ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka.......

Placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

2023-10-13

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Do udzielania pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Według ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Udzielanie schronienia jest zadaniem gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja świadczenia następuje w miejscach do tego przeznaczonych tj. schroniskach, noclegowniach oraz ogrzewalniach.

Udzielanie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Wymaga złożenia pisemnego wniosku i przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną i wydania decyzji administracyjnej. Konieczne jest również zawarcie kontraktu socjalnego z osoba bezdomną w celu wzmocnienia jej aktywności społecznej, wyjścia bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.

W 2023r. Gmina Przemęt zleciła realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno w:

  • Schronisku dla Osób Bezdomnych w Lesznie przy ul. Towarowej 10, 64-100 Leszno.

Została również zawarta umowa pomiędzy Gminą Przemęt a Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem o świadczenie usług schronienia w postaci miejsca w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu gminy Przemęt w:

  • Schronisku dla Osób Bezdomnych w Śremie, ul. Dutkiewicza 8a, 63-100 Śrem.

     

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO