ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka.......

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

2023-09-28

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałani przemocy domowej, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. W dniu 15 września 2023 r. w sali Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, ul. Szkolna 19 odbyło sie pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, zwołane przez Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka.Na posiedzeniu zespołu spośród jego członków wybrano przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, którym została Barbara Ścigała - dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemecie oraz zastepcę przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego - Gabrielę Skoracką, starszego specjalistę pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, która będzie wykonywać obowiązki powierzone mu przez przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i zastępować go w czasie nieobecności. Na posiedzeniu Barbara Ścigała przedstawiła również projekt regulaminu określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno - pomocowych. Po przedstawieniu projektu regulaminu poproszono członków o zgłoszenie uwag do projektu. Członkowie zespołu nie zgłosili uwag do projektu regulaminu. Regulamin przyjęto jednogłośnie.  

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem a podmiotami. Porozumienia określają w szczególności sposób i formę wymiany informacji, a także sprawy dotyczące uczestnictwa członków grup diagnostyczno - pomocowych w posiedzeniach i pracach tych grup. 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego  powołanego przez Wójta wchodzą przedstawiciele:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (5 osób),

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie (1 osoba),

- Posterunku Policji w Przemęcie KPP Wolsztyn (1 osoba),

- oświaty (8 osób),

- Sądu Rejonowego w Wolsztynie - kuratorzy sądowi (2 osoby),

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie (1 osoba).

Na posiedzeniu powołane zostały grupy diagnostyczno - pomocowe oraz omówiono działania podejmowane w rodzinach, w których prowadzona jest procedura "Niebieskie Karty". 

Zespół Interdyscyplinarny w Przemęcie - Tel. 65 615 69 81

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO