Aktualności


Rekrutacja do projektu MOJA STREFA WPŁYWU program aktywizacji osób młodych na wielkopolskim rynku pracy.

2020-01-15

Projekt realizowany jest od 1 września 2019r. do 18 lutego 2021r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 08.01.2020 - 24.01.2020. dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście biura: SENSE consulting sp. z o.o, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań. Szczegółowa informacje o projekcie, regulamin rekrutacji wraz z oświadczeniami znajduje się w załącznikach.

Dołączone pliki:


Rekrutacja do projektu PRO-ZAWÓD 2.0

2020-01-15

PRO-ZAWÓD 2.0 to projekt wspierający aktywność zawodową jego uczestników w Wielkopolsce. Kierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, które chcą poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019r. do 28 lutego 2021r. i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 08.01.2020 - 24.01.2020. Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście do biura: SENSE consulting sp. z o.o, ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, tel/fax: 61 843 26 11. Zgłoszenia wstępne można tez przysłać na adres mailowy: prozawod@senseconsulting.pl. W załącznikach zamieszczone są szczegółowe informacje o projekcie PRO-ZAWOD 2.0 oraz regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem uczestnika projektu.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt - styczeń, luty 2020r.

2020-01-09

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt
Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Skrócony czas pracy w dn. 24 i 31 grudnia br.

2019-12-20

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 17.2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny:
- dnia 24 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 12.00
- dnia 31 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 13.00


Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

2019-11-27

Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO - PRACOWNIK SOCJALNY

2019-11-27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik socjalny - umowa o pracę na zastępstwo.
Informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

2019-11-18

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

2019-10-24

Dzięki uruchomieniu w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W.Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu projektu pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” wsparty technologicznie proces rehabilitacji jest dostępny dla dzieci z Wielkopolski.

W ramach projektu uczestnicy będą korzystali z konsultacji lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów, a ich rodzice będą mieli szansę skorzystać ze szkoleń dotyczących przyszłości funkcjonalnej u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020.

Udział w programie mogą wziąć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia,
u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Druk formularza zgłoszeniowego oraz świadomej zgody znajduje się na stronie projektu
www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

2019-10-21

W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-076/17 pt. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów ” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przemęt do uczestnictwa w ww. projekcie. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY"

Dołączone pliki:


Przypomnienie - Wnioski "300+" składamy tylko do końca listopada 2019 roku.

2019-10-21

Przypominamy, że aby otrzymać jednorazowe świadczenie „dobry start” („300+”) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przez dzieci uczące się w szkołach, należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 30.11.2019 r. Po tej dacie wnioski nie będą już przyjmowane.
Świadczenie to przysługuje m.in. rodzicom, na dzieci rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia przez nie 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
UWAGA
W tym roku o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 można ubiegać się również na dziecko, uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

2019-10-21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
OPIEKUN
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPRZĄTACZKA W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY.

2019-10-21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
SPRZĄTACZKA
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

2019-10-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

Dołączone pliki:


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

2019-10-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

2019-09-03

Harmonogram Klubu Seniora
w Gminie Przemęt
Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji