Projekt WRPO Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów


Decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020r. związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

2020-11-02

W dniu 23 października 2020 roku Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 poprzez czasowe zawieszenie działalności w placówkach wsparcia dziennego na obszarze całego województwa wielkopolskiego.
Jednocześnie z dniem 26 października 2020r. zostało odwołane polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2020r., znak PS-II.36.2020.7 wydane wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego obejmującego powiaty: gostyński, jarociński, krotoszyński, międzychodzki, ostrowski, poznański, miasto na prawach powiatu Poznań, rawicki, słupecki, wolsztyński.

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy, Przemęt

2020-10-21

W terminie od dnia 21 października 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Senior+ w Gminie Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-10-21

w ramach projektu pn. "Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Miesiąc październik 2020 - aktualizacja z dnia 20.10.2020r.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-09-30

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
PAŹDZIERNIK 2020r.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-08-27

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
WRZESIEŃ 2020

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt,Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-08-11

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
SIERPIEŃ 2020

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-07-13

w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt

2020-05-11

W terminie od dnia 11 maja do 24 maja 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 11 maja do dnia 24 maja 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt

2020-04-29

W terminie od dnia 25 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r. zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art.11 ust.1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374, z późn.zm.) w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 25 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt

2020-04-10

Od dnia 11 kwietnia do 24 kwietnia 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 11 kwietnia 2020r. do dnia 24 kwietnia 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt do 10 kwietnia 2020 roku.

2020-03-26

Od dnia 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach:Bucz,Kaszczor,Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 26 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.
Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2020 roku poniżej.

Dołączone pliki:


Zawieszenie działań w ramach projektu: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”

2020-03-17

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.: „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalecił szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Przemęt jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Przemęt, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Przemęt dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Czasowe zawieszenie działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.

2020-03-12

Z dniem 12 marca 2020 roku zostaje czasowo zawieszona działalność Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy oraz Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt.
Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz.374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Wielkopolski polecił czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa w terminie od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r. w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały:Kaszczor, Przemęt, Bucz, Mochy

2020-02-25

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy

2020-01-30

W dniu 22 stycznia br. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy Senior + w Błotnicy. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015 – 2020, moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +”. Placówka mieści się w Błotnicy ul. Szkolna 19 i zajmuje ponad 300 m² i posiada szatnię, gabinet pielęgniarsko-zabiegowy, gabinet terapii indywidualnej, salę treningową, jadalnię, kuchnię, salę treningu ruchowego, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe pomieszczenia to: pokój socjalny, pomieszczenie gospodarcze, składnica zakładowa, toaleta personelu.
Do Dziennego Domu Pomocy uczęszczają osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy gminy Przemęt, którzy potrzebują wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 20 osób.
Pierwszego dnia seniorów powitał Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Waldemar Kalitka, Sekretarz Gminy Grzegorz Aryż, Skarbnik Gminy Bożena Ćwilkińska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie Barbara Ścigała, Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy Aneta Seidel, Zastępca Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu Kinga Zmuda, Radny wsi Błotnica Stefan Napierała. Seniorzy zapoznali się z ofertą wsparcia jaką otrzymają podczas pobytu w Dziennym Domu Pomocy Senior + w Błotnicy. Będą to zajęcia z terapii zajęciowej, wsparcie psychologa, zajęcia usprawniające ruchowo prowadzone przez fizjoterapeutę, pomoc i wsparcie opiekunek. Podczas pobytu w Dziennym Domu seniorzy otrzymują ciepły posiłek oraz mają zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu i odwóz z Dziennego Domu do miejsca zamieszkania. Pobyt w placówce trwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
Funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy Senior + odbywa się w ramach projektu pn."Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów", Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączona galeria:

Dzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w BłotnicyDzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy

  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt - styczeń, luty 2020r.

  2020-01-09

  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt
  Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

  2019-11-27

  Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

  2019-11-18

  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

  2019-10-21

  W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-076/17 pt. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów ” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przemęt do uczestnictwa w ww. projekcie. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

  czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY"

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

  2019-10-21

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
  ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
  OPIEKUN
  w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
  i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPRZĄTACZKA W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY.

  2019-10-21

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
  SPRZĄTACZKA
  w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
  i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

  2019-09-03

  Harmonogram Klubu Seniora
  w Gminie Przemęt
  Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
  w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Dołączone pliki:


  Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.

  2019-05-23

  W naszej Gminie od połowy marca ruszył pełną parą Klub Seniora z czterema oddziałami w Przemęcie, Kaszczorze, Mochach i Buczu. W tych miejscach prowadzone są cotygodniowo warsztaty twórcze, pobudzające uczestników do własnej twórczości, odkrywania w sobie potencjału twórczego, który często nie miał możliwości odkryć się przed nami-odbiorcami, jak i samymi uczestnikami.

  czytaj całość publikacji "Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt."

  Dołączona galeria:

  Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (26 fot.)...

  Dołączone pliki:


  KLUB SENIORA W GMINIE PRZEMĘT

  2019-03-22

  Harmonogram pracy Klubu Seniora w Gminie Przemęt

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o rekrutacji

  2018-12-14

  Gmina Przemęt oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór uczestników do projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o rekrutacji"

  Dołączone pliki:


  Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów

  2018-12-14

  Pragniemy poinformować, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie uzyskał dofinansowanie dla projektu pt.:

  „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”

  Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.

  Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Przemęt, o 20 osób objętych wsparciem w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy w Błotnicy w terminie 01.01.2019 r.-30.11.2021r. oraz o 40 osób w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt w terminie 01.12.2018r.-30.11.2021r.

  Wartość projektu: 1 600 764,07 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 1 520 725,86 zł


  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji