ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka.......

Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

2023-03-21
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Gmina Przemęt uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program realizowany będzie w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie  traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługi opieki wytchninieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego; oraz
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Otrzymana kwota dofinansowania na realizację zadania wynosi 146 660,00 zł, z czego:

 • 107 460,00 na realizację usług w ramach pobytu dziennego,
 • 39 200,00 zł na realizację usług w ramach pobytu całodobowego.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług opieki wytchnieniowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


 

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w Gminie Przemęt. (plik pdf 293KB)
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie o niekorzystaniu z innych usług. (plik pdf 506KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie kandydata. (plik pdf 252KB)
 4. Załącznik nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie o niekorzystaniu z innych usług. (plik pdf 431KB)
 5. Załącznik nr 6 do Programu. (plik pdf 624KB)
 6. Załącznik nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie dot. osoby świadczącej usługę. (plik pdf 257KB)
 7. Załącznik nr 6a do Regulaminu - Oświadczenie dotyczące wskazania miejsca. (plik pdf 180KB)
 8. Załącznik nr 7 do Programu. (plik pdf 551KB)
 9. Załącznik nr 7 do Regulaminu - Oświadczenie o możliwości wyboru. (plik pdf 438KB)
 10. Załącznik nr 8 do Programu. (plik pdf 501KB)
 11. Załącznik nr 8 do Regulaminu - Prawa i obowiązki osoby. (plik pdf 425KB)
 12. Załącznik nr 11 do Programu. (plik pdf 572KB)
 13. Załącznik nr 3 do Regulaminu - Klauzula - Opieka wytchnieniowa (plik pdf 204KB)
 14. Załącznik nr 4 do Regulaminu - Informacja o przyznaniu pomocy w formie opieki wytchnieniowej (forma dzienna) (plik pdf 214KB)
 15. Załącznik nr 4a do Regulaminu - Informacja o przyznaniu pomocy w formie opieki wytchnieniowej (forma całodobowa) (plik pdf 198KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Przemoc w Rodzinie Kto może pomóc
Link do Zielonej Linii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO