyjmowanie wniosków o ZASIŁEK RODZINNY, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, DOBRY START („300+”) będzie wyglądało inaczej niż w latach ubiegłych.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników i sprawny przebieg procesu wydawania i przyjmowania wniosków, informuję, że w formie TRADYCYJNEJ wnioski będzie można pobrać i złożyć w wyznaczonych dniach i miejscowościach (HARMONOGRAM W ZAŁĄCZNIKU).

Podczas wizyty w sprawie pobrania/składania wniosków należy:
- zakryć usta i nos (z wyjątkiem osób, którym stan zdrowia na to nie pozwala),
- zdezynfekować ręce (płyn do dezynfekcji zostanie udostępniony) lub mieć założone rękawiczki jednorazowego użytku,
- zachować minimum 2 m odstępu miedzy osobami,
- posiadać swój długopis,
Zaleca się przychodzić bez osób towarzyszących.
Składany wniosek musi być dokładnie wypełniony – nie będzie możliwości wypełniania wniosków w miejscu ich przyjmowania.

Pracownicy nie będą przyjmować wniosków, które nie będą uzupełnione o podstawowe dane tj. dane wnioskodawcy, adresy szkół do których uczęszczają dzieci, skład rodziny czy numerów kont bankowych.
W przypadku jeżeli do wniosku wymagane jest przedłożenie dokumentów potwierdzające określone fakty (np. kopie świadectw pracy, umów, pit, orzeczeń sądu itp.), należy mieć dany dokument skopiowany (oryginał do wglądu).
Wykaz dokumentów, które są wymagane do wniosku można znaleźć na stronie www.przemet.ops.org.pl
Prosimy o zrozumienie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i stosowanie się do wytycznych i przestrzegania ustalonych terminów i godzin wizyt.

Wnioski można będzie składać tak samo jak w latach ubiegłych również DROGĄ ELEKTRONICZNĄ od 1 lipca 2020 r. za pomocą: PUE ZUS, bankowości elektronicznej czy empatia.mrpips.gov.pl

Dołączone pliki:


NIE SKŁADAMY WNIOSKÓW O "500+"

2020-06-24

WNIOSKI O „500+” SKŁADAĆ BĘDZIEMY DOPIERO W 2021 R. – AKTUALNIE KAŻDY KTO POBIERA ŚWIADCZENIE 500+ MA TO ŚWIADCZENIE PRZYZNANE DO 31.05.2021 R.


Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2020-06-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Dołączone pliki:


Informacja dot. obsługi klientów

2020-06-19

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2020 roku klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą przyjmowani po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
Warunki obsługi klientów w GOPS reguluje zarządzenie nr 8.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski (w załączniku).

Dołączone pliki:


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie wznawia bezpośrednią obsługę klientów od 20.05.2020r.

2020-05-20

Warunki otwarcia reguluje Zarządzenie nr 6.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski (treść w załączniku).

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt

2020-05-11

W terminie od dnia 11 maja do 24 maja 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 11 maja do dnia 24 maja 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

2020-05-08

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Kierownik Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Dołączone pliki:


Linia wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla osób w kryzysie psychicznym, doświadczających przemocy i osób starszych

2020-05-08

Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną od miesiąca maja 2020 roku uruchomił linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy.

Porady udzielane są bezpłatnie.

Wielkopolska Infolinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi w załącznikach numerami telefonów lub adresami e-mail.

Dołączone pliki:


Telefony zaufania - przydatne infolinie

2020-04-30

Telefony zaufania dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt

2020-04-29

W terminie od dnia 25 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art.11 ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 25 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Twój Parasol - aplikacja mobilna

2020-04-22

Twój Parasol to aplikacja moblina dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji - oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

Aplikacja „Twój parasol” działa nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie i Łotwie. Jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR. Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com


Bezpłatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

2020-04-16

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego. Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.
Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.


"Plan awaryjny" dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie pandemii koronawirusa

2020-04-16

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami z "Niebieskiej Linii", Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet przygotował tzw. "plan awaryjny" - informacje użyteczne w dobie pandemii. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt

2020-04-10

Od dnia 11 kwietnia do 24 kwietnia 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 11 kwietnia 2020r. do dnia 24 kwietnia 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Życzenia świąteczne

2020-04-10

Życzenia Wielkanocne A.D. 2020

Dołączona galeria:

Życzenia świąteczne

  Profilaktyka koronawirusa i możliwe formy pomocy.

  2020-04-10

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy.
  Pakiet informacyjny poniżej.

  Dołączone pliki:


  Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt do 10 kwietnia 2020 roku.

  2020-03-26

  Od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt.
  Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
  Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku poniżej.

  Dołączone pliki:


  Zawieszenie działań w ramach projektu: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”

  2020-03-17

  Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

  Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Przemęt jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

  Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Przemęt, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

  Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Przemęt dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

  Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

  2020-03-17

  W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, od 17 marca do odwołania zawieszona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.

  Od wtorku 17 marca we wszystkich sprawach załatwianych dotychczas w GOPS możliwy jest:

  - kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30

  1. Dział pomocy środowiskowej - 65 615 69 81
  2. Dział finansowo-administracyjny - 65 615 69 82
  3. Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego - 65 615 69 83, 65 615 69 84,

  - kontakt drogą elektroniczną e-mail na adres: gops@zw.pl,

  - korzystanie z platformy ePUAP.

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego można składać również drogą elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowością elektroniczną).


  Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

  2020-03-12

  Z dniem 12 marca 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
  Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji