ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka.......

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

2023-03-21
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest realizowany w Gminie Przemęt. Program  dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego.Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program został przyjety Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

W skład programu wchodzą 3 moduły:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży;

2. Moduł dla osób dorosłych;

3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. 

Gmina Przemęt realizuje moduł 1. i 2., którego celem jest zapewnienie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniajacym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej  lub szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. 

Kryterium dochodowe w wysokości 200% o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej wynosi:

  • 1 200,00 zł. dla osoby w rodzinie,
  • 1 552,00 zł. dla osoby  samotnie gospodarującej. 

Zgodnie z umową Nr 152/PSD/2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Przemęt została przyznana dotacja  celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Kwota dotacji przynanej Gminie wynosi 32 475,01 zł. 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Przemoc w Rodzinie Kto może pomóc
Link do Zielonej Linii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO