Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Skrócony czas pracy w dn. 24 i 31 grudnia br.

2019-12-20

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 17.2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny:
- dnia 24 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 12.00
- dnia 31 grudnia 2019 roku od godz. 7.30 do 13.00


Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

2019-11-27

Uaktualniony Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt, oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


OFERTA PRACY NA ZASTĘPSTWO - PRACOWNIK SOCJALNY

2019-11-27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pracownik socjalny - umowa o pracę na zastępstwo.
Informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

2019-11-18

Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do przesyłania zgłoszeń do udziału w projekcie rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

2019-10-24

Dzięki uruchomieniu w Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W.Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu projektu pn. „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim” wsparty technologicznie proces rehabilitacji jest dostępny dla dzieci z Wielkopolski.

W ramach projektu uczestnicy będą korzystali z konsultacji lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów i psychologów, a ich rodzice będą mieli szansę skorzystać ze szkoleń dotyczących przyszłości funkcjonalnej u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014-2020.

Udział w programie mogą wziąć dzieci i młodzi dorośli między 5 a 21 rokiem życia,
u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Druk formularza zgłoszeniowego oraz świadomej zgody znajduje się na stronie projektu
www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

2019-10-21

W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-076/17 pt. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów ” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia z terenu gminy Przemęt do uczestnictwa w ww. projekcie. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO DZIENNEGO DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY"

Dołączone pliki:


Przypomnienie - Wnioski "300+" składamy tylko do końca listopada 2019 roku.

2019-10-21

Przypominamy, że aby otrzymać jednorazowe świadczenie „dobry start” („300+”) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 przez dzieci uczące się w szkołach, należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 30.11.2019 r. Po tej dacie wnioski nie będą już przyjmowane.
Świadczenie to przysługuje m.in. rodzicom, na dzieci rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia przez nie 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.
UWAGA
W tym roku o świadczenie dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 można ubiegać się również na dziecko, uczące się w szkole dla dorosłych lub w szkole policealnej.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKA PRACY OPIEKUN W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY

2019-10-21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
OPIEKUN
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPRZĄTACZKA W DZIENNYM DOMU POMOCY SENIOR+ W BŁOTNICY.

2019-10-21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
SPRZĄTACZKA
w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy w ramach projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne
i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

2019-10-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

Dołączone pliki:


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

2019-10-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej.

Dołączone pliki:


Harmonogram Klubu Seniora w Gminie Przemęt

2019-09-03

Harmonogram Klubu Seniora
w Gminie Przemęt
Oddziały: KASZCZOR, PRZEMĘT, BUCZ, MOCHY
w ramach projektu pn. „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Składanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, świadczenia wychowawczego "500+", funduszu alimentacyjnego, świadczenia jednorazowego "Dobry start" tj. "300+".

2019-06-24

Zbliża się kolejny okres na który będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do:
- zasiłku rodzinnego i dodatków na okres zasiłkowy 2019/2020,
- świadczenia wychowawczego (tj. „500+”) na okres świadczeniowy 2019/2021,
- funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020
- oraz świadczenia jednorazowego „Dobry start” (tj. „300+”).

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń można składać:
- od 1 LIPCA 2019 r. – drogą elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej),
- od 1 SIERPNIA 2019 r. - drogą tradycyjną (papierową).

Przyjmowanie i wydawanie wniosków w formie tradycyjnej odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.
- w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Dołączone pliki:


Informujemy, że w dniu 19 czerwca br. (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie czynny do godziny 15:00.

2019-06-14

Informujemy, że w dniu 19 czerwca br. (środa) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie czynny do godziny 15:00.


Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt.

2019-05-23

W naszej Gminie od połowy marca ruszył pełną parą Klub Seniora z czterema oddziałami w Przemęcie, Kaszczorze, Mochach i Buczu. W tych miejscach prowadzone są cotygodniowo warsztaty twórcze, pobudzające uczestników do własnej twórczości, odkrywania w sobie potencjału twórczego, który często nie miał możliwości odkryć się przed nami-odbiorcami, jak i samymi uczestnikami.

czytaj całość publikacji "Twórczy Klub Seniora w Gminie Przemęt."

Dołączona galeria:

Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.Twórczy Klub Seniora  w Gminie Przemęt.

pelna galeriaZobacz pełną galerię (26 fot.)...

Dołączone pliki:


Informacja dot. świadczenia wychowawczego tj. "500+" na pierwsze dziecko.

2019-05-17

Informacja dot. świadczenia wychowawczego tj. "500+" na pierwsze dziecko.

czytaj całość publikacji "Informacja dot. świadczenia wychowawczego tj. "500+" na pierwsze dziecko."


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopiecznymi tutejszego Ośrodka.

2019-05-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopiecznymi tutejszego Ośrodka.

Dołączone pliki:


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - STARSZY REFERENT

2019-04-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
STARSZY REFERENT

Dołączone pliki:


KLUB SENIORA W GMINIE PRZEMĘT

2019-03-22

Harmonogram pracy Klubu Seniora w Gminie Przemęt

Dołączone pliki:


Wsparcie psychologa.

2019-03-20

Wsparcie psychologa.

czytaj całość publikacji "Wsparcie psychologa."


Osoby niepełnosprawne.

2019-03-11

Przedstawiamy materiały dotyczące osób niepełnosprawnych.

Dołączone pliki:


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

2019-03-07

Od 1 marca 2019 r. ruszył program Mama 4+. Świadczenie to ma zapewnić niezbędne środki utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychowywać dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci, a także ojciec, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Ponadto trzeba udowodnić, że nie posiada się dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Aby otrzymać świadczenie, należy mieszkać w Polsce i mieć tutaj ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo państw członkowskich EFTA i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub zalegalizowany pobyt w Polsce.

Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, trzeba zgłosić o nie wniosek. Druk znajduje się w salach obsługi klientów w placówkach ZUS oraz na www.zus.pl.
Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy dołączyć:
•akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,
•informację o numerach PESEL dzieci,
•oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
•inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Jeśli dana osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł i jest co roku waloryzowana. Natomiast, jeśli osoba zainteresowana pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura, to rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. Oznacza to, że kwota
rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą, a wysokością pobieranej emerytury albo renty.

Na jakich zasadach wypłaca się rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym osiągnięto powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

O czym należy powiadomić ZUS, jeśli pobiera się rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Osoba pobierająca rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek powiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, np. o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów lub prawie do innego świadczenia.


Ewa Szymankiewicz
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Dołączone pliki:


Zaproszenie Przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym

2019-01-15

Wójt Gminy Przemęt w związku z art. 9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz.1390) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
Czytaj całość w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny dla rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci.

2019-01-08

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny są wydawane i przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w pokoju nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Wniosek można także pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
http://www.przemet.ops.org.pl/.

Link do ustawowych zniżek:
https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek


Link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Dołączone pliki:


Życzenia

2018-12-20

logo


Ogłoszenie o rekrutacji

2018-12-14

Gmina Przemęt oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór uczestników do projektu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o rekrutacji"

Dołączone pliki:


Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów

2018-12-14

Pragniemy poinformować, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie uzyskał dofinansowanie dla projektu pt.:

„Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług opiekuńczych na terenie Gminy Przemęt, o 20 osób objętych wsparciem w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy w Błotnicy w terminie 01.01.2019 r.-30.11.2021r. oraz o 40 osób w ramach dziennych form usług opiekuńczych w Klubie Seniora w Gminie Przemęt w terminie 01.12.2018r.-30.11.2021r.

Wartość projektu: 1 600 764,07 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 520 725,86 zł


Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie nieczynny.

2018-12-07

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie nieczynny.


Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

2018-11-26

W dniu 23.11.2018r. w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (6 x 45 min).
Tematyka szkolenia:
1.Najczęściej popełniane błędy w funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.
2.Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy.
3.Dialog motywujący z osobą doświadczająca przemocy.
Wykonawcą szkolenia było Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska z Myślenic.Prowadzącym szkolenie był Pan Arkadiusz Tyrała-pedagog resocjalizacji, trener, szkoleniowiec i profilaktyk.Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały dydaktyczne.


Warsztaty profilaktyczne w szkołach z zakresu przeciwdziałania przemocy

2018-11-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w porozumieniu z 7 szkołami z terenu Gminy Przemęt w okresie od 7 listopada 2018r.do 21 listopada 2018r.zrealizował działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy. Adresatami warsztatów profilaktycznych byli uczniowie z klas wytypowanych przez
szkoły.Wykonawcą warsztatów był PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski z Rzeszowa.Ogółem w szkołach zostało przeprowadzonych 19 grupowych warsztatów profilaktycznych 90 minutowych.


Przypomnienie - wnioski 300+

2018-11-14

Przypominamy, że aby otrzymać jednorazowe świadczenie „Dobry start” („300+”) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 przez dzieci uczące się w szkołach należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 30.11.2018 r.Po tej dacie wnioski nie będą już przyjmowane.
Świadczenie to przysługuje między innymi rodzicom na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.


Zapewnienie schronienia osobom tego pozbawionym

2018-11-07

Wymagane dokumenty
Pisemne lub ustne zgłoszenie osoby zainteresowanej.

Miejsce złożenia dokumentów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8,64-234 Przemęt, pokój nr 8, Dział Pomocy Środowiskowej, Tel. (65) 615 69 81.

Sposób załatwienia
Osoby zgłaszające się do Działu Pomocy Środowiskowej w GOPS Przemęt otrzymują wszelką informację dotyczącą placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym. Pracownik socjalny Działu niezwłocznie podejmuje działania zmierzające do znalezienia osobie bezdomnej miejsca schronienia. Osoba bezdomna składa wniosek o skierowanie do placówki dla osób bezdomnych lub wskazanie miejsca w placówce. W drodze postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu z osobą bezdomną wywiadu środowiskowego i zawarciu kontraktu socjalnego osoba bezdomna otrzymuje decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy w formie schronienia oraz skierowanie do placówki.W przypadku zgłoszenia przez osobę bezdomną potrzeby skorzystania z noclegowni lub ogrzewalni pracownik socjalny udziela szczegółowych informacji na temat miejsc noclegowych i ogrzewalni.

Placówki tymczasowego schronienia:
1.Schronisko dla osób bezdomnych w Lesznie (dla mężczyzn), ul. Towarowa 10,
64-100 Leszno
2.Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (dla kobiet i mężczyzn), Błońsko 37A, 64-308 Jabłonna.

W załączeniu pełen rejestr placówek tymczasowego schronienia w województwie wielkopolskim.

Dołączone pliki:


PRZYPOMNIENIE - wnioski 500+ i świadczenia rodzinne

2018-10-16

Przypominamy, że aby otrzymać świadczenie wychowawcze („500+”) od października 2018 r. na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 31.10.2018 r.
W przypadku jeżeli wniosek zostanie złożony po tej dacie prawo do wnioskowanych świadczeń będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

Przypominamy, że aby otrzymać zasiłek rodzinny od listopada 2018 r. na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 należy złożyć wniosek o to świadczenie do dnia 30.11.2018 r.
W przypadku jeżeli wniosek zostanie złożony po tej dacie prawo do wnioskowanych świadczeń będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.


Prośba o nieodpłatne przekazanie pralki i mebli dla potrzebującej rodziny

2018-09-13

Zwracamy się z prośbą o nieodpłatne przekazanie dla naszych podopiecznych:
- 2 szafek lub komody
- pralki

Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 65 615 69 81


Projekt pn. "Aktywna Integracja w Powiecie Wolsztyńskim" dla osób niepełnosprawnych

2018-09-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie uprzejmie informuje
o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. ”Aktywna Integracja w Powiecie Wolsztyńskim”.

Projekt: Aktywna integracja w Powiecie Wolsztyńskim
Numer projektu: RPWP.07.01.02-30-0055/17
Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe
Realizator: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)
Partner: Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”.

Celem głównym projektu jest włączenie społeczne 40 osób z niepełnosprawnością,
z Powiatu Wolsztyńskiego w wieku aktywności zawodowej, z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie poprzez aktywizację społeczną (trening kompetencji i umiejętności społecznych, WTZ), zdrowotną (rehabilitacja i badania profilaktyczne/specjalistyczne)
i zawodową (IPD, WTZ, szkolenia kompetencji zawodowych, staże) w terminie 01.06.2018r.do 31.05.2019r.

Uczestnicy:
- osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej,
- zagrożonych wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją 13 zawartą
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020),
- zarejestrowane jako bezrobotne (3 profil), poszukujące pracy lub bierne zawodowo;
- zamieszkujące Powiat Wolsztyński.

Zaplanowane działania:
1.Aktywizacja społeczna (cykliczne warsztaty kompletacji społecznych)
2.Poradnictwo zawodowe – konsultację z doradcą zawodowym w celu diagnozy
3.Warsztaty terapii zajęciowej (dla 20osób niemogących podjąć pracy)
4.Aktywizacja zdrowotna (rehabilitacja ułatwiając powrót na rynek pracy)
5.Badania profilaktyczne/ specjalistyczne
6.Szkolenia kompetencji zawodowych (dla 20 osób -tematyka w zależności od indywidualnych potrzeb)
7.Staże (dla 20 osób - 3 miesięczne staże z płatnym stypendium).

Kontakt:
Stowarzyszenie LORD’S Oddział w Wolsztynie
ul. Dąbrowskiego 1, 64-234 Wolsztyn
Tel. 506 648 726, e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.com
Strona internetowa www. lords.com.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do dnia
10 września br. bezpośrednio do realizatora projektu – Stowarzyszenie LORD’S.


Szkoła dla rodziców

2018-08-27

W ramach projektu partnerskiego pt. „NOWE HORYZONTY” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby chętne do udziału w zajęciach szkoły dla rodziców. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: wyrażanie oczekiwań tak, żeby były respektowane przez dziecko; rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i ich akceptowanie; aktywne i wspierające słuchanie; motywowanie dziecka do współdziałania; modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka; uwalnianie dziecka od grania narzuconych ról w domu i w szkole; wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka; budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Zajęcia planowane są od września, po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Przewidywany jest cykl 6 spotkań. Dla rodziców, którzy chcą wziąć udział w zajęciach, a nie będą mogli zapewnić opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć zapewniona będzie pomoc opiekunki. Planowany jest również zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć.
Zajęcia szkoły dla rodziców są bezpłatne i przeznaczone dla osób, o których mowa
w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. „Nowe Horyzonty” .
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci udziału w szkole dla rodziców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie do dnia 10 września, pokój nr 8.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pracownik socjalny

2018-08-07

Szczegółowe informacje w zakładce nabory na stanowiska


Świadczenie "Dobry Start" - informacja.

2018-07-04

Przyznanie świadczenia „DOBRY START” nie wymaga wydania decyzji,stąd informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej (o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku)z adresu noreply@przemet.ops.org.pl
Informację taką podajemy aby zminimalizować ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu
poczty elektronicznej we wniosku będzie mógł odebrać informację o przyznaniu świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.


Pilotażowy program "ABSOLWENT"

2018-06-18

Celem programu "ABSOLWENT" jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej.Aktualnie z dniem 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu "Absolwent". Wnioski w ramach ogłoszonego konkursu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:
-szkoły wyższe -publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, a także szkoły wyższe i wyższe seminaria duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;
-organizacje pozarządowe
które podejmą współpracę z pracodawcami oraz WUP i/lub PUP oraz PCPR i korzystają lub będą korzystać z istniejących w tych instytucjach instrumentów i narzędzi wsparcia służących aktywizacji zawodowej studentów i/lub absolwentów.
Beneficjentami Ostatecznymi programu są:
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.
Wnioski składane są w Biurze PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.


Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na nowy okres 2018/2019

2018-06-18

Zbliża się kolejny okres 2018/2019 na który będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, świadczenia wychowawczego
(tj. „500+”) oraz funduszu alimentacyjnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do w/w świadczeń na okres 2018/2019 można składać:
- od 1 LIPCA 2018 r. – drogą elektroniczną
- od 1 SIERPNIA 2018 r. - drogą tradycyjną (papierową).

Przyjmowanie i wydawanie wniosków w formie tradycyjnej odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.


Rządowy program "Dobry start"

2018-06-11

Rząd ustanowił program „Dobry start” na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.
Świadczenie to przysługuje m.in. rodzicom na dzieci rozpoczynające rok szkolny do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.
Aby otrzymać ww. świadczenie należy złożyć wniosek:
- od 1 LIPCA 2018r. drogą elektroniczną, od 1 SIERPNIA 2018r. drogą tradycyjną (papierową).
Wniosek należy złożyć do 30 LISTOPADA 2018r.
Przyjmowanie i wydawanie wniosków odbywać się będzie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
- w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00
- we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.


RODO

2018-05-25

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, 64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8;
2.Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie jest Pani Patrycja Pabich , tel. 65 615 69 82;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej,
2) ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
3) ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna,
4) ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego,
5) ustalenia prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
6) przyznania Karty Dużej Rodziny,
7) ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego,
8) ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.4 ust.3 ustawy z dnia
4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
9) wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
10) wsparcia rodziny w problemach opiekuńczo-wychowawczych przez asystenta rodziny,
11) ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia;
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
1)upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie;
2)instytucje państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa;
3)podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z tytułu przepisów prawa;
5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
1)w formie tradycyjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora;
2)w formie elektronicznej bezterminowo;
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8.Ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
10.Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.


Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2017-12-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie jest partnerem projektu „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez: POWIAT WOLSZTYŃSKI/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2017 z dnia 05.12.2017r. dot. świadczenia usług opiekuńczych wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania. Zapytanie ofertowe udzielane było zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn.„Nowe Horyzonty”.

2017-12-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty” zaprasza do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych z terenu gminy Przemęt.
W załączonych poniżej plikach znajdują się informacje dotyczące szczegółów oferty.

Dołączone pliki:


Informujemy, iż 1 grudnia 2017r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie nieczynny.

2017-11-30


Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa (umowa na czas określony)

2017-11-27

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:


Szkolenie warsztatowo - superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

2017-11-27

W dniu 16 listopada 2017 roku w Przemęcie zostało zorganizowane szkolenie warszatowo-superwizyjne dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.Poświęcone było pracy z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc w rodzinie.Szkolenie prowadził Pan Tomasz Posłuszny-specjalista i superwizor pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek zespołu merytorycznego Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej.


Warsztaty profilaktyczne w szkołach

2017-11-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od 06.11.2017r. do 10.11.2017r.w porozumieniu z dyrektorami szkół z terenu gminy Przemęt zrealizował działania profilaktyczne w szkołach. Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski,Oddział w Rzeszowie. Warsztaty profilaktyczne skierowane były dla uczniów III klasy szkoły podstawowej (13 warsztatów 45 min.) i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (5 warsztatów 45 min.). Osobą prowadzącą warsztaty była Marzena Kowalczyk -psycholog, trener, pofilaktyk, certyfikowany coach ICF, specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc,uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych(komunikacji, asertywności,rozwiązywania konfliktów, motywowania, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego). Dla uczniów III klasy szkoły podstawowej został skierowany warsztat pt."Przemoc to niemoc!",który miał na celu integrację grupy klasowej,niwelację wewnętrznych podziałów.Podczas warsztatu uczniowie nabyli takie umiejętności jak:rozpoznawanie i nazywanie emocji,radzenie sobie z nimi i odpowiednie zastępowanie emocji negatywnych-emocjami pozytywnymi.Dzięki aktywnym zajęciom uczniowie uświadomili sobie,że najważniejsze jest to,by nauczyć się,że emocje można wyrazić bez złości,szanując przy tym swojego kolegę lub koleżankę. Natomiast dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej został przeprowadzony warsztat pt."Przemoc stosujesz-życie swoje i innych marnujesz". Warsztaty uczyły jak radzić sobie z negatywnymi emocjami i rozładować zbędne napięcie bez użycia siły.Podczas zajęć uczniowie poruszali takie kwestie jak:prawna odpowiedzialność za akty agresji względem drugiego człowieka,przyczyny i skutki przemocy rówieśniczej,przemocy w rodzinie oraz tej stosowanej wobec osoby dorosłej. Głównym założeniem warsztatu było budowanie pozytywnego obrazu JA,a więc wyrażania uczuć,asertywność,tolerancja/wrażliwość na ludzką krzywdę i odpowiednia reakcja.


Szkoła dla rodziców

2017-09-18

W ramach projektu pn. ”Nowe Horyzonty” w okresie od 21 września do 9 listopada w Przemęcie ul. Klasztorna 5 odbędą się zajęcia szkoły dla rodziców dla uczestników w/w projektu. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym

2017-09-12

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Program

2017-07-24

logo


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieściło aktualne informacje o programie "Rodzina 500+".

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenie wychowawcze 500 plus.

Informacje o programie "Rodzina 500+" do pobrania w załączeniu.

Dołączone pliki:


Nowy okres zsiłkowy 2017/2018

2017-07-24

W związku z nowym okresem zasiłkowym 2017/2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na świadczenia rodzinne i na fundusz alimentacyjny.


Nabór projektów do konkursu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

2017-07-04

Szczegółowe informacje w załączniku oraz na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 61 846 38 23.

Punkt kontaktowy WRPO 2014+
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Dołączone pliki:


Informacja dotycząca wyniku ogłoszenia w sprawie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty”.

2017-06-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie podaje do informacji, że na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 w sprawie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty” nie wpłynęła żadna oferta.


Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn.„Nowe Horyzonty”.

2017-06-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania w ramach projektu pn. „Nowe Horyzonty” zaprasza do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych z terenu gminy Przemęt.
W załączonych poniżej plikach znajdują się informacje dotyczące szczegółów oferty.

Dołączone pliki:


Staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie

2017-05-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby bezrobotnej na staż, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniającej kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko: pomoc administracyjno biurowa.

Wymangania:
- wykształcenie średnie,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- dokładność, odpowiedzialność, rzetelność.

Podanie o staż, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie pokój nr 9 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu na staż dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922)


Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego – harmonogram na maj 2017r.

2017-05-16

Ze względu na pojawiające się zmiany w harmonogramie przyjęć w Punkcie Porad Prawno-Obywatelskich w ramach projektu „Nowe Horyzonty” informujemy, że na stronie
http://pcpr.powiatwolsztyn.pl/index.php/informacje-o-projekcie/
znajduje się aktualny harmonogram Punktu Porad Prawno-Obywatelskich na miesiąc maj 2017r. oraz informacje o wszelkich zmianach w dyżurach specjalistów.


Bezpłatne szkolenia zawodowe

2017-05-08

Szczegółowe informacje w załączeniu.

Dołączone pliki:


Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego – harmonogram na kwiecień 2017r.

2017-04-12

W miesiącu kwietniu zapraszamy do skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Poradnictwa Prawno- Obywatelskiego w ramach projektu „NOWE HORYZONTY”.
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Dołączone pliki:


Kolejne działania w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY”

2017-04-12

W ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczęło się wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania oraz szkolenia dla rodziców zastępczych.

Dołączone pliki:


Oferta pracy

2017-04-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopieczną Ośrodka. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Bezpieczny i aktywny senior

2017-03-30

Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?

Dołączone pliki:


Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego

2017-03-17

Informujemy, iż w miesiącu marcu 2017 r. w ramach Projektu „NOWE HORYZONTY” rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa Prawno – Obywatelskiego. Beneficjenci Projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora rodziny.

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Dołączone pliki:


Projekt

2017-03-10

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady psychologiczne, pedagogiczne i mediatora rodzinnego.

2017-03-06

W ramach projektu „Nowe Horyzonty” w okresie od marca 2017 do końca grudnia 2018 roku będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz mediatora rodzinnego. Wsparcie jest skierowane do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i rodzin zastępczych. Warunki korzystania z wsparcia specjalistów są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. ”Nowe Horyzonty".
Porady są udzielane bezpłatnie w Puncie Konsultacyjnym w Przemęcie ul. Klasztorna 5.
Pierwsze spotkania indywidualne z psychologiem odbędą się dnia 10 marca w godzinach 10.00-18.00.
Chęć udziału w spotkaniu z specjalistą należy zgłosić w biurze Lidera Projektu – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, tel. 68/3845611 lub u Partnera Projektu - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, tel. 65/5497166.

Dołączone pliki:


Spotkanie informacyjne - FUNDUSZE BEZ BARIER! Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020

2017-02-24

Chcesz podnieść swoje kompetencje i zdobyć doświadczenie zawodowe, ale twoja niepełnosprawność utrudnia ci znalezienie pracy? A może Twoja organizacja chce działać na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych? Przyjdź na spotkanie informacyjne i sprawdź, czy Fundusze Europejskie pomogą Ci zrealizować plany.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Fundusze Europejskie bez barier. Wsparcie osób z niepełnosprawnością w perspektywie finansowej 2014-2020”.


Termin: 08.03.2017 r. w godzinach od 10:00 do 12.00

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11, budynek B.

Cel spotkania:
Celem spotkania jest przedstawienie możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich w zakresie:
•aktywizacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji przez osoby z niepełnosprawnościami w ramach projektów finansowanych ze środków UE,
•ekonomii społecznej,
•aktywnej integracji,
•podniesienia dostępności do usług opiekuńczych i asystenckich..
Podczas spotkania omówione zostaną dodatkowo podstawowe zasady dotyczące dostępności projektów unijnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do kogo kierowane jest spotkanie:
Spotkanie skierowane jest do osób z niepełnosprawnościami, opiekunów osób niepełnosprawnych, przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na rzecz podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych oraz innych osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Uwaga!
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Informujemy, iż zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia 06.03.2017 r. do godziny 12:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa zostanie przesłane przez organizatora na wskazany przy rejestracji e-mail do dnia 06.03.2017 r. do godziny 15:00.

Dołączone pliki:


Staż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie

2017-02-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby bezrobotnej na staż, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wolsztynie oraz spełniającej kryteria kwalifikujące do odbycia stażu na stanowisko: pomoc administracyjno biurowa. Termin rozpoczęcia stażu: 01.06.2017 r.

Wymangania:
- wykształcenie średnie lub wyższe,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- dokładność, odpowiedzialność, rzetelność.

Podanie o staż, CV oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie pokój nr 9 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w podaniu na staż dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922)


Projekt pn. „NOWE HORYZONTY”

2017-02-13

Projekt pn. „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez:
POWIAT WOLSZTYŃSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5,
64-200 Wolsztyn,
tel.: 68 384 53 13,
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl
w partnerstwie z:
Gminę Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47,
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76,
e-mail: ops@wolsztyn.pl
Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt; tel.: 65 549 71 66,
e-mail: gops@zw.pl
Gminę Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec;
tel.: 68 384 85 21,
e-mail: ops@siedlec.pl
Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
ul. Dąbrowskiego 1,
64-200 Wolsztyn;
tel.: 68 347 35 00,
e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.pl

Celem głównym Projektu pn. „NOWE HORYZONTY” jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla 218 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:
–rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
–dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
–osób niesamodzielnych,
–osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
–otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).
Działania te będą realizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Rekrutacja do projektu pn. „NOWE HORYZONTY”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu, pn. „NOWE HORYZONTY” informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja będzie prowadzona przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych w OPS i pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Wolsztyńskiego – w przypadku Partnera Wiodącego, oraz na terenie gmin: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt – zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów.
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 14) lub do właściwych terytorialnie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach WRPO na lata 2014-2020
(nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0003/15 -00).
Stronami umowy są:
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego - działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez: Katarzynę Trzaskę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie - działający
w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Annę Białek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bożeny Ćwiklińskiej.

Podpisanie umowy o partnerstwie

5 grudnia 2016r. nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pn. „NOWE HORYZONTY” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, Partnerami są: Gmina Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, Gmina Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń Oddział Wolsztyn.

Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS

W dniu 7 października 2016r. - Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „NOWE HORYZONTY”, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).

Dołączona galeria:

Plakat Nowe Horyzonty

Dołączone pliki:


Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

2017-02-06

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

Dołączone pliki:


Stowarzyszenie centrum PISOP w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzi rekrutację liderów lokalnych

2017-01-26

Szukamy liderów!

Chcesz pomagać innym i dzięki temu się rozwijać? Jesteś aktywny w swoim środowisku? Nie jest Ci obojętna sytuacja w Twoim społeczeństwie? Chcesz zdobyć nowe doświadczenia i kontakty? Dołącz do nas!

Zapraszamy do udziału w kompleksowym programie wsparcia dla lokalnych liderów działających na rzecz swojego otoczenia. Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oferuje:

kompleksowe przygotowanie merytoryczne, poprzez udział w szkoleniach, spotkaniach, wizytach studyjnych, coachingu; wsparcie doradców na każdym etapie działania; rozwój umiejętności liderskich (ale także wykorzystanie obecnych doświadczeń; wskazówki, w jaki sposób zdobyć środki na organizację spotkań i innych działań w środowisku lokalnym; wymianę doświadczeń z osobami z całej Polski, które tak jak Ty chcą działać na rzecz społeczności lokalnej
Jeśli:

jesteś osobą aktywną w swoim środowisku (w organizacji pozarządowej, jednostce samorządu terytorialnego, biznesie, grupie nieformalnej; dostrzegasz problemy społeczne i chcesz je skutecznie rozwiązywać; doceniasz współpracę różnych organizacji i instytucji w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

- NASZ PROGRAM JEST DLA CIEBIE!

Skontaktuj się z nami i weź udział w programie wsparcia dla lokalnych liderów – zobaczysz, że warto!

Więcej informacji można znaleźć na www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy: natalia.szymanowska@pisop.org.pl. W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Natalią Szymanowską pod wskazanym mailem oraz nr tel. 65 520 78 86.

CZEKAMY NA CIEBIE!

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
64-100 Leszno, ul. Pl. J. Metziga 26/6, tel./fax: 65 520 78 86
61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/6/96, tel./fax: 61 851 91 34


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usłu opiekuńczych dla osoby starszej, będącej podopieczną Ośrodka.

2017-01-24

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Termin rozpoczęcia pracy 01.02.2017 r.
Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Nowa Wieś.

Więcej informacji w załączniku.

Dołączone pliki:


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 'NIEBIESKA LINIA

2017-01-04

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

Infolinię 800 - 120 - 002 (czynną całą dobę) w tym:
- dyżur w języku angielskim (poniedziałki w godzinach 18-22)
- dyżur w języku rosyjskim (wtorki w godzinach 18-22)
- dyżur prawny (środy w godzinach 18-22).

Telefoniczne dyżury prawników 22 666 28 50 (poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21).

E-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15).

Pogotowie podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami - w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.


Zakończenie projektu "Zapobiegaj przemocy"

2016-12-30

W grudniu 2016r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zakończył realizację projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie".Celem głównym projektu było zwiększenie skuteczności działań skoncentrowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz zagrożonych występowaniem przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji służb zajmujących się osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie na terenie Gminy Przemęt (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Dołączone pliki:


Życzenia świąteczne

2016-12-22

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim,
aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi,
a Nowy Rok 2017 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy,
miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.


Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PrzemęciePraca - osoba do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych

2016-12-20

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych będących podopiecznymi Ośrodka.
Usługi opiekuńcze świadczone będą w domu podopiecznego.Forma zatrudnienia - umowa zlecenie.W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny: 663 484 510 lub (65) 549-71-66.


Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego

2016-12-14

W dniu 13 grudnia 2016r. w Przemęcie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Rodzina bez przemocy”. Konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Przemęt. Prace ocenione zostały w dwóch kategoriach: I kategoria uczniowie szkoły podstawowej,II kategoria uczniowie gimnazjum. Nagrodzone zostały również szkoły.
Nagrody otrzymali:
W kategorii uczniowie szkoły podstawowej:
I miejsce Oliwia Kruk z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie
II miejsce Oliwier Pauch z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kluczewie
III miejsce Weronika Szczepaniak z Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
w Buczu
W kategorii uczniowie gimnazjum:
I miejsce Laura Gryca z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Dominik Wolniczak z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa
i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
III miejsce (na równi) Julita Michalewicz z Zespołu Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
i Marika Rozynek z Zespołu Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie.
Nagrodzone szkoły:
I miejsce Zespół Szkół Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe
z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze
II miejsce Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kluczewie
III miejsce ( na równi): Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Buczu
i Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Przemęcie.

Nagrodzone prace laureatów konkursu zostaną wykorzystane do publikacji
w broszurze pn. „Przemoc w rodzinie – kto może pomóc” zawierającej informacje
o zjawisku przemocy, jej przeciwdziałaniu, instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystawa nagrodzonych prac prezentowana jest w budynku Urzędu Gminy Przemęt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za udział w konkursie plastycznym oraz za trud włożony w wykonanie prac plastycznych.

Dołączona galeria:

Konkurs plastycznyKonkurs plastycznyKonkurs plastycznyKonkurs plastycznyKonkurs plastyczny

  Spektakle profilaktyczne

  2016-12-05

  W dniu 02.12.2016r.w ramach realizacji działań zaplanowanych w projekcie "Zapobiegaj przemocy" w Zespole Szkół w Przemęcie,Buczu,Mochach i Kaszczorze odbyły się spektakle profilaktyczne wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum. Wykonawcą usługi był Impresariat Artystyczny INSPIRACJA z Krakowa. Spektakl pn."Wyjść poza schemat" ukazywał problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej.Uświadamiał destrukcyjny wpływ podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego człowieka. Ukazywał jak negatywne konsekwencje wywiera przemoc i zjawisko wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków nawet w sytuacji,gdy niepożądane zjawiska są postrzegane z pozycji świadka,a nie ofiary.Po spektaklu odbyły się prelekcje.Gimnazjaliści zdobyli wiedzę na temat zjawiska przemocy,nadużywania alkoholu,narkotyków i umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.


  Oferta pracy na stanowisko: pomoc administracyjno-biurowa

  2016-11-29

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa w Dziale świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego. Więcej informacji w załączniku - oferta pracy.

  Dołączone pliki:


  Od konfliktu do mediacji

  2016-11-16

  Zainteresowane osoby zapraszamy do korzystania z specjalistycznych porad udzielanych przez mediatora wpisanego na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w zakresie mediacji rodzinnych, cywilnych, karnych, pracowniczych i „około rozwodowych”, pełniącego dyżur w budynku przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 w dniach:
  - 22.11.2016r.
  - 06.12.2016r.
  - 13.12.2016r.
  w godzinach 17.00 – 18.00.
  Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:
  - szansę na polubowne rozwiązanie sporu,
  - szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie),
  - zakończenie mediacji ugodą, porozumieniem oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem (ugoda zawarta przed mediatorem ma moc prawną jak ugoda zawarta w sądzie),
  - zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu,
  - utrzymanie wzajemnych relacji pomiędzy stronami,
  - obniżenie poziomu negatywnych emocji, stresu,
  - zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony,
  - szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.
  Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. W przeciwieństwie do postępowania sadowego w mediacjach w każdej chwili – w przypadku niezadawalającego przebiegu postępowania strona może zrezygnować z dalszego uczestnictwa na każdym jego etapie.

  Porady udzielane w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie są bezpłatne.

  Dołączone pliki:


  Dyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

  2016-11-10

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do skorzystania z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie).
  PORADY SPECJALISTÓW SĄ BEZPŁATNE.
  Dyżury psychologa:
  - 16.11.2016r.
  - 23.11.2016r.
  - 30.11.2016r.
  - 07.12.2016r.
  w godz. 16.15 - 17.45.
  Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 668 843 416.
  Dyżury pedagoga:
  - 10.11.2016r.
  - 17.11.2016r.
  - 24.11.2016r.
  - 01.12.2016r.
  - 15.12.2016r.
  w godz.17.15 - 18.15.
  Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 601 947 072.
  Dyżury mediatora:
  - 15.11.2016r.
  - 22.11.2016r.
  - 06.12.2016r.
  - 13.12.2016r.
  w godz. 17.00 - 18.00.
  Prosimy o ustalenie terminu ze specjalistą - nr telefonu 507 635 512.
  Dyżury pracownika socjalnego:
  - 10.11.2016r.
  - 17.11.2016r.
  - 24.11.2016r.
  - 01.12.2016r.
  - 15.12.2016r.
  w godz.17.15 - 18.15.


  ŚWIADCZENIA RODZINNE – WNIOSKI DO 30 LISTOPADA 2016 R.

  2016-11-10

  Przypominamy, że aby nabyć prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od listopada 2016 r.
  do października 2017 r.) należy złożyć wniosek w terminie do 30 listopada br.
  W przypadku złożenia wniosku w grudniu br., styczniu 2017 r. itd. osoba wnioskująca nie otrzyma spłaty zasiłku rodzinnego i dodatków za miesiąc listopad br. – zasiłki rodzinne przysługują wtedy od miesiąca złożenia wniosku.
  Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
  w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
  we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
  Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.


  Informacja o schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych

  2016-11-10

  W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o danych teleadresowych schronisk i noclegowni, z których mogą korzystać osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne.

  1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
  ul. Towarowa 10,
  64-00 Leszno
  tel. 65/537-50-95

  2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  Marysin 1
  63-820 Piaski
  tel. 65/573-90-00

  3.Dom „Pomocna Dłoń”
  Błońsko 37 a
  64-308 Jabłonna
  tel. 61/444-30-01

  Wykaz placówek noclegowych oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych wraz z danymi teleadresowymi znajduje się pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/pomoc-bezdomnym


  Konkurs plastyczny w szkołach pn."Rodzina bez przemocy"

  2016-11-07

  W okresie od 7 listopada 2016r.do 21 listopada 2016r.w 8 szkołach na terenie Gminy Przemęt będzie przeprowadzony konkurs plastyczny pn."Rodzina bez przemocy". Jest to kolejne działanie przewidziane w ramach realizacji projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Konkurs na przygotowanie pracy plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych ilustrujących wyobrażenie i skojarzenie związane z hasłem konkursu "Rodzina bez przemocy". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2016r.


  Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

  2016-11-04

  W dniu 28 października 2016r.w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych pn."Jak pracować aby działać zgodnie z prawem i być skutecznym". Wykonawcą szkolenia była Firma Progres Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas szkolenia omówiono następujące kwestie:
  1.Problem przemocy w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - aspekty prawne.
  2.Cele, zasięg i kontrowersje wokół procedury "Niebieskie Karty" -kwestie budzące wątpliwości, aspekty prawne, prowadzenie dokumentacji, zadania poszczególnych służb.
  3."Niebieska Karta" krok po kroku.
  4.Warunki i kierunki pracy z osobą starszą niepełnosprawną -doświadczającą przemocy.
  5.Skuteczna pomoc, czyli jaka? Czynniki warunkujące efektywność podejmowanych działań. Najczęściej popełniane błędy w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
  6.Studium przypadku -praktyczny wymiar pomocy.

  Szkolenie odbyło się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn."Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

  Dołączona galeria:

  Zdjęcie 1

   Spotkania dla osób starszych pn. 'Bezpieczny senior" w Buczu i Przemęcie

   2016-10-28

   W dniu 26 października 2016r.odbyły się kolejne spotkania dla osób starszych pn."Bezpieczny senior" realizowane w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy". Pierwsze spotkanie odbyło się o godz. 16.00 w Filii Bibliotecznej w Buczu, kolejne o godz.18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk.
   Dziękujemy Gminnemu Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz Filiom Bibliotecznym w Mochach, Kaszczorze i Buczu za pomoc w realizacji spotkań.

   Dołączona galeria:

   Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3

    Zaproszenie na spotkanie dla osób starszych pn. "Bezpieczny senior"

    2016-10-24

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie pn."Bezpieczny senior", które odbędzie się w dniu 26 października 2016r. (środa) w:
    - Filii Bibliotecznej w Buczu, ul. Kasztanowa 15 o godz.16.00
    - Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16 o godz. 18.00.

    Spotkania poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
    Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
    - jak nie stać się ofiarą oszustów,
    - co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
    - jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

    Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

    ZAPRASZAMY


    Spotkanie pn. "Bezpieczny senior" w Mochach i Kaszczorze

    2016-10-21

    W dniu 20 października 2016r.w ramach realizacji projektu "Zapobiegaj przemocy" w Flilii Bibliotecznej w Mochach i Kaszczorze odbyły się spotkania pn."Bezpieczny senior". Spotkania prowadził funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie st.asp.Wojciech Adamczyk. Podczas spotkań policjant przedstawił metody działania przestępców.Szczególną uwagę poświęcił oszustwom metodami na wnuczka, na domokrążcę, na pracownika socjalnego oraz na policjanta. Omówione zostały także przestępstwa na szkodę osób starszych odnotowane na terenie powiatu wolsztyńskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat. Poruszono także problematykę bezpieczeństwa osób starszych i samotnych oraz przechowywania dokumentów i środków finansowych. Policjant podkreślił jak ważne dla bezpieczeństwa seniorów jest podniesienie ich świadomości w zakresie wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Podczas spotkań zaprezentowano również problematykę dotyczącą przemocy w rodzinie w szczególności zagrożenie przemocą ekonomiczną. Prelekcje na ten temat wygłosiła Pani Alicja Dudarska.

    Dołączona galeria:

    Bezpieczny seniorBezpieczny seniorBezpieczny senior

     Dodatkow dyżur psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie, ul. Klasztorna 5

     2016-10-17

     Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa podczas dodatkowego dyżuru w dniu 2 listopada 2016r.w godzinach od 16.15 do 17.45. Prosimy o ustaleniu terminu wizyty ze specjalistą pod nr telefonu 668 843 416.


     Warsztaty profilkatyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej

     2016-10-17

     W dniach 12-13 października 2016r.w 8 szkołach na terenie gminy Przemęt odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej.Wykonawcą usługi była Firma PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski.Podczas zajęć,które prowadził Pan Aleksander Szczepański dzieci dowiedziały się jak ważną rolę pełni prawidłowa komunikacja bez użycia siły,a także poznały sposoby budowania właściwych relacji społecznych. Poprzez ćwiczenia uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można radzić sobie z agresją ze strony otoczenia oraz cyberprzemocą obecną w świecie wirtualnym. Warsztaty miały na celu wykształcenie umiejętności przeciwdziałania i obrony przed agresją i przemocą doświadczaną w bardziej lub mniej świadomy sposób oraz wskazanie osób do których można zwrócić się o pomoc.Działanie zrealizowane zostało w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".


     Spotkanie informacyjne dla osób starszych "Bezpieczny senior"

     2016-10-13

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 20 października 2016r.(czwartek)w:
     - Filii Bibliotecznej w Mochach, ul. Wolsztyńska 6 o godzinie 16.00
     - Filii Bibliotecznej w Kaszczorze, ul. Cysterska 9 o godzinie 18.00.

     Spotkanie poprowadzi policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.
     Na spotkaniu zostaną poruszone między innymi następujące tematy:
     - jak nie stać się ofiarą oszustów,
     - co możemy zrobić aby nie paść ofiarą nieuczciwego przedstawiciela handlowego,
     - jak nie dać się oszukać metodą na wnuczka, policjanta itp.

     Spotkania odbędą się w ramach realizowanego przez Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie projektu pn. "Zapobiegaj przemocy" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

     ZAPRASZAMY


     Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych

     2016-10-04

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn."Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie oraz grup roboczych w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" (czytaj dalej w załączniku - zaproszenie do złożenia oferty).

     Dołączone pliki:


     Dyżury specjalistów: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, mediatora

     2016-09-16

     Jeśli masz problem, z którym nie możesz sobie poradzić, nie masz nikogo z kim mógłbyś szczerze porozmawiać, skorzystaj z pomocy specjalistów pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Przemęcie, ul. Klasztorna 5 (budynek przy kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie). Z usług specjalistów mogą korzystać mieszkańcy Gminy Przemęt,w szczególności:
     - członkowie rodzin dotkniętych przemocą domową, rodziny w kryzysie,
     - osoby przeżywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
     - osoby przeciążone psychiczne, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
     - bliscy osób doświadczających w/w zdarzeń,
     - inne osoby potrzebujące wsparcia.
     Porady specjalistów są bezpłatne.

     Porady psychologa udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 668 843 416.
     Dyżury psychologa będą odbywać się w godz. 16.15 – 17.45 w terminach:
     wrzesień: 28.09.2016r.
     październik: 05.10.2016r., 12.10.2016r., 19.10.2016r., 26.10.2016r.
     listopad: 09.11.2016r., 16.11.2016r., 23.11.2016r., 30.11.2016r.
     grudzień: 07.12.2016r.

     Porady pedagoga udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 601 947 072.
     Dyżury pedagoga będą odbywać się w godz. 17.15 – 18.15 w terminach:
     wrzesień: 22.09.2016r., 29.09.2016r.
     październik: 06.10.2016r., 20.10.2016r., 27.10.2016r.
     listopad: 10.11.2016r., 17.11.2016r., 24.11.2016r.
     grudzień: 01.12.2016r., 15.12.2016r.

     Dyżury pracownika socjalnego będą odbywać się w godz. 17.15 – 18.15 w terminach:
     wrzesień: 22.09.2016r., 29.09.2016r.
     październik: 06.10.2016r., 20.10.2016r., 27.10.2016r.
     listopad: 10.11.2016r., 17.11.2016r., 24.11.2016r.
     grudzień: 01.12.2016r., 15.12.2016r.

     Porady mediatora udzielane będą po wcześniejszym ustaleniu terminu ze specjalistą. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod nr telefonu: 507 635 512.
     Dyżury mediatora będą odbywać się w godz. 17.00 – 18.00 w terminach:
     wrzesień: 27.09.2016r., 29.09.2016r.
     październik: 11.10.2016r., 18.10.2016r., 25.10.2016r.
     listopad: 08.11.2016r., 15.11.2016r., 22.11.2016r.
     grudzień: 06.12.2016r., 13.12.2016r.

     Porady specjalistów są udzielane są w ramach realizacji projektu pn.„Zapobiegaj przemocy” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


     Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych oraz spektakli profilaktycznych wraz z prelekcjami

     2016-09-13

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie grupowych warsztatów profilaktycznych dla uczniów V-VI klasy szkoły podstawowej oraz spektakli profilaktycznych wraz z prelekcjami dla uczniów gimnazjum w ramach projektu "Zapobiegaj przemocy" (czytaj dalej w załączniku - zaproszenie do złożenia oferty).

     Dołączone pliki:


     Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

     2016-08-30

     • wnioski na ŚWIADCZENIA RODZINNE na nowy okres zasiłkowy,
     tj. od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2016r. (pokój nr 14A i pokój nr 15)

     • wnioski na FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na nowy okres świadczeniowy
     tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. są wydawane i przyjmowane od 01.08.2016r. (pokój nr 15),

     Wnioski będą wydawane i przyjmowane:
     w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00,
     we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.

     Jednocześnie przypominamy, że ŚRODA jest DNIEM WOLNYM od obsługi klienta. Jest to dzień przeznaczony dla pracowników na pracę wewnętrzną, pracę w terenie, szkolenia.


     Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy"

     2016-08-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez pedagoga w ramach
     projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - pedagog).

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

     2016-08-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług mediatora w ramach projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - mediator).

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez psychologa w ramach projektu pn. 'Zapobiegaj przemocy".

     2016-08-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług poradnictwa specjalistycznego indywidualnego przez psychologa w ramach projektu pn. „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniki zapytanie ofertowe - psycholog).

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

     2016-08-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy).

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujacych przemoc w rodzinie w ramach projektu pn. Zapobiegaj przemocy".

     2016-08-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania publicznego w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i przeprowadzenie zadania - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach projektu „Zapobiegaj przemocy” (czytaj dalej w załączniku zapytanie ofertowe - zajęcia korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w ramach projektu pn. "Zapobiegaj przemocy".

     Dołączone pliki:


     Posiłki dla dzieci

     2016-07-28

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie posiłków dla dzieci w przedszkolu oraz dla dzieci i młodzieży w szkole.Wsparcie może zostać udzielone osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe,o którym mowa w art.8 w/w ustawy tj.w przypadku rodziny 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 771,00 zł.

     Osoby zainteresowane w/w formą pomocy proszone są o złożenie w siedzibie Ośrodka wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny.
     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (65) 549-71-66 lub
     w siedzibie Ośrodka.


     Projekt "Zapobiegaj przemocy"

     2016-07-25

     Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od września do grudnia 2016r.będzie realizować projekt pn. "Zapobiegaj przemocy" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie",współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.Działania zawarte w projekcie zakładają zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy co zostało ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (czytaj dalej w załączniku nr 1).

     Dołączone pliki:


     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka

     2016-06-29

     Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

     Usługi opiekuńcze będą świadczone w domu podopiecznego.

     Wymagania:
     1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
     2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
     3. Zrównoważenie emocjonalne.
     4. Sumienność, cierpliwość, obowiązkowość.
     5. Odporność na trudne sytuacje i stres.
     6. Prawo jazdy kat. B.

     Zakres wykonywanych czynności:
     1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności:
     a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m. in. sprzątanie, mycie naczyń, zmiana pościeli);
     b) przygotowywanie i podawanie posiłków;
     c) dokonywanie zakupów;
     d) przygotowywanie i podawanie leków;
     e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków;
     f) palenie w piecu.
     2. Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:
     a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (m. in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie i suszenie);
     b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel);
     c) przesłanie łóżka.
     3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
     a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
     b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
     c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym.


     W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się można telefonicznie nr 663 484 510 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.


     Bus 500 plus

     2016-05-17

     W dniu 17 maja 2016r. Gminę Przemęt odwiedzili pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. W ramach akcji promocyjno,informacyjno,wspierającej pracownicy udzielali porad oraz informacji na temat programu "Rodzina 500 plus". Można było również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosku, a także otrzymać specjalne gadżety związane z programem. Celem wizyty było również sprawdzenie stanu realizacji programu w Gminie Przemęt.

     Dołączona galeria:

     Bus 500 plusBus 500 plus

      BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE

      2016-05-09

      Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie prowadzi nabór kandydatów do projektu "Obudź swój potencjał" finansowanego ze środków UE, skierowanego do osób w wieku 18-24 lata, które nie uczą się i nie pracują, także dla osób z niepełnosprawnością.

      W ramach projektu oferujemy:
      •kursy zawodowe kwalifikacyjne,
      •płatne staże zawodowe,
      •kursy językowe,
      •kurs komputerowy ECDL,
      •kurs na prawo jazdy (finansujemy sam kurs + 3 podejścia do egzaminu),
      •trening kompetencji miękkich, umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),
      •wsparcie psychologiczne i indywidualne wsparcie opiekuna,
      •poradnictwo zawodowe,
      •nauka aktywnego poszukiwania pracy,
      •pośrednictwo pracy,
      •warsztaty z kreowania wizerunku (stylista, fryzjer, kosmetyczka), indywidualna metamorfoza, zakupy ze stylistą i środki na zakup odzieży – wszystko po to, aby dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej :)
      •zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie w dniach szkoleń,
      •każdy uczestnik programu zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

      Czas realizacji projektu KWIECIEŃ - GRUDZIEŃ 2016

      Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie, ul. Pułaskiego 9A.
      te. 65 529 41 79,
      e-mail: ceipm-leszno@ohp.pl

      Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.


      Oferta pracy na stanowisko pomoc administracyjno - biurowa

      2016-04-15

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno - biurowa

      Więcej informacji w załączniku oferta pracy.

      Dołączone pliki:


      BEZPŁATNE SZKOLENIA I PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

      2016-03-30

      Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Wolsztynie prowadzi nabór do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ”

      Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w wejściu na rynek pracy i uzyskaniu zatrudnienia poprzez zdobycie kwalifikacji zawodowych podczas szkoleń i staży.

      Projekt skierowany jest dla młodzieży:
      • w wieku od 18 do 24 roku życia
      • nieaktywnej zawodowo, nieuczącej się
      • także niepełnosprawnej

      Oferujemy:
      - szkolenia zawodowe
      - staże zawodowe
      - kurs prawa jazdy kat. B
      - kursy: przedsiębiorczości, językowe, komputerowe ECDL
      - doradztwo zawodowe
      - wsparcie psychologiczne
      - pośrednictwo pracy
      - warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

      Gwarantujemy:
      • dofinansowanie do kosztów dojazdu na zajęcia, wyżywienie
      • ubezpieczenie NNW, zdrowotne na czas trwania projektu
      • stypendium stażowe

      CZAS REALIZACJI PROJEKTU: MARZEC- GRUDZIEŃ 2016

      KONTAKT: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
      ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn
      tel. 68-347-21-84, e-mail: szkolenia.wolsztyn@ohp.pl


      ŻYCZENIA WIELKANOCNE

      2016-03-22

      logo


      PKO Bank Polski wspiera realizację programu 500+

      2016-03-22

      Klienci PKO Banku Polskiego będą mogli od 1 kwietnia elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach iPKO i Inteligo.

      PKO Bank Polski jako pierwszy bank włączył się w rządowy program „Rodzina 500 plus”. Dzięki temu klienci Banku będą mogli od 1. kwietnia elektronicznie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze, dostępny w serwisach iPKO i Inteligo.
      PKO Bank Polski jest już gotowy do elektronicznej obsługi zgłoszeń o świadczenie Rodzina 500+. Aby wypełnić i przesłać wniosek, wystarczy jedynie posiadanie dowolnego rachunku z oferty Banku, z aktywnym dostępem do bankowości elektronicznej. Nie będzie potrzebny podpis kwalifikowany, ani profil Zaufany ePUAP. Wypełniając wniosek będzie można wskazać, czy środki mają być przekazane na rachunek w PKO Banku Polskim, czy w innym, dowolnie wskazanym przez Klienta.
      Wypełniony wniosek będzie przekazywany bezpośrednio z systemu bankowego do systemów administracji publicznej, które będą go procesować. Dalsza obsługa wniosku będzie prowadzona przez samorząd, który będzie informował o przyznaniu świadczenia.
      Wsparcie, jakie oferuje PKO BP, korzystnie wpłynie na pracę Urzędu. Klienci będą wypełniać wnioski elektronicznie poprzez serwis transakcyjny PKO. Ułatwi to ich obsługę, dane będą automatycznie wprowadzone do systemu, co oznacza brak wniosku papierowego, czyli niższe koszty dla samorządu. Wypełnienie wniosku elektronicznego, możliwe będzie również poza godzinami pracy Urzędu, 24h na dobę, co zmniejszy ilość chętnych otrzymaniem świadczenia bezpośrednio w Instytucji, czyli mniejsze kolejki zainteresowanych beneficjentów.
      Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Bank przygotował atrakcyjną propozycję bezpłatnego Konta za Zero Rodzina 500+ dedykowaną specjalnie dla beneficjentów programu 500+. Dodatkowo oferujemy możliwość korzystania z największej sieci własnych bankomatów oraz placówek i agencji Banku.
      Wypełnienie wniosku elektronicznego możliwe będzie od 1. kwietnia br.
      W najbliższych dniach, szczegóły akcji, zostaną udostępnione w serwisie internetowym Banku, http://www.pkobp.pl/.


      Informacja dotycząca realizacji programu „RODZINA 500+”

      2016-03-04

      logo

      Informujmy, że od 01 kwietnia 2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO.
      Świadczenie przysługiwało będzie na dzieci do 18 roku życia.
      Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie:
      w poniedziałki w godzinach od 07.30 do 17.00 ,
      we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07.30 do 15.00.
      Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.

      Zapraszamy do zapoznania się z informatorami programu Rodzina 500+ wydanymi przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

      Dołączone pliki:


      Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent

      2016-02-25

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

      Więcej informacji w zakładce nabory na stanowiska.


      Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22- 27 luty 2016r. - bezpłatne porady i informacje.

      2016-02-18

      22- 27 luty 2016r.
      od poniedziałku do piątku w godz.: 10.00 – 18.00
      sobota godz.: 10.00 – 13.00

      Fundacja „Dziecko w Centrum”
      ul. Zeylanda 9/3
      60-808 Poznań
      Tel. 786 160 100
      pomoc@pokrzywdzeni.poznan.pl

      W trakcie pełnionych dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej, Krajowej Rady Kuratorów a także Naczelnej Izby Lekarskiej.

      Więcej informacji na: www.pokrzywdzeni.gov.pl

      Dołączona galeria:

      Załącznik

       Rejestr zbiorów danych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

       2016-02-04

       Dołączone pliki:


       Oferta pracy na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa

       2016-02-02

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa

       Więcej informacji w załączniku.

       Dołączone pliki:


       Oferta pracy na stanowisko referent - umowa na zastępstwo

       2016-01-15

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko referent

       Szczegółowe informacje w załączniku.

       Dołączone pliki:


       Informacja dotycząca wprowadzenia od 01.01.2016 r. świadczenia rodzicielskiego

       2015-12-30

       Od 1 stycznia 2016 r. można nabyć prawo do nowego świadczenia rodzinnego
       – tj. świadczenia rodzicielskiego.
       Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko,
       a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, a także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych (tj. umowa zlecenie, o dzieło), czy osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
       Świadczenie rodzicielskie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego,
       a przysługiwało będzie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka – a w przypadku wieloraczków odpowiednio dłużej.
       Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed
       1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków) – o ile wniosek zostanie złożony w terminie do 31.03.2016 r.
       W przypadku złożenia wniosku po tym terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustalone będzie począwszy od miesiąca, w którym wniosek wpłynął.
       Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego będzie można składać
       w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie od stycznia 2016 r.

       Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu (65) 549-71-66 wew. 28.


       Życzenia

       2015-12-21


       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż ustala dzień 24 grudnia 2015 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

       2015-12-09

       Zarządzeniem nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ustala się dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z dniem 26 grudnia 2015 r.- drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia przypadającym w sobotę.

       Dołączone pliki:


       Bezpłatne warsztaty dla rodziców

       2015-09-28

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych warsztatów dla rodziców, którzy chcieliby uzyskać wsparcie i rozwinąć swoje umiejętności wychowawcze.
       Warsztaty mają formę cyklu 10 spotkań i będą odbywać się dwa razy w tygodniu, wtorki i piątki począwszy od dnia 6.10.2015. Zajęcia będą przeprowadzane w godzinach od 17.00 do 19.00 w Przemęcie.
       Zapisy trwają do dnia 5.10.2015 pod numerem tel. 65 549-71-66. Liczba miejsc ograniczona.


       MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WOLSZTYNIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA BEZPŁATNE SZKOLENIE: OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO ORAZ OPERATOR MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

       2015-09-15

       Więcej informacji w załączniku.

       Dołączone pliki:


       Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

       2015-08-14

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że od 01 WRZEŚNIA 2015 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH(w poniedziałki od 08.00 do 16.00, we wtorki, czwartki i piątki od 08.00 do 14.00).

       W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami:

       •do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
       •w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

       Przypominamy, że wypłata ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (dla dzieci, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych)za WRZESIEŃ BR. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2015/2016 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.

       ZAŚWIADCZENIA ZE SZKÓŁ LUB OŚWIADCZENIA PRZEDKŁADAĆ NALEŻY DO 15.09.2015 R.


       Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 można znaleźć na stronie internetowej WWW.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:ŚWIADCZENIA, DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY → ŚWIADCZENIA RODZINNE


       JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE ŚRODA JEST DNIEM WOLNYM OD OBSŁUGI KLIENTA.


       Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       Barbara Ścigała


       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego - umowa o pracę na zastępstwo

       2015-08-10

       Więcej informacji w zakładce: nabory na stanowiska.


       Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do Funduszu Alimentacyjnego

       2015-07-16

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,że OD DNIA 01 SIERPNIA 2015 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO(w poniedziałki od 08.00 do 16.00,od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00.

       W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 złoży wniosek wraz z dokumentami:

       • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
       31 października,
       • w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
       z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia
       30 listopada.

       Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2015/2016 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.


       Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2015/2016 można znaleźć na stronie internetowej WWW.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

       ŚWIADCZENIA }
       DRUKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
       WYMAGANE DOKUMENTY


       Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.


       Kierownik Gminnego Ośrodka
       Pomocy Społecznej
       Barbara Ścigała


       Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. świadczeń z pomocy społecznej

       2015-04-20

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
       ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
       Referent ds. świadczeń z pomocy społecznej
       w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

       Więcej informacji w zakładce nabory na stanowiska.


       Informacja

       2015-01-12

       o projekcie: Telemarketing szansą dla niepełnosprawnych Wielkopolan

       Informacja na temat możliwości podjęcia 4 - miesięcznego stażu dla Wielkopolan
       z orzeczeniem o niepełnosprawności.

       Szczegółowe informacje w załączniku.

       Dołączone pliki:


       KARTA DUŻEJ RODZINY

       2015-01-09

       Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

       Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnym zamieszczony jest na stronie internetowej: rodzina.gov.pl

       Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
       1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
       2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
       a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
       b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
       -w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
       3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
       o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
       Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

       1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
       2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
       3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
       4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
       5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
       6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
       7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
       8) Formularz zgody na wykorzystanie numeru telefonu.

       Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: \"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.\". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


       Informacja o zmianie godzin pracy Ośrodka 24 i 31 grudnia 2014 r.

       2014-12-16

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie czynny będzie:
       - 24 grudnia 2014 r. od 7:00 do 12:00
       - 31 grudnia 2014 r. od 7:00 do 14:00


       Informacja o bezpłatnych szkoleniach

       2014-10-28

       Młodzieżowe Centrum Kariery w Wolsztynie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia:
       1. Operator wózka jezdniowego z egzaminem UDT
       2. Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC
       dla osób w wieku od 18-25 roku życia. Więcej informacji na plakacie poniżej.

       Dołączone pliki:


       INFORMACJA

       2014-10-24

       W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o danych teleadresowych schronisk i noclegowni, z których mogą korzystać osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne.

       1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
       ul. Towarowa 10,
       64-00 Leszno
       tel. 65/537-50-95

       2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
       Marysin 1
       63-820 Piaski
       tel. 65/573-90-00

       3.Dom Matki i Dziecka „Betlejemka”
       ul. Rzemieślnicza 7
       62-068 Rostarzewo
       tel. 61/444-28-26

       4.Dom „Pomocna Dłoń”
       Błońsko 37 a
       64-308 Jabłonna
       tel. 61/444-30-01


       BEZPŁATNA POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

       2014-09-29

       Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin, w celu załagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów
       i organizacji pozarządowych.
       Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości:
       www.ms.gov.pl, w zakładce Działalność/Pokrzywdzenie przestępstwem
       oraz www.pokrzywdzeni.gov.pl

       Dołączona galeria:

       Informacja

        INFORMACJA

        2014-09-11

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje o możliwości przekazania używanych tapczanów, wersalek i kołder. Osoby zainteresowane otrzymaniem
        w/w rzeczy proszone są o kontakt pod numerem tel. 65 549-71-66 do dnia
        23 września 2014r.


        Wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

        2014-08-04

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,
        że OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2014 R. będą wydawane
        i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
        (w poniedziałki od 08.00 do 16.00,
        od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

        W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z dokumentami:

        •do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
        •w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia
        31 grudnia.

        Przypominamy, że wypłata ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (dla dzieci, kontynuujących naukę
        w szkołach ponadgimnazjalnych) za WRZESIEŃ BR. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.

        ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA PRZEDKŁADAĆ NALEŻY DO 15.09.2014 R.

        Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 można znaleźć na stronie internetowej WWW.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

        ŚWIADCZENIA, DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY → ŚWIADCZENIA RODZINNE

        Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.


        Kierownik Gminnego Ośrodka
        Pomocy Społecznej
        Barbara Ścigała


        Wnioski o ustalenie prawa do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

        2014-07-03

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje,
        że OD DNIA 01 SIERPNIA 2014 R. będą wydawane
        i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
        z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
        (w poniedziałki od 08.00 do 16.00,
        od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

        W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 złoży wniosek wraz z dokumentami:

        •do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
        31 października,
        •w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
        z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia
        30 listopada.

        Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2014/2015 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.


        Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2014/2015 można znaleźć na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

        ŚWIADCZENIA => DRUKI => WYMAGANE DOKUMENTY => FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


        Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.


        Kierownik Gminnego Ośrodka
        Pomocy Społecznej
        Barbara Ścigała


        KARTA DUŻEJ RODZINY

        2014-06-16

        Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych,
        z co najmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny umożliwi korzystanie
        z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
        na terenie całego kraju. Karta przyznawana jest niezależnie od dochodu rodziny.
        Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka:
        - rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio,
        - dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 r. ż.,
        - osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia
        o niepełnosprawności.
        Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wkrótce pełną listę będzie można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
        Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać od 16 czerwca br.
        w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie w pokoju nr. 14 w godzinach urzędowania Ośrodka:
        - w poniedziałki od godziny 7:30– 17:00,
        - od wtorku do piątku od godziny 7:30 – 15:00.
        Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy okazać, oryginały
        lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia do przyznania Karty (nie dotyczy to osób, które korzystają ze świadczeń rodzinnych z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie).
        Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
        1)w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
        2)w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia
        lub dokument potwierdzający tożsamość;
        3)w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
        4)w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
        5)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
        6)w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
        Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

        Opracowano na podstawie informacji
        Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
        na stronie www.mpips.gov.pl

        Dołączone pliki:


        Ogłoszenie - oferta pracy

        2014-06-04

        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa.
        Więcej informacji w zakładce - Nabory na stanowiska.


        Fundacja Eco Textil

        2014-04-24

        Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku. Jej misją jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Wspierają zarówno osoby indywidualne, jak i szkoły specjalne, ośrodki dla niepełnosprawnych i inne placówki. Głównym darczyńcą fundacji jest firma Wtórpol, przekazująca część zysków z obrotu odzieżą używaną.
        Działają pod hasłem „Od Was dla Was”, wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Do dziś fundacyjną pomoc uzyskało 240 dzieci. Jej wartość to blisko 800 tysięcy złotych.

        Od października 2013 roku prowadzą ogólnopolską kampanię
        „Rower dla niepełnosprawnego”.

        Fundacja Eco Textil przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. W ciągu kilku miesięcy podarowali 100 tego typu pojazdów.

        Działają dwutorowo. W pierwszej kolejności pomoc przekazują osobom, które otrzymały dofinansowanie na zakup roweru z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W tym przypadku Eco Textil pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego.

        W drugim przypadku fundacja z własnych środków kupuje rower rehabilitacyjny
        i dostarcza go do domu niepełnosprawnego. Co miesiąc zamierzają obdarować
        100 osób.

        Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych proszone są o kontakt:

        Fundacja Eco Textil
        Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was
        ul. Żurawia 1
        26-110 Skarżysko-Kamienna
        NIP 6631867964, Regon 260587570, KRS 0000410831
        www.ecotextil.pl fundacja@ecotextil.pl

        Wymagane dokumenty to: wniosek z opisem sytuacji materialnej, oraz problemów,
        z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

        Dołączona galeria:

        plakat

         Weź udział w Akademii Społecznych Menedżerów i zdobądź certyfikat Menedżera PES!

         2014-04-22

         Już wkrótce rusza Akademia Społecznych Menedżerów.
         Czym jest Akademia? To cztery trzydniowe zjazdy szkoleniowe dla przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym stowarzyszeń i fundacji.

         Terminy zjazdów:
         • 8-10 maja, trenerka Ewa Gałka,
         • 26-28 czerwca, trenerka Ewa Gałka
         • 11-13 września, trenerka Dorota Surma,
         • 9-11 października, trenerka Justyna Schaefer-Kurkowiak,

         Akademia pozwoli zdobyć wiedzę umożliwiającą rozwój swojej organizacji.

         Na każdym ze zjazdów nowy moduł: zarządzanie, biznesplan, finanse, marketing.
         Miejsce: MCT Żerków ul. Jarocińska 35
         63-210 Żerków
         Podczas szkoleń zapewniamy nocleg i wyżywienie. Udział w Akademii gwarantuje możliwość zdobycia tytułu Menedżera PES!
         Zgłoszenia należy przesyłać do 28 kwietnia b.r. (formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku i na stronie www.ekonomiaspoleczna.pisop.pl) mailem na adres: anna.kaczmarek@pisop.org.pl lub faksem pod numer 65/5207886.
         Ilość miejsc ograniczona.
         W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Anną Kaczmarek pod tym samym numerem.
         O udziale nie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.

         Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udział w cyklu szkoleniowym jest bezpłatny.
         Zdobądź certyfikat Menadżera PES!

         Oferta skierowana jest do podmiotów ekonomii społecznej: w tym Stowarzyszeń, Fundacji, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Centrów oraz Klubów Integracji Społecznej z subregionu leszczyńskiego – tj. m. Leszna, powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, kościańskiego, rawickiego oraz wolsztyńskiego. W szczególności zapraszamy członków zarządów oraz osoby koordynujące działania w organizacji.
         Preferowani są przedstawiciele Podmiotów Ekonomii Społecznej z małym stażem działania, zmotywowani do zmian prowadzących do rozwoju reprezentowanego podmiotu.

         Dzwońcie: 65 520 78 86
         Piszcie: anna.kaczmarek@pisop.org.pl

         Dołączone pliki:


         Życzenia

         2014-04-16

         zyczenia


         INFORMACJA

         2014-03-26

         W dniu 31 marca 2014 roku w godzinach od 07:00 do 16:00 nastąpi przerwa
         w dostawie energii elektrycznej w budynku Urzędu Gminy Przemęt
         w związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje,
         że mogą wystąpić utrudnienia związane z obsługą interesantów m.in.
         w uzyskaniu zaświadczeń w wyżej wymienionym terminie.
         Za utrudnienia przepraszamy.


         Informacja pochodzi ze strony internetowej
         ENEA- Rejon Dystrybucji Leszno:
         http://www.operator.enea.pl/index.php?rejon=15


         STYPENDIUM Jolanty i Leszka Czarneckich

         2014-03-17

         dla zdolnych maturzystów - VII edycja

         Dołączone pliki:


         Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego

         2014-01-08

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż od 01.01.2014 roku, istnieje możliwość składania wniosków na dodatek energetyczny, który zgodnie z ustawą
         z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie która:
         1. otrzymuje dodatek mieszkaniowy;
         2. przedstawi umowę na sprzedaż energii elektrycznej zawartą
         z przedsiębiorstwem energetycznym;
         3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
         Otrzymanie dodatku energetycznego będzie wymagało złożenia wniosku i kopii umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej, której wnioskodawca jest stroną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie.

         Wzór wniosku w załączeniu

         Dołączone pliki:


         INFORMACJA

         2013-12-20

         Dnia 24 grudnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00.


         Placówki wspierające osoby potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne

         2013-10-29

         W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
         w Przemęcie informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie schronienia przez osoby najbardziej potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne, oferowanej przez poniższe placówki:


         1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
         ul. Towarowa 10,
         64-00 Leszno
         tel. 65/537-50-95

         2.Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
         Marysin 1
         63-820 Piaski
         tel. 65/573-90-00

         3.Dom Matki i Dziecka „Betlejemka”
         ul. Rzemieślnicza 7
         62-068 Rostarzewo
         tel. 61/444-28-26

         4.Dom „Pomocna Dłoń”
         Błońsko 37 a
         64-308 Jabłonna
         tel. 61/444-30-01


         Konkurs fotograficzny

         2013-10-04

         Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w Konkursie fotograficznym pn. "Wielkopolska rodzina w obiektywie" realizowanego pod hasłem "Moje rodzeństwo - Lubię to!".

         Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Wielkopolski, którzy amatorsko zajmują się fotografią i pragną włączyć się do wspólnego tworzenia warunków sprzyjających umacnianiu potencjału wielkopolskiej rodziny.
         Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednego zdjęcia o tematyce promującej hasło "Moje rodzeństwo - Lubie to!", w kontekście pozytywnych relacji między rodzeństwem, przyjaźni, porozumienia i wzajemnej pomocy, jako przykładu i wzoru godnego naśladowania.

         Prace powinny ukazywać pozytywne relacje w funkcjonowaniu rodzeństwa w życiu codziennym np.: przy wykonywaniu wspólnych czynności, podczas zabawy, wyjazdów oraz nauki. Powinny promować pozytywny wizerunek rodziny i cechować się niepowtarzalną i oryginalną formą.

         Na zwycięzców czekają nagrody, które pomogą rozwijać pasję zaklinania życia
         w kadr a ich zdjęcia będzie można podziwiać podczas różnych eventów.

         Termin składania prac: 18 października 2013 r.

         Fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym prosimy zgłaszać mailem na adres: barbara.wojtaszek@rops.poznan.pl

         Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy znajduje się do pobrania
         na stronie: http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/iii-edycja-konkursu-fotograficznego-wielkopolska-rodzina-w-obiektywie.html

         ZAPRASZAMY SERDECZNIE!


         Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej

         2013-09-03

         Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Rynku Pracy, działając w porozumieniu z Departamentem Pomocy Społecznej), mając na uwadze potrzebę podjęcia systemowych działań na rzecz poprawy jakości usług świadczonych dla osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zainicjowało badania dotyczące współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. W efekcie powstał projekt systemowy współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie", realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
         Jako wykonawcę badań wyłoniono konsorcjum firm w składzie:
         - PSDB Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) z siedzibą w warszawie, ul. Sienna 75 oraz
         - WYG International Sp.z o.o. (członek Konsorcjum) z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (umowa realizacji projektu nr: U/ZPC/82/B.2.4/2012)
         Głównym celem projektu jest identyfikacja dobrych praktyk i obszarów problemowych współpracy instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy społecznej w zakresie aktywizacji zawodowo - społecznej bezrobotnych klientów pomocy społecznej oraz podniesienie wiedzy pracowników w/w instytucji w tym obszarze. W ramach badania przewidziano szereg działań badawczych - ankiety internetowe i telefoniczne, wywiady pogłębione, studia przypadku, w drugiej zaś części projektu - warsztaty dotyczące współpracy, seminaria regionalne oraz konferencję wieńczącą całość projektu. Produktem badania, oprócz raportu prezentującego wyniki, będzie także publikacja zawierająca dobre praktyki współpracy oraz metodologia prowadzenia monitoringu współpracy instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej. Wyniki badania zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych prac nad doskonaleniem systemu świadczenia usług społecznych.

         Realizacja badania rozpoczęła się w czerwcu 2013 r. i potrwa do końca maja 2014 r.


         Wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

         2013-08-07

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że OD DNIA 02 WRZEŚNIA 2013 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

         W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami:

         • do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
         • w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

         Przypominamy, że wypłata ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (dla dzieci, kontynuujących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych) za WRZESIEŃ BR. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2013/2014 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.

         ZAŚWIADCZENIA LUB OŚWIADCZENIA PRZEDKŁADAĆ NALEŻY DO 13.09.2013 R.


         Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 można znaleźć na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM:

         ŚWIADCZENIA -> ŚWIADCZENIA RODZINNE -> DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY         Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.

         Kierownik Gminnego Ośrodka
         Pomocy Społecznej
         Barbara Ścigała


         Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

         2013-07-12

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że OD DNIA 01 SIERPNIA 2013 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
         z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

         W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 złoży wniosek wraz z dokumentami:

         • do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia
         31 października,
         • w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
         z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia
         30 listopada.

         Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2013/2014 → zaświadczenia ze szkół honorowane będą tylko te, które zostaną wystawione z datą wrześniową.


         Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2013/2014 można znaleźć na stronie internetowej www.przemet.ops.org.pl w MENU GŁÓWNYM -> ŚWIADCZENIA -> DRUKI oraz WYMAGANE DOKUMENTY         Informacji udzielamy również pod nr tel. (65) 549-71-66, wewnętrzny – 28.

         Kierownik Gminnego Ośrodka
         Pomocy Społecznej
         Barbara Ścigała


         Magazyn sprzętu rehabilitacyjnego

         2013-07-03

         Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób, które posiadają zbędny sprzęt rehabilitacyjny o nieodpłatne przekazanie go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie.
         Sprzęt (łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, wózki ubikacje, balkoniki, kule itp.) można przekazać po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 65/549-71-66.
         Każdy pozyskany przez Nas sprzęt zostanie nieodpłatnie wypożyczony osobom niepełnosprawnym w ramach ich potrzeb.

         Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.


         Oferta pracy na stanowisko: pracownik socjalny

         2013-06-20

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór
         na stanowisko pracownika socjalnego.
         Oferta pracy w zakładce nabory na stanowiska.


         Ocena oddziaływania emisji serialu "Głęboka woda"

         2013-06-04

         Szanowni Państwo!

         Zapraszamy do wzięcia udziału w sondażu skierowanym do dorosłych widzów serialu "Głęboka woda", który powstał, aby prezentować działania jakie wykonują instytucje pomocy społecznej oraz problemy, z którymi mają do czynienia w codziennej pracy - http://agrotec.pl/badanie/index.php?sid=67488&lang=pl.

         Odpowiedź na pytania zawarte w sondażu zajmuje około 10 minut. Sondaż jest elementem badania ewaluacyjnego pt."Ocena oddziaływania emisji drugiego sezonu serialu "Głęboka woda" na promocję działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowanego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

         Z góry dziękujemy!


         Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

         2013-05-09

         Dołączone pliki:


         Lista kandydatów spełniająca wymagania formalne na stnowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

         2013-05-06

         Dołączone pliki:


         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

         2013-04-15

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
         Oferta pracy w zakładce nabory na stanowiska.


         Życzenia

         2013-03-27


         Oferty pracy

         2013-03-05

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP w Wolsztynie. Oficjalna strona PUP w Wolsztynie:www.pupwolsztyn.pl, Tel.(68)384-35-81.

         Dołączone pliki:


         Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

         2013-02-12

         Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego – 2 marca 2013 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
         Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
         W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, a także Krajowa Rada Kuratorów.
         W dniach 25 lutego – 2 marca 2013 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trackie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach w godzinach 10:00 – 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdą się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.


         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko: Główny księgowy

         2013-02-04

         Więcej informacji w zakładce: nabory na stanowiska.


         Oferty pracy

         2013-01-22

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

         Dołączone pliki:


         APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY PRZEMĘT

         2013-01-14

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z okresem zimowym, zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Przemęt o zwrócenie szczególnej uwagi
         i reagowanie na mieszkające w sąsiedztwie osoby samotne, starsze, niepełnosprawne oraz osoby bezdomne, którym może grozić wychłodzenie
         lub zamarznięcie.
         Wszelkie informacje prosimy kierować do:
         - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8,
         tel. 65/549-71-66
         - Posterunku Policji, ul. Jagiellońska 14, tel. 65/549-60-97.

         Za okazaną pomoc bardzo dziękujemy!


         24 grudnia i 31 grudnia 2012 roku

         2012-12-20

         W dniach 24 grudnia i 31 grudnia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie będzie czynny w następujących godzinach:


         w dniu 24 grudnia 2012 r. w godzinach od 7,30 do 12,00;
         w dniu 31 grudnia 2012 r. w godzinach od 7,30 do 14,00.


         Życzenia

         2012-12-18

         Z okazji zbliżających się radosnych świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim, aby ten czas przyniósł wiele dobrych chwil, przeżywanych wspólnie z bliskimi, a Nowy Rok 2013 był szczęśliwy i spełniony oraz obfitował w sukcesy, miłe zdarzenia i dni warte zapamiętania.

         Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


         Oferty pracy

         2012-12-14

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

         Dołączone pliki:


         Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

         2012-11-28

         W dniu 26.11.2012 r. w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się szkolenie „Współpraca
         służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

         W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni, ksiądz Parafii Rzymskokatolickiej z Przemętu, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkół, przedszkoli, służby zdrowia oraz dzielnicowi Posterunku Policji w Przemęcie.

         Zajęcia prowadziła pani Małgorzata Wojkowska prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

         Omówione zostały:
         1. podstawy prawne funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
         2. zasady pracy zespołu i grup roboczych.
         3. współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
         4. zasady funkcjonowania procedury „Niebieskie Karty” w praktyce, działania i obowiązki poszczególnych instytucji.

         Dołączona galeria:

         Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

          Oferty pracy

          2012-11-15

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

          Dołączone pliki:


          Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

          2012-10-23

          Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Przemęcie informuje, że w dniu 5 listopada 2012 r. o godz.10:00, w sali sesyjnej Urzędu Gminy Przemęt ( pokój 25) odbędzie się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie " Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie".
          Zakres tematyczny szkolenia:
          1. Zespoły interdyscyplinarne - podstawy prawne funkcjonowania zespołu, zasady pracy zespołu, skład, dokumentacja, ochrona danych osobowych, grupy robocze.
          2. Współpraca służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - praca w formule zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych.
          3. Praktyczne zasady postępowania w konkretnych przypadkach - analiza kazusów.
          4. Omówienie zasad funkcjonowania procedury "Niebieskiej karty" w praktyce, działania i obowiązki poszczególnych instytucji: pracownika socjalnego, przedstawiciela komisji alkoholowej, ochrony zdrowia, oświaty i funkcjonariusza policji.


          Oferty pracy

          2012-10-16

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

          Dołączone pliki:


          Oferty pracy

          2012-09-03

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

          Dołączone pliki:


          Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zoranizowania i przeprowadzenia kompleksowej usługi 2 dniowego wyjazdu o charakterze edukacyjno-integracyjnym do Karpacza

          2012-08-28

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, iż na ogłoszenie dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowej usługi 2 dniowego wyjazdu o charakterze edukacyjno-integracyjnym do Karpacza dla uczestniczek projektu systemowego „Aktywnym być” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dla osób z ich otoczenia, odpowiedziało w określonym terminie jedenastu Wykonawców, tj.
          1) Fides-Travel, Bydgoszcz;
          2) Biuro Turystyczne SUDETYEXPRES, Lubawka;
          3) Wielkopolska Akademia Szkoleń Tomasz Młokosiewicz, Koźmin Wlkp.;
          4) Biuro turystyczne „Voyager”, Toruń;
          5) Genet Research Sp. z o. o. Wrocław;
          6) Biuro Usługowo-Turystyczne „Atlantic” Rzeszów;
          7) Magdalena Siśkiewicz New Challenge, Kraków;
          8) UpHotel s.c. Jelenia Góra;
          9) go2events s.c. Kraków;
          10) Biuro Turystyki Atut-Tourist, Poznań;
          11) Biuro Podróży „Polonia”, Wieruszów.

          Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę przedstawioną przez Biuro Turystyki „Atut” Sp. z o.o. ul. Zwierzyniecka 10/3 Poznań.

          Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, które były brane pod uwagę to;
          - cena - 50%;
          - atrakcyjność programu wyjazdu - 50%.


          Oferty pracy

          2012-08-03

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

          Dołączone pliki:


          WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

          2012-07-27

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2012 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy (w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

          W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami:

          - do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada,
          - w okresie od 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.


          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik socjalny

          2012-07-13

          Oferta pracy znajduje się w zakładce nabory na stanowiska.


          WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

          2012-07-10

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że
          OD DNIA 01 SIERPNIA 2012 R. będą wydawane i przyjmowane wnioski
          o ustalenie prawa do świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
          (w poniedziałki od 08.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 08.00 do 14.00).

          W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 złoży wniosek wraz z dokumentami:

          - do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października,
          - w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

          Przypominamy, że wypłata funduszu alimentacyjnego (dla osób pełnoletnich) za wrzesień br. uzależniona będzie od przedłożenia zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w kolejnym roku szkolnym 2012/2013 → zaświadczenia ze szkół lub oświadczenia honorowane będą tylko, te które zostaną wystawione z datą wrześniową.


          Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2012/2013 w MENU GŁÓWNYM w zakładkach: ŚWIADCZENIA, DRUKI, WYMAGANE DOKUMENTY.


          Oferty pracy

          2012-07-05

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

          Dołączone pliki:


          Oferty pracy

          2012-06-11

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

          Dołączone pliki:


          WIZYTA STUDYJNA W PARYŻU

          2012-06-08

          W dniach od 20 do 25 maja 2012r. odbyła się wizyta studyjna "System pomocy i ochrony dzieci i młodzieży oraz ich rodzin we Francji. Od planu działania, do innowacyjnego rozwiązania". Została zorganizowana przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie, a współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
          W wizycie tej miałam przyjemność wziąć udział wraz z 34 uczestnikami, z placówek realizujących zadania pomocy społecznej w całym kraju, z dwoma osobami reprezentującymi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Towarzyszyły nam dwie tłumaczki oraz pannie z IRSS, które wizytę zaplanowały i przygotowały.
          Paryż przywitał nas deszczowo, co jednak nie miało wpływu na nastroje uczestników. W komplecie i dobrych humorach rozlokowaliśmy się w hotelu, w dzielnicy La Defense. Po Paryżu przemieszczaliśmy się metrem, co pozwalało zaoszczędzić czas, a także umożliwiało podpatrywanie paryskiego życia i jego mieszkańców.
          Merytoryczną cześć wizyty rozpoczęliśmy od wykładu, na Uniwersytecie Paris Ouest Nanterre la Defence, który poprowadził Prof. dr hab. Paul Durning - założyciel Katedry Edukacji Rodziny i Interwencji. Przybliżył nam historie budowy systemu pomocy dziecku i rodzinie we Francji, od pierwszej wojny światowej do chwili obecnej. Dalsze wizytowanie koncentrowało się głównie na odwiedzinach placówek działających w obrębie Paryża. Były to instytucje prowadzone w większości przez stowarzyszenia, gdyż system pomocy społecznej we Francji, wiele zadań przekazał właśnie pozarządowym organizacjom, które wyspecjalizowały się w pracach, z różnymi grupami beneficjentów. Mieliśmy przyjemność gościć w Wielofunkcyjnym Ośrodku Jenner działających w ramach dużego, regionalnego Stowarzyszenia Jean Coxtet, w Służbach społecznych na rzecz dzieci Stowarzyszenia Olgi Spitzer, Schronisku dla samotnych matek im. Marie Bequet de Vienne, w Służbach pomocy środowiskowej oraz Ośrodku pieczy zastępczej Stowarzyszenia Jean Coxtet.
          Wizyty w tych placówkach były bardzo kształcące i wnosiły niezwykle dużo, gdyż o pracy tamtejszych służb dowiadywaliśmy się z bezpośrednich rozmów i relacji praktyków.
          Przyjęto nas także w siedzibie Rady Departamentu Val d`Oise, gdzie mieliśmy możliwość spotkania z radnymi departamentu oraz zapoznania się z planem usług w obszarze prewencji zagrożeń dziecka i rodziny.
          Obowiązkowy program wizyty zajmował czas od 7 do około 20, a nawet dłużej w poszczególne dni, dlatego na zwiedzanie Paryża pozostało nam niewiele wieczorno-nocnych godzin. Wykorzystaliśmy je w sposób bardzo intensywny, a widoki zabytków Paryża na długo pozostaną w pamięci. Udało nam się zobaczyć grób Fryderyka Chopina na cmentarzu Père Lachaise, wstąpić na chwilę do Katedry Notre Dame, zrobić kilka fotografii Wieży Eiffla, przespacerować fragment Pól Elizejskich by stanąć pod Łukiem Triumfalnym. Dużo przyjemności i niezapomnianych wrażeń przyniosły wędrówki urokliwą dzielnicą Montparnase oraz uliczkami Montmarte. Widok ze szczytu Monmarte, gdzie usytuowana jest bazylika Sacre- Coeur, zostawia w pamięci przepiękną panoramę Paryża.
          Na zakończenie pragnę tylko dodać, iż byłam i nadal jestem pod wrażeniem profesjonalizmu i kompetencji Magdy Borowskiej i Marty Sokołowskiej z IRSS w Warszawie, które przygotowały wizytę i zapewniały nam wszechstronna pomoc w trakcie pobytu.

          Izabela Kwaczyńska

          Dołączona galeria:

          Widok na La DefensePomnik Fryderyka ChopinaWykład prof.dr hab. Paula DurningaWspólne zdjęcie na Uniwersytecie Paris Ouest Nanterre la Defensena tle Notre Dame

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


           Oferty pracy

           2012-05-24

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
           z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

           Dołączone pliki:


           Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

           2012-05-21

           Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r.

           Dołączone pliki:


           Niepotrzebne, dla innych niezbędne

           2012-05-20

           Każdego dnia wyrzucamy mnóstwo rzeczy, które nam się znudziły, których nie potrzebujemy, które zastępujemy nowymi. Często nie mamy pomysłu, co zrobić z takimi niepotrzebnymi „fantami”, więc są skazane na zniszczenie.
           Często są to m. in. meble, sprzęt RTV i AGD, inne elementy wyposażenia mieszkania, które są całkowicie zdatne do użytku i mogą służyć komuś jeszcze przez wiele lat.
           Wśród podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się osoby, którym brakuje podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego, a nie stać ich na zakup.
           Dlatego też Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się roli pośrednika pomiędzy osobami, które chcą się pozbyć niepotrzebnego, ale jeszcze sprawnego sprzętu, a tymi którzy go potrzebują.

           Na stronie internetowej Ośrodka (www.przemet.ops.org.pl) stworzono specjalną zakładkę o nazwie „Niepotrzebne, dla innych niezbędne”. Po kliknięciu w zakładkę pojawi się wykaz niezbędnych rzeczy oraz numer kontaktowy do potrzebującej osoby lub do pracownika socjalnego Ośrodka. Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana.
           Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia strony GOPS-u, a w razie dodatkowych pytań można skontaktować się z pracownikiem socjalnym ( nr tel. 65 549 71 66 wew. 22 ).


           Oferty pracy

           2012-05-09

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

           Dołączone pliki:


           Oferty pracy

           2012-04-20

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

           Dołączone pliki:


           Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

           2012-04-17

           W dniu 16.04.2012 r. w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się szkolenie pt. „Etapy pracy z ofiarami przemocy”. W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia prowadziła pani psycholog specjalista społecznej psychologii klinicznej Halina Branicka. Szkolenie podzielone zostało na część teoretyczną, jak i praktyczną. Omówione zostały zagadnienia związane z przemocą i prawidłową komunikacją. Podczas zajęć praktycznych pani psycholog wskazała jak powinny wyglądać prawidłowe relacje zarówno z ofiarą, jak i sprawcą przemocy.

           Dołączona galeria:

           Szkolenie pt. 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Asystent rodziny

            2012-04-16

            Treść oferty pracy do pobrania w zakładce: nabory na stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 23 kwietnia 2012 r.


            Życzenia

            2012-04-05

            Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
            składamy najserdeczniejsze życzenia
            zdrowia i pełnego optymizmu wiosennego nastroju.
            Niech refleksja wypływająca
            z przeżywania tego czasu,
            przyniesie radość i nadzieję
            na dobrą przyszłość.

            życzy

            Kierownik i pracownicy
            Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Asystent rodziny

            2012-03-29

            Treść oferty pracy do pobrania w zakładce nabory na stanowiska. Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do 12 kwietnia 2012 r.


            Podziękowanie

            2012-03-26

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi Majer właścicielowi Firmy „Majer Travel” z Kluczewa za dowóz dzieci
            i rodziców do sali zabaw „Tygrysek” w Lesznie.


            Zakończenie projektu socjalnego "Razem łatwiej".

            2012-03-26

            W dniu 23.03.2012r. zakończył się projekt socjalny „Razem łatwiej” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. Działania adresowane były dla rodzin wychowujących dzieci. Projekt, w którym wzięło udział 8 rodzin był realizowany od stycznia 2012 roku. Ideą projektu było niesienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia rodzinom wychowującym dzieci w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W ramach projektu zorganizowano 6 spotkań z psychologiem, 2 spotkania z pedagogiem, zajęcia dla dzieci uczestników w Filii Bibliotecznej w Przemęcie oraz wspólny wyjazd rodziców i dzieci do sali zabaw „Tygrysek” w Lesznie. Dowóz rodziców i dzieci do Leszna sponsorował Pan Dariusz Majer z Firmy „Majer Travel” z Kluczewa. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem często przybierały formę grup wsparcia – dyskusji, rozmów, wymiany doświadczeń. Zdobyta wiedza i umiejętności będą pomocne w rozpoznawaniu problemów, radzenia sobie z nimi. Uczestnicy projektu stwierdzili, że takich zajęć powinno być więcej, gdyż łatwiej jest popełniać błędy niż je naprawiać, opisywać czy nazywać. Celem zajęć dla dzieci było: ukazanie sposobów spędzania czasu wolnego, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów, rozwijanie koordynacji ruchowej, rozwijanie zdolności manualnych, promocja biblioteki i czytelnictwa, integracja grupy. Metodami pracy z dziećmi były: zabawy, zajęcia praktyczne, pogadanki. Z przeprowadzonych rozmów oraz ankiet zwrotnych wynika, że zostały osiągnięte zamierzone cele, a projekt spełnił oczekiwania uczestników. Każdy uczestnik na zakończenie projektu otrzymał certyfikat poświadczający uczestnictwo w projekcie. Bardzo dziękujemy Pani Joannie Karkowskiej pedagogowi szkolnemu z Zespołu szkół Poznadgimnazjalnych w Przemęcie, która wykonywała prace w projekcie bezpłatnie oraz Pani Agnieszce Matiaszewskiej z Filii Bibliotecznej w Przemęcie, która prowadziła zajęcia dla dzieci w ramach swojej bieżącej pracy. Dziękujemy za ich społeczne zaangażowanie.


            Podziękowanie

            2012-03-16

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowanie Pani Joannie Karkowskiej pedagogowi szkolnemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie za życzliwość i pomoc okazaną w realizacji projektu socjalnego pn."Razem łatwiej".Dziękujemy za zaangażowanie i przychylność w naszych działaniach.


            Oferty pracy

            2012-03-16

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

            Dołączone pliki:


            Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego z dnia 29 lutego 2012

            2012-03-07

            W dniu 29.02.2012 r. odbyło się piąte posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, które prowadziła przewodnicząca Zespołu Pani Barbara Ścigała.
            Na posiedzeniu zostały omówione działania podejmowane w ramach powołanych Grup Roboczych. Członkowie omówili występowanie niepokojących zjawisk na terenie Gminy Przemęt, które w przyszłości mogą wiązać się ze wszczęciem procedury "Niebieska Karta". Ponadto ustalono termin szkolenia - warsztatów dla członków Zespołu i dzielnicowych tut. Posterunku.
            Na zakończenie wręczono członkom Zespołu Interdyscyplinarnego „Informatory dla pokrzywdzonego”, a także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015.

            Dołączona galeria:

            posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnegoposiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

             Podziękowanie

             2012-03-06

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowanie Pani Jadwidze Kasperskiej Dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt i Pani Agnieszce Matiaszewskiej z Filii Bibliotecznej w Przemęcie za życzliwość i pomoc okazaną w realizacji projektu socjalnego pn. "Razem łatwiej". Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i przychylność w naszych działaniach.


             Podziękowanie

             2012-03-05

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Państwu
             Jędrzychowskim - właścicielom Sklepu Wielobranżowego "Janar" S.C. w Buczu za wsparcie, życzliwość i okazaną pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka.


             Podziękowanie

             2012-02-28

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania
             Pani Bożenie Skrzypek właścicielce firmy Meble "A-Z" w Buczu za wsparcie, życzliwość i okazaną pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka.


             Podziękowanie

             2012-02-28

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie składa serdeczne podziękowania
             Panu Krzysztofowi Słoninie z Ośrodka Wypoczynkowego "Krokus" w Wieleniu za wsparcie, życzliwość i okazaną pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka.


             Oferty pracy

             2012-02-27

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

             Dołączone pliki:


             Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

             2012-02-27

             Informujemy, że dnia 29 lutego 2012 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.


             Projekt socjalny "Razem łatwiej"

             2012-02-09

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w okresie od stycznia do marca 2012 roku realizuje projekt socjalny "Razem łatwiej". Ideą projektu jest niesienie profesjonalnej pomocy oraz wsparcia rodzinom wychowującym dzieci w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W ramach projektu zostaną zrealizowane warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin. Zaplanowano 6 spotkań z psychologiem w dniach: 01.02.2012r., 08.02.2012r., 17.02.2012r., 22.02.2012r., 29.02.2012r. i 02.03.2012r. oraz 2 spotkania z pedagogiem w dniach: 07.03.2012r. i 14.03.2012r. Warsztaty psychologiczne prowadzi psycholog Pani Izabela Jankowska.Podczas warsztatów z psychologiem poruszane będą następujące tematy: ocena problemów rodziny, sposoby wyrażania uczuć przez rodzinę, stawianie granic, wyrażanie emocji, poprawa komunikacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, radzenie sobie z agresją i zaburzeniami zachowania u dzieci, radzenie sobie z lekiem u dzieci, trudności w uczeniu się. Podczas warsztatów z pedagogiem omówione zostaną następujące tematy: przedstawienie swoich słabych i mocnych stron osobowości czyli jakim jestem rodzicem, omówiona zostanie zasada niekonsekwencji i zasada posiadania problemu, przedstawione cztery podstawowe techniki słuchania, wyjaśnienie komunikatu typu "Ja" i komunikatu typu "Ty", rozwiązanie problemów czyli jak sobie z nimi radzić lub gdzie szukać pomocy. Warsztaty poprowadzi pedagog Joanna Karkowska.Dla dzieci uczestników projektu zostały zorganizowane zajęcia w Filii bibliotecznej w Przemęcie. Zajęcia prowadzi Pani Agnieszka Matiaszewska przy pomocy pracowników socjalnych. Artykuły papiernicze na zajęcia dla dzieci sponsorował Pan Tomasz Radomski - właściciel Firmy Handlowo - Usługowej "VIKA BIS" z Wolsztyna. Na zakończenie warsztatów zaplanowano wspólny wyjazd do kina. W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

             Dołączona galeria:

             Projekt socjalnyProjekt socjalnyProjket socjalnyProjekt socjalnyProjekt socjalny

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


              Oferty pracy

              2012-02-02

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz zał. nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztn.pl

              Dołączone pliki:


              BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

              2012-01-17

              Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, które będą świadczone w budynku tzw. Caritasie, przy ulicy Klasztornej 5 w Przemęcie w następujące dni:
              - 10 lutego 2012 roku w godz. od 8.00 do 14.00
              - 24 lutego 2012 roku w godz. od 8.00 do 14.00.
              Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych porad prawnych proszone są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr (65) 549-71-66.
              Realizator projektu: Fundacja Familijny Poznań, ul. Staszica 15, 60-526 Poznań
              Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


              Spotkanie informacyjne na temat realizacji projektu socjalnego

              2012-01-11

              Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, w sali nr 7a. Na spotkaniu zostaną omówione kwestie dot. realizacji projektu socjalnego w ramach, którego będą prowadzone warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin.


              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Pracownik socjalny

              2012-01-09

              Oferta pracy w zakładce nabory na stanowiska.


              Oferty pracy

              2012-01-05

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

              Dołączone pliki:


              Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

              2012-01-02

              Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
              Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie
              ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
              Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
              Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.


              Życzenia

              2011-12-23              Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
              towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.
              Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy
              w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe
              i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

              życzy
              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
              w Przemęcie wraz ze współpracownikami


              Oferty pracy

              2011-12-15

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

              Dołączone pliki:


              Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka

              2011-12-06

              Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie – Komórka Świadczeń Rodzinnych przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia,że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). (...) czytaj całość w załączniku Nr 1

              Dołączone pliki:


              Oferty pracy

              2011-12-01

              Oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik
              nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

              Dołączone pliki:


              Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

              2011-11-17

              W dniu 14 listopada 2011 roku w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się czwarte spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zarządzeniem Wójta Gminy Przemęt
              z dnia 27 października 2011 roku Nr 59/2011 powołano nowych członków Zespołu (czytaj dalej w załączniku).

              Dołączona galeria:

              Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

              Dołączone pliki:


              Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

              2011-11-17

              W dniu 14 listopada 2011 roku w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się szkolenie
              pod nazwą „Wsparcie merytoryczne istniejących zespołów interdyscyplinarnych
              ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W szkoleniu udział wzięli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dzielnicowi z Posterunku Policji w Przemęcie. Zajęcia prowadzili trenerzy z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Tematem szkolenia było zjawisko przemocy, praca w zespole oraz komunikacja w grupie roboczej. Omówiono najnowsze zmiany prawne, m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

              Dołączona galeria:

              SzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenieSzkolenie

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


               Oferty pracy

               2011-11-09

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Informacja dot. poradnictwa prawnego świadczonego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie

               2011-11-08

               Informujemy, że w dniu 14 listopada 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00 po raz ostatni będzie można skorzystać z bezpłatnych usług i poradnictwa prawnego świadczonego w Punkcie Usług Doradczych w budynku przy ul. Klasztornej 5 w Przemęcie (w tzw. Caritasie). Punkt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa prawnego.


               Oferty pracy

               2011-10-27

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Ogłoszenie w sprawie naboru na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wolsztynie

               2011-10-20

               Zarząd Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” w Wolsztynie informuje, że
               w terminie do dnia 10 listopada 2011r. dokonuje naboru uczestników do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wolsztynie.
               Podanie wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej należy składać w siedzibie Stowarzyszenia „Razem Łatwiej” przy ul. 5 Stycznia 14 (sekretariat Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
               Osoby, które złożą podanie o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej zostaną poinformowane o decyzji Zespołu Kwalifikacyjnego pisemnie w terminie do 25 listopada (podstawa prawna rozdz. 3 § 1 pkt 7 regulaminu organizacyjnego WTZ w Wolsztynie).


               Oferty pracy

               2011-10-18

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

               2011-10-10

               Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
               Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.


               Oferty pracy

               2011-10-05

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
               z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

               Dołączone pliki:


               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: Pomoc administracyjno biurowa

               2011-09-22

               Więcej informacji w zakładce: nabory na stanowiska


               Oferty pracy

               2011-09-21

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http//pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Oferty pracy

               2011-09-09

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Oferty pracy

               2011-08-30

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

               Dołączone pliki:


               PROJEKT "INKUBATOR SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH"

               2011-08-12

               UWAGA !

               Chcesz zmienić swoje życie?
               Masz pomysł na uruchomienie działalności?
               Nie chcesz być bezrobotnym?

               ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
               pn. "INKUBATOR SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH"

               Celem projektu jest przygotowanie uczestników
               do uruchomienia spółdzielni socjalnej. W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

               Zapisy przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
               w Przemęcie - osobiście lub telefonicznie
               pod nr tel. (65) 549 71 66 do 24 sierpnia 2011 r.

               Organizator: Fundacja ,,Odzew” Leszno przy współpracy z Urzędem Gminy Przemęt.

               Projekt finansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.


               Oferty pracy

               2011-08-08

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP Wolsztyn (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP
               w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl.

               Dołączone pliki:


               Program "Pegaz 2010"

               2011-08-03

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w okresie od
               1 sierpnia do 22 sierpnia 2011 roku w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" (czytaj całość w załączniku nr 1).

               Dołączone pliki:


               Oferty pracy

               2011-08-01

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl.

               Dołączone pliki:


               Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

               2011-07-26

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przypomina, że od 1 stycznia 2012r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

               Dołączone pliki:


               Oferty pracy

               2011-07-25

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy udostępnione przez PUP w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie http://pupwolsztyn.pl.

               Dołączone pliki:


               Oferty pracy

               2011-07-15

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
               Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego

               2011-07-07

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2011 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.


               W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
               do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

               Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia
               31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.


               Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2011/2012 w menu: Świadczenia - Druki - Wymagane dokumenty → Fundusz alimentacyjny


               Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

               2011-07-07

               Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r. będą wydawane od 01.08.2011 r. natomiast przyjmowane od 01.09.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt:

               od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00
               (w poniedziałki od 08.00 do 16.00).

               W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją w okresie od 01.09.2011 r. do 30.09.2011 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad 2011 r. zostaną wypłacone do dnia 30.11.2011 r.

               W przypadku złożenia wniosku z pełną dokumentacją od 01.10.2011 r. do 30.11.2011 r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad br. zostaną wypłacone w terminie do 31.12.2011 r.

               Więcej informacji w menu: Świadczenia - Druki – Wymagane dokumenty → Świadczenia rodzinne.


