Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt

Data publikacji: 2021-10-13

W dniach 4, 5, 6 i 7 października 2021r. Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak wraz z Izabelą Łakomą i Gabrielą Skoracką pracownikami socjalnymi z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie odwiedzili uczestników Klubów Seniora działających na terenie Gminy Przemęt. Spotkania były okazją do złożenia życzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i wręczenia upominków. Wspomniany Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Święto obchodzone jest corocznie 1 października.

Seniorzy w Gminie Przemęt są coraz bardziej aktywni i twórczy. Wykorzystują nowe możliwości, nowe technologie i chcą się rozwijać. Klub Seniora z czterema oddziałami w Przemęcie, Kaszczorze, Mochach i Buczu jest inicjatywą poświęconą osobom starszym i działa od połowy marca 2019 w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, wspófinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W Klubie prowadzone są cotygodniowo spotkania i warsztaty twórcze, pobudzające uczestników do własnej twórczości. Te spotkania to nie tylko poznawanie warsztatu pracy malarskiego, rysunkowego, fotograficznego czy filcowania. To również a może przede wszystkim ważne miejsce do nawiązywania relacji, rozmów na różne tematy. To miejsce spotkań i bycia ze sobą.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7Zdjęcie 8Zdjęcie 9

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Data publikacji: 2021-10-07

      W dniu 1 października 2021 r. dla Seniorów z Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy zorganizowane zostało uroczyste spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Obchody odbyły się w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście:

Pan Janusz Frąckowiak - Wójt Gminy  Przemęt, Pani Elżbieta Wita - Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt, Pani Bożena Ćwiklińska - Skarbnik Gminy Przemęt, Pan Stefan Napierała - Radny Rady Gminy Przemęt, Pani Aneta Seidel - Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy.

     Zgromadzonych gości i Seniorów przywitała Pani Barbara Ścigała - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie. W imieniu władz samorządowych Wójt Gminy Przemęt przekazał  wszystkim Seniorom gorące życzenia zdrowia i wielu lat życia wypełnionego radością i satysfakcją oraz szacunkiem i miłością najbliższych. Nie zabrakło również gratulacji i serdecznych życzeń oraz wielu słów uznania skierowanych do Seniorów od pozostałych gości. Z  zadowoleniem i okazanym podziękowaniem Seniorzy przyjęli niespodziankę - paczki zdrowia, przygotowane dla  wszystkich Seniorów. W każdej  paczce znalazły się między innymi aparat do mierzenia ciśnienia krwi, produkty wzmacniające odporność organizmu, środki ochrony osobistej, aparat do pomiaru poziomu cukru we krwi, kasetka do przechowywania leków, ,,koperta życia” itp. Wręczenia  paczek dokonał Wójt Gminy Przemęt wraz z Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.

   Wielu wzruszeń i radości wszystkim obecnym sprawiła przygotowana część artystyczna, która rozpoczęła się występami dzieci z Przedszkola Samorządowego w Przemęcie. Następnie program artystyczny zaprezentowały dzieci z klas młodszych i starszych  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kluczewie. W programie wykonane zostały utwory w wersji instrumentalnej, piosenki, wiersze, układy taneczne i akrobatyczne. Nie zabrakło także programu artystycznego w wykonaniu najmłodszych dzieci z Gminnego Żłobka w Błotnicy, które wystąpiły w filmiku  nagranym  na tę okoliczność. Na zakończenie tej części programu również Seniorzy z DDPS+ zaprezentowali przygotowaną przez siebie piosenkę. Istotnym elementem  uroczystości była także wystawa  dorobku artystycznego prac wykonanych  przez Seniorów podczas codziennych zajęć z arteterapii. Spotkanie dostarczyło wszystkim obecnym wielu pozytywnych wrażeń, którymi seniorzy wraz z gośćmi mogli podzielić się podczas przygotowanego na zakończenie  poczęstunku.

 Całość uroczystości odbyła się dzięki środkom współfinansowanym przez Gminę Przemęt oraz dofinansowaniu w ramach realizowanego programu wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021.

Dzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób StarszychDzień Osób Starszych

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2021-09-28

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc październik 2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - miesiąc październik 2021r. (plik docx 48KB)

Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja

Data publikacji: 2021-09-24

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Wszystkie niezbędne i aktualne informacje ( w tym lokalizacje i harmonogramy pracy punktów pomocy) znajdziesz na stronie internetowej powiatwolsztyn.pl, na stronie np.ms.gov.pl lub uzyskasz pod numerem telefonu wskazanym do rejestracji wizyt. Szczegóły na załączonym plakacie i ulotce.

Załączniki:

 1. Plakat - Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (plik pdf 1175KB)
 2. Ulotka - Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja (plik pdf 1538KB)

Ogłoszenie o odwołaniu konsultacji społecznych

Data publikacji: 2021-09-16

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie § 4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.) zmienioną Uchwałą Nr 146/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w związku z koniecznością wprowadzenia zmian uzupełniających do dokumentu, informuje o odwołaniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028, które miały odbyć się w dniach od 17 września do 24 września 2021 r.

Termin kolejnych konsultacji zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 72.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 15.09.2021r. (plik pdf 290KB)

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. Projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028

Data publikacji: 2021-09-09

Wójt Gminy Przemęt działając na podstawie §4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.) zmienioną Uchwałą Nr 146/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 kwietnia 2020 r. informuje, że w dniach od 17 września do 24 września 2021r. odbędą się konsultacje społeczne dot. Projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w celu poznania uwag i wniosków mieszkańców na temat Strategii z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag.

Uwagi można przesłać na wypełnionym formularzu:

- elektronicznie na adres e-mail: konsultacjespoleczne@przemet.com wpisując w tytule e-maila: „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt”,

-  na wypełnionym formularzy w formie papierowej w kopercie z dopiskiem „Uwagi do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt” – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, drogą pocztową lub osobiście poprzez złożenie uwag do urny znajdującej się w holu wejściowym budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2028 stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Nie będą rozpatrywane uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie konsultacji, tj. po dniu 24 września 2021 roku, a także niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Załączniki:

 1. Formularz zgłaszania uwag (plik pdf 445KB)
 2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028 (plik pdf 3932KB)
 3. Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt (plik pdf 694KB)

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2021-09-03

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc wrzesień 2021r. 

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - wrzesień 2021r. (plik docx 58KB)

Informacja dot. obsługi klienta

Data publikacji: 2021-09-02

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19  do minimum ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klienta.
Kontakt osobisty zostaje dopuszczony w wyjątkowych sytuacjach tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z dyżurującym pracownikiem danego działu.

Telefony kontaktowe do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ 65 615 69 81

DZIAŁ KADR I KSIĘGOWOŚCI 65 615 69 82

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

POKÓJ 7   Tel. 65 615 69 83

POKÓJ 14A Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ STYPENDIUM  Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH    Tel. 65 615 69 84

DZIAŁ KARTY DUŻEJ RODZINY    Tel. 65 615 69 84

 

Przypominamy, że wnioski o ustalenie prawa do ZASIŁKU RODZINNEGO I INNYCH ŚWIADCZEŃ można składać:

- w wersji tradycyjnej (przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie)

- drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS).

Złożenie wniosku o ZASIŁEK RODZINNY na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 do końca LISTOPADA 2021r. gwarantuje ciągłość prawa do tego świadczenia.

Prawo do zasiłku rodzinnego na wnioski złożone po dniu 30 listopada br. będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Data publikacji: 2021-08-30

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Kryterium dochodowe w wysokości 150% o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, uprawniające do Programu wynosi:

- 792,00 zł. dla osoby w rodzinie,

- 1.051,50 zł. dla osób samotnie gospodarujacych.

Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu - 65 615 69 81.

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2021-08-30

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc sierpień 2021r. - aktualizacja z dnia 27.08.2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - sierpień 2021r., aktualizacja z dnia 27.08.2021r. (plik docx 58KB)

Oferta pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2021-08-26

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT RODZINY. Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Oferta pracy na stanowisko ASYSTENT RODZINY (plik pdf 434KB)

Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2021-08-26

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Umowa o pracę na zastępstwo.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Oferta pracy na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY (plik pdf 352KB)

STYPENDIA SZKOLNE

Data publikacji: 2021-08-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w okresie od 1 września do 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w terminie od 1 września do 15 października 2021 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wniosek można złożyć w białej urnie znajdującej się przedsionku budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8 lub osobiście po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, pod numerem telefonu 65 615 69 84.

Wniosek o stypendium można pobrać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (www.przemet.ops.org.pl), w zakładce „druki”. Druki wniosku wyłożone będą również w przedsionku budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8. W razie pytań odnośnie wypełnienia wniosku proszę o kontakt pod nr telefonu 65 615 69 84.

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Data publikacji: 2021-08-25

Z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja mKDR.

Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty (w przypadku dorosłej osoby) oraz posiadające mLegitymację szkolną (w przypadku dziecka) mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. 

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. 

Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. 

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny. 

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Jednocześnie informujemy, że aby była możliwa wizualizacja Kart Dużej Rodziny pozostałych członków rodziny (np. aby rodzice mogli w aplikacji mObywatel wyświetlać karty dzieci), konieczne jest dodanie informacji na temat wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR.

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2021-08-17

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc sierpień 2021r. - aktualizacja z dnia 16.08.2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - sierpień 2021r., aktualizacja z dnia 16.08.2021r. (plik docx 58KB)

DOBRY START 300 dla ucznia

Data publikacji: 2021-08-13

Między 1 lipca a 30 listopada 2021r. złóż elektroniczny wniosek o świadczenie z programu Dobry Start:

- przez bankowość elektroniczną

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl

- na portalu emp@tia.

Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie. Zapraszamy.

Termin 25.08.2021r., godz. 9.00-13.00

Miejsce: Mochy ul. Wolsztyńska 8 (dawny Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego Wschowa).

Zabierz na spotkanie dowód osobisty, a jeśli chcesz złożyć wniosek, także numer rachunku bankowego.

Szczegóły na załączonym plakacie.

DOBRY START 300 dla ucznia

Oferta pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2021-08-10

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT RODZINY. Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko ASYSTENT RODZINY (plik doc 58KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)

Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2021-08-10

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Umowa o pracę na zastępstwo.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Oferta pracy na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY (plik doc 51KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)

ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - SKŁADANIE WNIOSKÓW na nowy okres 2021/2022

Data publikacji: 2021-07-21

Szanowni Państwo

Z uwagi na sytuację w całym kraju spowodowaną COVID-19, wnioski o ZASIŁEK RODZINNY
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY w SIERPNIU 2021 r.
będą przyjmowane w budynku:

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI w PRZEMĘCIE
UL. JAGIELLOŃSKA 16 (wejście od strony tarasu):

-  w poniedziałki, środy i czwartki.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i sprawny przebieg procesu przyjmowania wniosków, informuję, że w formie TRADYCYJNEJ wnioski będzie można złożyć wg poniższego harmonogramu:

DATA

GODZINA

MIESZKAŃCY POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

02.08.2021 r.
(poniedziałek)

8.00 – 15.00

GÓRSKO

KASZCZOR

OLEJNICA

OSŁONIN

WIELEŃ

04.08.2021 r.
(środa)

8.00 – 15.00

POPOWO STARE

POŚWIĘTNO

 SOKOŁOWICE

05.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

NOWA WIEŚ

MOCHY

09.08.2021 r.
(poniedziałek)

8.00 – 15.00

PRZEMĘT

11.08.2021 r.

(środa)

8.00 – 15.00

BARCHLIN

BISKUPICE   

  BOREK

12.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

BUCZ

SĄCZKOWO

16.08.2021 r.

(poniedziałek)

8.00 – 15.00

BŁOTNICA   

 RADOMIERZ

18.08.2021 r.

(środa)

8.00 – 15.00

KLUCZEWO

19.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

SOLEC

SOLEC NOWY 

 STARKOWO

23.08.2021 r.

(poniedziałek)

8.00 – 15.00

SIEKOWO

PERKOWO

25.08.2021 r.

(środa)

8.00 – 15.00

SIEKÓWKO

26.08.2021 r.

(czwartek)

8.00 – 15.00

Mieszkańcy, którzy z przyczyn obiektywnych
nie mogli złożyć wniosku w wyznaczonym terminie

Druki wniosków będą dostępne:      

 • w miejscu przyjmowania wniosków,
 • w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie (na klatce schodowej),
 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie www.przemet.ops.org.pl
  (zakładka DRUKI).

Wnioski można składać drogą elektroniczną: 

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl,
 • przez bankowość elektroniczną, 
 • portal PUE ZUS

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 615-69-83 lub (65) 615-69-84.                 
                                                                                                             Dyrektor GOPS w Przemęcie           
                                                                                                                   /-/ Barbara Ścigała

Aktualności

Data publikacji: 2021-07-15

fepr-wlkp-rp

NABÓR NA  ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA
 W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika
na stanowisko pracy sprzątaczka
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionarusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Nabór na zastepstwo w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy (plik pdf 1137KB)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Data publikacji: 2021-07-09

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik pdf 424KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik docx 12KB)

Posiłki dla dzieci w czasie wakacji letnich

Data publikacji: 2021-06-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 istnieje możliwość  skorzystania z pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Wsparcie udzielane jest rodzinom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz spełniajacym kryterium dochodowe.

Dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie powinien przekraczać 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł.

Zachęcamy do składania wniosków. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni, Tel. 65 615 69 81 lub 661 120 993

ANKIETA "Problemy społeczne w środowisku lokalnym"

Data publikacji: 2021-06-16

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Przemęt,

W związku z przygotowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety mającej na celu identyfikację najważniejszych problemów społecznych w środowisku lokalnym.

Państwa opinia, wyrażona w formie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie miała wpływ na efektywną realizację polityki społecznej w kolejnych latach.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: http://wanir.edu.pl/ankieta-problemy-spoleczne-w-srodowisku-lokalnym-gmina-przemet/

Ankieta jest anonimowa i będzie aktywna do dnia 4 lipca 2021r.

Przypomnienie - Wnioski

Data publikacji: 2021-06-16

Przypominamy, że złożenie wniosku do końca CZERWCA 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze tj. „500+” zostanie wypłacone z wyrównaniem od czerwca 2021 r.
Prawo do świadczenia „500+” na wnioski złożone po dniu 30 czerwca br. będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski można składać:
- w wersji tradycyjnej (przesłać pocztą lub wrzucić do urny znajdującej się na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie)
- drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną, portal PUE ZUS).

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

Data publikacji: 2021-06-15

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc czerwiec 2021r. - aktualizacja z dnia 14.06.2021r.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - czerwiec 2021r., aktualizacja z dnia 14.06.2021r. (plik docx 58KB)

Informujemy, że w dniu 04.06.2021 r. tj. piątek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Data publikacji: 2021-05-31

GrupaWsparcia.pl - NIGDY NIE JESTEŚ SAM

Data publikacji: 2021-05-21

GrupaWsparcia.pl to darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniami i innymi życiowymi kryzysami. Grupa to nic innego jak przeniesienie spotkań organizowanych w rzeczywistości na innowacyjną platformę online zapewniajacą anonimowość. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów. To także praca nad sobą i rozwój osobisty.

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo, bez konieczności przedstawiania sie i pokazywania twarzy podzielić się swoimi problemami i otrzymać realną pomoc. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu sie może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Na portalu GrupaWsparcia.pl można uzyskać także wsparcie psychologa i prawnika.

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowano również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu.

Aby dołączyć do społeczności platformy GrupaWsparcia.pl wystarczy wejść na stronę  www.grupawsparcia.pl  i zarejestrować się za pomocą adresu e-mail. Adres nie będzie widoczny dla innych użytkowników.

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy.

Data publikacji: 2021-05-18

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Miesiąc maj 2021r. - aktualizacja.

Załączniki:

 1. Harmonogram Klubu Seniora - maj 2021r. aktualizacja. (plik docx 56KB)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Data publikacji: 2021-05-05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik pdf 420KB)

"Widzimy nie tylko oczami". Poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia.

Data publikacji: 2021-04-29

Poradnik został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w ramach projektu pilotażowego Wschodniego Mazowsza "Widzimy nie tylko oczami". Został napisany z myślą o osobach, które doświadczają utraty widzenia i nie wiedzą, jakie wsparcie mogą otrzymać, ani gdzie szukać pomocy. Jest to zbiór odpowiedzi na pytania, które mogą być wskazówkami rozpoczynającymi proces pozytywnych zmian.

Załączniki:

 1. "Widzimy nie tylko oczami". Poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia. (plik pdf 849KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...