               Oferty pracy

               2011-06-30

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
               Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko pracownika socjalnego

               2011-06-20

               Oferta pracy w dziale: nabory na stanowiska


               Oferty pracy

               2011-06-19

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

               Dołączone pliki:


               Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

               2011-05-25

               W dniu 20 maja 2011 roku w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego. W spotkaniu uczestniczyło 13 członków.
               Na spotkaniu została przedstawiona zmiana do Uchwały Nr III/5/10 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Zmiany dokonano w celu powołania zastępcy przewodniczącego Zespołu. Zastępcą jednogłośnie została wybrana Pani Irena Budzińska.W dalszej części spotkania Przewodnicząca Zespołu Pani Barbara Ścigała omówiła Regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego, który został zatwierdzony przez wszystkich członków.
               Kolejnym punktem spotkania było powołanie grup roboczych dla dwóch przypadków rodzin dotkniętych przemocą. W skład grup roboczych weszli:
               - pracownik socjalny,
               - dzielnicowy,
               - pedagog,
               - przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
               - kuratorzy.
               Na zakończenie spotkania zaprezentowano film "Zatrzymaj przemoc w rodzinie" w którym przedstawiono interwencję policyjną i prace w grupie roboczej. Po projekcji filmu odbyła się dyskusja członków Zespołu na temat praktycznego wykorzystania obejrzanego materiału filmowego. Spotkanie zakończono wyznaczeniem kolejnego terminu spotkania Zespołu.

               Dołączona galeria:

               Spotkanie Zespołu InterdyscyplinarnegoSpotkanie Zespołu InterdyscyplinarnegoSpotkanie Zespołu InterdyscyplinarnegoSpotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

                Oferty pracy

                2011-05-20

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-04-20

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-04-08

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie:http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-04-01

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-03-18

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-03-10

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
                z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-03-01

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane
                z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Przemęt

                2011-02-23

                Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek utworzenia zespołów interdyscyplinarnych do zadań których należy zintegrowany system pomocy osobom i rodzinom dotkniętych zjawiskiem przemocy. Zarządzeniem nr 10/2011 z 17 lutego 2011r. Wójt Gminy Przemęt powołał Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Przemęt, którego zadaniem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Pierwsze spotkanie członków zespołu oraz przedstawicieli instytucji, które reprezentują odbyło się 18 lutego br. w Urzędzie Gminy w Przemęcie(czytaj dalej w załączniku nr 1).

                Dołączona galeria:

                Zdjęcie z spotkania członków zespołuZdjęcie z spotkania członków zespołuZdjęcie z spotkania członków zespołu

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-02-21

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-02-14

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-01-31

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2011-01-20

                Oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik
                nr 1).Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Ogólnopolski program stypendiów licealnych AKROPOL

                2011-01-13

                Program AKROPOL stypendiów licealnych Edukacyjnej Fundacji Czerneckich EFC ma na celu wspomożenie w dalszym rozwoju edukacyjnym uzdolnionej młodzieży wiejskiej w trudnej sytuacji materialnej.
                Ubiegający się o udział w Programie AKROPOL w I fazie rekrutacji muszą spełniać następujące kryteria:
                1. są zameldowani na terenach wiejskich przez okres minimum pół roku przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego do Programu,
                2. żyją poniżej minimum socjalnego ogłaszanego co roku przez Instytut Pracy
                i Spraw Socjalnych obliczanego na podstawie średniego dochodu na każdą osobę
                w rodzinie,
                3. uzyskali w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum średnią ocen minimum 4,0,
                4. złożyli w Fundacji: on-line w pełni wypełniony Formularz oraz przesłali do Fundacji pocztą tradycyjną Regulamin podpisany przez osobę aplikującą oraz jej opiekuna prawnego w nieprzekraczającym terminie do dnia 14 lutego roku,
                w którym kończą naukę w gimnazjum. Do Regulaminu należy dołączyć: informację
                o dochodach , o której mowa w pkt. 2 powyżej oraz opinię wychowawcy osoby aplikującej potwierdzającą średnią ocen w I semestrze roku szkolnego oraz opisującą predyspozycje tej osoby do udziału w Programie zgodnie ze wzorem, opinię innego nauczyciela gimnazjum o kandydacie na stypendystę, jak też autoprezentacją wykonaną przez osobę aplikującą na stypendium zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Fundację,
                5. w terminie do dnia 28 lutego roku, w którym kończą gimnazjum, ich imię
                i nazwisko pojawi się na liście rekrutacyjnej na stronie w/w Fundacji.
                W ramach programu AKROPOL Fundacja oferować będzie stypendystom:
                - stypendium wypłacane przez Fundację przez okres trzech lat nauki w liceum,
                - zakwaterowanie w internacie lub bursie wskazanej przez Fundację,
                - pokrycie kosztów składek na Radę Rodziców oraz składek ubezpieczeniowych
                w liceum,
                - pokrycie kosztów wyżywienia całodziennego w bursie,
                - pokrycie kosztów niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych,
                - pokrycie kosztów dodatkowych, indywidualnie określanych z każdym uczestnikiem programu AKROPOL w umowie stypendialnej,
                - opiekę Fundacji w zakresie określonym w umowie stypendialnej,
                - możliwość ubiegania się o uczestnictwo w programie stypendiów uniwersyteckich PARTENON.
                Aby otrzymać stypendium gimnazjaliści będą musieli pomyślnie przejść rekrutację do jednego z 13 najlepszych polskich liceów, które przyjmować będzie stypendystów EFC z danego województwa.
                Osobą odpowiedzialną za rekrutację stypendystów do liceum jest Koordynatorka Wojewódzka - Magdalena Jasińska, tel. 697728515, mjasinska@efc.edu.pl.
                Wszelkie informacje dotyczące Edukacyjnej Fundacji Czerneckich oraz stypendiów dostępne są na stronie: www.efc.edu.pl


                Oferty pracy

                2011-01-07

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                ŻYCZENIA

                2010-12-22                Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

                2010-12-21

                W dniu 21.12.2010r. na posiedzeniu Rady Gminy została podjęta uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
                w Przemęcie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (czytaj dalej w załączniku nr 1).

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-12-16

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie

                2010-12-08

                Zarządzeniem Nr 6/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie z dnia 08.12.2010 r. ustala się dzień 24 grudnia 2010 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Przemęcie

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-12-02

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał.nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-11-26

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-11-18

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-11-12

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-11-04

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-10-28

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1.
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-10-21

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-10-13

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP Wolsztyn: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Przemęt"

                2010-10-08

                Dołączone pliki:


                Zmiana do SIWZ

                2010-10-01

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-10-01

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Zmiana do SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

                2010-09-29

                Zamawiający wprowadza zmianę, dotyczącą terminu realizacji zamówienia na meble określone w SIWZ.Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy. Okres dostawy dla mebli określonych w SIWZ wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.
                Do pobrania Zmiana do SIWZ

                Dołączone pliki:


                Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

                2010-09-28

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
                ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
                woj. wielkopolskie
                tel. 65 549-71-66, fax 65 549-71-66
                e-mail: gops@zw.pl
                adres internetowy: www.przemet.ops.org.pl
                ogłasza przetarg nieograniczony na:
                „Doposażenie stołówek szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Przemęt”

                Przedmotem zamówienia są dostawy. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
                Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę doposażenia stołówek (przemysłowego sprzętu kuchennego) dla szkół i przedszkoli na terenie gminy Przemęt, wraz z ich transportem do poszczególnych placówek oświatowych (zgodnie z załączonym wykazem), a także montaż/instalację sprzętu wymagającego podłączenia do instalacji elektrycznej.
                Więcej informacji dotyczących przetargu wraz z SIWZ i załącznikami do pobrania w dziale: PRZETARGI


                Oferty pracy

                2010-09-23

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-09-10

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-09-03

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-08-24

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                KOMUNIKAT - ŚWIADCZENIA RODZINNE

                2010-08-13

                Dział Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. będą wydawane i przyjmowane od 01.09.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00
                (w poniedziałki od 08.00 do 16.00).
                Więcej informacji w załączniku: Komunikat - świadczenia rodzinne.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-07-30

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl .

                Dołączone pliki:


                Fundusz alimentacyjny

                2010-07-28

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że od dnia 01 sierpnia 2010 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Więcej informacji dotyczących przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2010/2011 w załączniku: Informacja dotycząca składania wniosków.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-07-23

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-06-28

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http//pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-06-17

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1). Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-06-09

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz załącznik nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-05-28

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Informacja dotycząca pomocy powodzianom

                2010-05-27

                Tegoroczna powódź dotknęła wielu mieszkańców naszego kraju, niejednokrotnie pozbawiając ich dorobku całego życia. Gmina Przemęt włączając się do akcji pomocy dla powodzian, nawiązała kontakt z gminami dolnośląskimi, które ucierpiały na skutek żywiołu, wychodząc z założenia, że jeśli pomoc ma być skuteczna i przynieść wymierne efekty potrzebującym, winna być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców zalanych terenów.
                Jedną z gmin, które odpowiedziały na chęć współpracy i skorzystania z naszej pomocy jest Gmina Jelcz – Laskowice. W wyniku zalania ucierpiało tam (jak wstępnie ustalono) około 160 gospodarstw domowych. Z informacji, które uzyskaliśmy wynika, iż ofiary powodzi są zaopatrywane w żywność i wodę przekazywaną z banku żywności oraz innych instytucji i w tym zakresie, w chwili obecnej niedobory nie występują. Największym problemem jest oczyszczanie zalanych mieszkań i posesji. Mieszkańcom brak przede wszystkim środków higienicznych, preparatów odkażających i myjących, przyborów do sprzątania takich jak ścierki wiadra, mopy, kalosze itp. Aby wesprzeć mieszkańców tej konkretnej gminy można wpłacać pieniądze na utworzone w tym celu konto przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jelczu Laskowicach z dopiskiem POMOC DLA POWODZIAN
                Nr konta 28 9585 0007 0020 0200 0853 0015
                Tragedią dotknięte zostały także dzieci, które cierpią z powodu zniszczonych domów i zagrożonego bytu, ale przede wszystkim straciły poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
                W związku z tym zwracamy się z zapytaniem do mieszkańców naszej gminy, czy byliby skłonni udzielić gościny – przyjąć w okresie wakacji letnich dzieci z Gminy Jelcz – Laskowice.
                Osoby zainteresowane wszelkimi formami pomocy dla powodzian prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przemęcie pok. 8 lub telefonicznie pod nr 65 549 71 66


                Pomoc dla powodzian

                2010-05-25

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie wspólnie z Urzędem Gminy w Przemęcie będzie organizował zbiórkę darów dla mieszkańców zalanych terenów, którzy na skutek powodzi stracili całe swe mienie oraz dla osób, których domy zostały zalane i podtopione. Więcej informacji o organizowanej pomocy dla powodzian wkrótce.
                Informujemy, że w niedzielę 30 maja 2010r., we wszystkich kościołach archidiecezji poznańskiej zbierane będą ofiary dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi. Caritas Archidiecezji Poznańskiej uruchomiła też specjalne konto, na które można wpłacać ofiary dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi.
                Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A.
                70 1090 1362 0000 0000 3602 2297 z dopiskiem „Powodzianie”.
                Zachęcamy mieszkańców Gminy Przemęt do pomocy powodzianom. Nikt nie poradzi sobie sam z nieszczęściem. Każde wsparcie się liczy.


                Otwarcie „Punktu doradczo-informacyjnego – przedsiębiorczość dla NAS”

                2010-05-24

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w dniu 24.05.2010 r. zawarł umowę wzajemnego partnerstwa ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w celu realizowania zadań związanych z propagowaniem oraz wspieraniem idei przedsiębiorczości. Umowa dotyczy otwarcia: „Punktu doradczo-informacyjnego – przedsiębiorczość dla NAS”. Punkt będzie udzielał pomocy merytorycznej mieszkańcom gminy Przemęt w kwestiach dotyczących rozwoju i pobudzenia do przedsiębiorczości. Czytaj całość (...) - zał. Nr 1

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-05-21

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał.nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-05-13

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie(patrz zał.nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-04-29

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. nr 1).
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-04-22

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. (patrz zał. Nr 1)
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-04-08

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. (patrz zał. Nr 1)
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Zmiana zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

                2010-04-07

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w dniu 31.03.2010 r. weszły w życie przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zgodnie z którymi do końca 2011 roku został zawieszony warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Do 31 grudnia 2011 r., aby uzyskać prawo do tych świadczeń wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej - tj. od 31 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. - osoby, które nie otrzymały dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka z powodu niespełnienia zawieszonego wymogu, mają prawo ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych świadczeń na zasadach określonych w przepisach przejściowych. Ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka następuje na wniosek rodzica dziecka.


                Oferty pracy

                2010-03-24

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie. (patrz zał. Nr 1)
                Oficjalna strona PUP w Wolsztynie: http://pupwolsztyn.pl.

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-03-03

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia oferty pracy uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie (patrz zał. Nr 1).

                Dołączone pliki:


                Oferty pracy

                2010-02-24

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przedstawia uzyskany z Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie wykaz szkoleń przewidzianych do realizacji w 2010 roku oraz oferty pracy zgłoszone do PUP w Wolsztynie (patrz załącznik Nr 1)

                Dołączone pliki:


                Możliwość uzyskania pomocy w formie schronienia

                2010-01-15

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z możliwym spadkiem temperatury w trwającym sezonie zimowym informuje o możliwości skorzystania z pomocy przez osoby najbardziej potrzebujące, w szczególności osoby bezdomne, oferowanej przez placówki (wykaz placówek - patrz zał. Nr 1)

                Dołączone pliki:


                Środki z budżetu Państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

                2009-12-18

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przemęcie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2009 r. otrzymaliśmy środki z budżetu Państwa na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W związku z powyższym informujemy, że wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc grudzień br. zostały przekazane w dniu 18.12.2009r., . na konta bankowe, natomiast wypłata świadczeń na „gotówkę” nastąpi planowo tj. w dniu 22.12.2009r.


                Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

                2009-12-07

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przemęcie informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc grudzień 2009 r. zostanie zrealizowana po otrzymaniu środków z budżetu Państwa. Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie realizuje jedynie zadania określone w ustawach o : świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W związku z powyższym tut. Ośrodek nie ma wpływu na termin otrzymania środków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.
                W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę się kontaktować z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu pod nr tel. (061) 854 -14-45.


                Uczeń na Wsi – realizacja programu

                2009-07-31

                W dniu 03 grudnia 2008 r. Gmina Przemęt, po raz drugi przystąpiła do realizacji programu pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” (umowa na realizację nr UWA/000193/15/D). W porównaniu z rokiem ubiegłym, do programu przystąpiła większa liczba beneficjentów – 74 ( w roku 2007 umowę podpisano z 60 osobami), niestety środki, które otrzymaliśmy na realizacje były niższe i wynosiły 68 571,84 zł. ( w roku 2007, dla przypomnienia, była to kwota 108 361,98 ).
                Nabór wniosków, na kolejny rok szkolny, zgodnie z procedurami realizacji wyznaczonymi przez PFRON nastąpi we wrześniu 2009r. Rodzice niepełnosprawnych, uczących się dzieci oraz pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych , mogą zapoznać się z warunkami przystąpienia do programu na stronie internetowej PFRON ( http://www.pfron.org.pl ) lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul.Jagiellońska 8. (Czytaj całość - załącznik Nr 1)

                Dołączone pliki:                wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                przejdź do góry...

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. ul.Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, tel. (65)615-69-82

                Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji