ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ EFS
← Powrót do strony głównej

EFS

Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie realizacji projektu "Aktywnym być"

2013-12-30
efs-logo

W grudniu 2013r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zakończył realizację VI edycji projektu systemowego Aktywnym być współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Zakończenie realizacji projektu "Aktywnym być" (plik doc 79KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie podsumowujące realizację projektu "Aktywnym być"

2013-12-11
efs-logo

W dniu 9 grudnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Przemęt odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięły udział: uczestniczki projektu, Wójt Gminy Przemęt Dorota Gorzelniak, Sekretarz Gminy Beata Ślebioda, Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Jerzy Dominiak, przedstawiciel Centrum PISOP z Leszna Natalia Nowak, Jakub Szkudlarczyk z Ośrodka Szkolenia Kierowców z Leszna, Krzysztof Słonina z Ośrodka Wypoczynkowego "Krokus" z Wielenia, kierownik Ośrodka Barbara Ścigała, koordynator projektu Gabriela Skoracka, pracownicy Ośrodka zaangażowani w realizację projektu.Celem spotkania było przedstawienie efektów projektu realizowanego w latach 2008-2012 oraz w 2013 roku. Podczas spotkania koordynator projektu przedstawił prezentację z realizacji projektu w poszczególnych latach. Przedstawiciel Centrum PISOP z Leszna Pani Natalia Nowak przedstawiła prezentację na temat Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020 według stanu na listopad 2013r. Po panelu dyskusyjnym uczestniczkom projektu zostały wręczone certyfikaty i kwiaty.Projekt "Aktywnym być" podejmował działania na rzecz kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków do integracji osób. Działania zmierzały do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych. Kompleksowe podejście do potrzeb osób, wsparcie edukacyjne i społeczne odpowiadało na zdiagnozowane potrzeby uczestników. Szkolenia i kursy przebiegały zgodnie z założeniami merytoryczno - dydaktycznymi jak i organizacyjnymi. Frekwencja wśród uczestników była bardzo wysoka, co może wskazywać na duże zainteresowanie osób uczęszczających na szkolenia/kursy oraz chęć podwyższenia kwalifikacji. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że szkolenia/kursy zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i stały na wysokim poziomie merytorycznym co pozwoliło na osiągnięcie zakładanych celów i spełnienie oczekiwań uczestników.

Podsumowanie projektuPodsumowanie projektuPodsumowanie projektuPodsumowanie projektuPodsumowanie projektuPodsumowanie projektu
Ikonka symbolizująca artykuł

Porady prawne w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie

2013-11-06
efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie, ul.Klasztorna 5. Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych usług i poradnictwa prawnego proszone są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu (65) 549-71-66 lub osobiste w siedzibie GOPS w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8.
Wolne terminy:
- 4 grudnia 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 27 grudnia 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do kina

2013-10-21
efs-logo

W dniu 19 października 2013r. w ramach projektu "Aktywnym być" odbył się wyjazd uczestników projektu i osób z ich otoczenia do kina Cinema City Kinepolis w Poznaniu. Wyjazd miał na celu zintegrowanie grupy i ukazanie korzyści płynących z udziału w życiu kulturalnym.Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni.Mieli okazję wspólnie spędzić czas i zapomnieć o codziennych problemach i zmartwieniach.

Ikonka symbolizująca artykuł

Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego

2013-09-27
efs-logo W dniu 26.09.2013r.rozpoczęły się kursy zawodowe dla uczestników projektu "Aktywnym być".W kursie pn.Kucharz małej gastronomii/ciastkarz uczestniczą 4 osoby. Kurs realizowany jest w wymiarze 120 godz.zegarowych (30 godz. zajęć teoretycznych, 90 godz.zajęć praktycznych).Zajęcia odbywają się w Pałacu w Popowie Starym.Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu kucharza małej gastronomii/ciastkarza.Kolejne 3 osoby uczestniczą w kursie pn. Profesjonalny sprzedawca, obsługa kas fiskalnych, terminali płatniczych, obsługa komputera i fakturowanie.Kurs również będzie realizowany w wymiarze 120 godz. zegarowych (30 godz. zajęć teoretycznych, 90 godz.zajęć praktycznych).Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Liceum Ogólnokształcące, Technikum Ekonomiczne, Technikum Hotelarskie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powst. Wlkp. w Przemęcie.Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu sprzedawcy-handlowca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, terminali płatniczych, komputera oraz programu do fakturowania.Zakończenie kursów nastąpi w dniu 23.10.2013r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Piknik integracyjny w Wieleniu

2013-08-05
efs-logo W dniu 3 sierpnia 2013 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego KROKUS Państwa Alicji i Krzysztofa Słonina w Wieleniu odbył się Piknik integracyjny zorganizowany w ramach działań środowiskowych projektu "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem pikniku była integracja uczestniczek projektu i ich rodzin oraz promocja wspólnego uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.Pogram pikniku obejmował: poczęstunek, zajęcia sportowo-rekreacyjne, ognisko i gry integracyjne. W ramach zajęć sportowo rekreacyjnych uczestnikom pikniku zaoferowano: żagle, kajaki, skimboard, widsurfing.Dopisała ładna pogoda.Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze co pozytywnie wpłynęło na aktywną integrację uczestników.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs prawa jazdy kat. B

2013-08-05
efs-logo Od dnia 05.08.2013r. rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B dla 7 uczestniczek projektu "Aktywnym być". Kurs prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców U JAKUBA z Leszna.Podczas 6 spotkań grupowych uczestniczkom kursu zostanie przedstawiona część teoretyczna. Po zakończeniu części teoretycznej rozpoczną się zajęcia praktyczne.
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne usługi i porady prawne

2013-08-01
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie.Porady prawne są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Punkt Usług Doradczych znajduje się w Przemęcie przy ulicy Klasztornej 5. Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych usług i poradnictwa prawnego proszone są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu (65) 549-71-66 lub osobiste w siedzibie GOPS w Przemęcie, ul.Jagiellońska 8.
Harmonogram dyżurów radcy prawnego:
- 7 sierpnia 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 30 sierpnia 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 4 września 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 27 września 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 2 października 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 25 października 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 6 listopada 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 29 listopada 2013r. w godz. 15.00 do 18.00
- 4 grudnia 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 27 grudnia 2013r. w godz. 15.00 do 18.00


Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd edukacyjno - integracyjny

2013-07-12
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w celu rozeznania cen na rynku zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi 1 dniowego wyjazdu o charakterze edukacyjno - integracyjnym (czytaj całość w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Wyjazd integracyjno - edukacyjny (plik doc 72KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Trening interpersonalny i warsztaty z doradcą zawodowym dla uczestników projektu

2013-07-01
efs-logo Uczestnicy projektu "Aktywnym być" od dnia 01.07.2013 biorą udział w treningu interpersonalnym.Trening interpersonalny obejmuje 10 spotkań grupowych po 5 godz. zegarowych dziennie i prowadzony jest przez psychologa.Zajęcia zakończą się w dniu 22.07.2013r.W dniu 23.07.2013r. uczestnicy projektu wezmą udział w zajęciach grupowych z doradcą zawodowym w wymiarze 5 godz. zegarowych, a w dniu 24.07.2013r. zostaną przeprowadzone konsultacje indywidualne, po 0,5 godz. zegarowej dla każdego uczestnika.
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne usługi i porady prawne

2013-05-17
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie uruchamia od dnia 29 maja 2013 roku Punkt Usług Doradczych w ramach działań realizowanych w projekcie systemowym Aktywnym być współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Punkt Usług Doradczych znajduje się w Przemęcie przy ulicy Klasztornej 5. W ramach punktu przewidziane są w godzinach popołudniowych ogólnodostępne, bezpłatne usługi i poradnictwo prawne.
Harmonogram dyżurów radcy prawnego:
- 29 maja 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 5 czerwca 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 28 czerwca 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 3 lipca 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 26 lipca 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 7 sierpnia 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 30 sierpnia 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 4 września 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 27 września 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 2 października 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 25 października 2013r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 6 listopada 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 29 listopada 2013r. w godz. 15.00 do 18.00
- 4 grudnia 2013r. w godz. od 16.00 do 19.00
- 27 grudnia 2013r. w godz. 15.00 do 18.00
Osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnych usług i poradnictwa prawnego proszone są o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod nr telefonu
(65) 549-71-66 lub osobiste w siedzibie GOPS w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie otwierajace projekt

2013-03-26
efs-logo W dniu 26 marca 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt odbyło się spotkanie otwierające projekt "Aktywnym być" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu wzięły udział osoby zakwalifikowane do projektu oraz kadra zaangażowana w realizację projektu.Celem spotkania było otwarcie projektu, wypełnienie dokumentów zobowiązujących do udziału w projekcie oraz omówienie działań podejmowanych w projekcie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt systemowy

2012-12-21
efs-logo W 2012 roku działaniami w ramach aktywnej integracji zostało objętych 11 kobiet z Gminy Przemęt. Osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione (rolnicy) wymagające kompleksowego wsparcia i stworzenia warunków do integracji ze społeczeństwem zostały objęte działaniami zmierzającymi do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zostały wyposażone w umiejętności i kwalifikacje zwiększające szansę powrotu na rynek pracy.
Wartością dodaną projektu było: wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które można było skierować do większej liczby osób, podjęcie przez Ośrodek kompleksowych działań skierowanych do grupy docelowej, wynagrodzenie dla 3 pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach EFS wspomagających pracę Ośrodka, zwiększenie wiedzy i umiejętności w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich.
Osiągnięte rezultaty twarde:
- 11 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanego projektu,
- 12 osób zostało objętych wsparciem psychologa,
- 11 osób zostało objętych wsparciem doradcy zawodowego,
- 11 osób uczestniczyło w zorganizowanych szkoleniach/kursach,
- 1 osoba rozpoczęła naukę w szkole policealnej,
- 11 osób wzięło udział w działaniach o charakterze środowiskowym,
- 10 osób zakończyło udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji.
Należy wspomnieć, że spośród 8 osób które brały udział w kursie prawa jazdy kat. B, 3 osoby uzyskały prawo jazdy.Pozostałe osoby podchodzą do egzaminów poprawkowych.
Osiągnięte rezultaty miękkie:
- nabycie umiejętności komunikacyjnych,
- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- zwiększenie motywacji,
- wzrost zaufania we własne możliwości,
- poprawa wizerunku, autoprezentacji.
Z przeprowadzonych rozmów z uczestniczkami oraz ankiet zwrotnych wynika, że zostały osiągnięte zamierzone cele a projekt spełnił oczekiwania uczestniczek.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Aktywnym być"

2012-12-20
efs-logo W dniu 19 grudnia 2012r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Aktywnym być", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W spotkaniu wzięli udział: uczestniczki projektu,Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak, Przewodniczący Rady Gminy Przemęt Pan Jerzy Dominiak, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Przemęt Pani Aldona Rimke, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Wolsztynie Pani Karolina Filipczak, Kierownik Ośrodka Pani Barbara Ścigała oraz osoby zaangażowane w realizację projektu i zaproszeni goście.Celem spotkania było przedstawienie efektów zrealizowanego projektu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działania podejmowane na każdym etapie realizacji projektu a także tym, którzy obecni byli na spotkaniu podsumowującym realizację projektu.
Ikonka symbolizująca artykuł

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu systemowego "Aktywnym być" na rok 2013

2012-12-03
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza osoby z terenu Gminy Przemęt, niezatrudnione lub zatrudnione w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do wzięcia udziału w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenie się na spotkanie informacyjne.Spotkanie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Przemęt w sali nr 7a.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemęcie
mgr Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje indywidualne z psychologiem

2012-11-28
efs-logo W dniu 27 listopada 2012 roku uczestniczki projektu "Aktywnym być" skorzystały z konsultacji indywidualnych z psychologiem, które prowadziła psycholog Magdalena Kryś. Każda z uczestniczek projektu skorzystała z 0,5 godz. konsultacji. Podczas konsultacji dokonano analizy aktualnej sytuacji życiowej każdej uczestniczki. Określono priorytety działania i sposoby ich realizacji zgodnie z poziomem motywacji i możliwościami psychofizycznymi. Wzmocniona została świadomość zasobów (mocnych stron uczestniczek)do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz ustalono priorytety działania na najbliższy czas.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs języka niemieckiego

2012-11-23
efs-logo Od dnia 22 listopada 2012r. rozpoczął się kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym dla 2 uczestniczek projektu "Aktywnym być" w wymiarze 60 godzin lekcyjnych.Wykonawcą kursu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.Zajęcia prowadzi lektor mgr Anna Teślak. Kurs potrwa do 17.12.2012r. Kurs języka niemieckiego
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym dla 2 uczestniczek projektu "Aktywnym być"

2012-11-19
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym w wymiarze 60 godz.lekcyjnych dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odpowiedział w określonym terminie 1 Wykonawca (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. (plik doc 73KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Grupowe spotkania z kosmetyczką i stylistką

2012-11-07
efs-logo W dniu 06.11.2012r. rozpoczęły się grupowe spotkania z kosmetyczką i stylistką. Spotkania, które potrwają do 08.11.2012r. prowadzone są w Pracowni kosmetycznej mieszczącej się w siedzibie firmy CDS-LIDER przy ulicy Niegolewskich 11 w Buku. Podczas 3 spotkań, które obejmują 20 godzin zegarowych w tym 2 godziny zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych, 11 uczestniczek projektu "Aktywnym być" zdobędzie fachową wiedzę i umiejętności w zakresie: pielęgnacji cery, ciała i włosów, doboru odpowiednich preparatów, makijażu, kreowania wizerunku adekwatnego do sytuacji, stylizacji, autoprezentacji. Uczestniczki będą miały możliwość skorzystania z usług fryzjera - stylisty, który podpowie jak powinny się czesać na co dzień, jak do pracy a jak na wyjście. Organizator spotkań zapewnia uczestniczkom kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy, ciała i włosów oraz kosmetyki kolorowe profesjonalnych firm używanych przez wizażystów. W ostatnim dniu spotkań każda uczestniczka będzie miała wykonaną sesję fotograficzną przed i po metamorfozie. Każda uczestniczka otrzyma również płytę ze zdjęciami z spotkań.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być"

2012-11-05
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w celu rozeznania cen na rynku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu języka niemieckiego na poziomie średnio zaawansowanym dla 2 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (czytaj całość- załącznik nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 73KB)
 2. Propozycja cenowa (plik doc 60KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do kina

2012-10-30
efs-logo W dniu 26 października 2012r. w ramach działań o charakterze środowiskowym uczestniczki projektu "Aktywnym być" i osoby z ich otoczenia wyjechały do kina Cinema City Kinepolis w Poznaniu.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie 3 grupowych spotkań z kosmetyczką i stylistką dla 11 uczestniczek projektu

2012-10-24
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru oferty na przeprowadzenie 3 grupowych spotkań z kosmetyczką i stylistką w wymiarze 20 godz. zegarowych dla 11 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
CDS - LIDER Consulting & Doradztwo & Szkolenia Małgorzata Szlązak, Buk ul. Powst. Wlkp.30 (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty. (plik doc 82KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie 3 grupowych spotkań z kosmetyczką i stylistką dla 11 uczestniczek projektu "Aktywnym być"

2012-10-11
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w celu rozeznania cen na rynku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie 3 grupowych spotkań z kosmetyczką i stylistką dla 11 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 74KB)
 2. Prpozycja cenowa (plik doc 60KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kursy dla uczestniczek projektu

2012-09-26
efs-logo Uczestniczki projektu "Aktywnym być" od dnia 25.09.2012r. biorą udział w zorganizowanych kursach.Wykonawcą kursów jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie. Przeprowadzane są następujące kursy:
1. kurs florystyczny w wymiarze 50 godz. zegarowych dla 2 uczestniczek,
2. kurs fryzjerstwa w wymiarze 60 godz. zegarowych dla 2 uczestniczek,
3. kurs kulinarny w wymiarze 50 godz. zegarowych dla 5 uczestniczek,
4. kurs opiekuna dzieci w wieku do lat 3 z elementami pierwszej pomocy w wymiarze 160 godz. zegarowych dla 1 uczestniczki.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd edukacyjno - integracyjny do Karpacza

2012-09-26
efs-logo W ramach realizacji projektu "Aktywnym być" w dniach od 22-23.09.2012r.odbył się wyjazd edukacyjno - integracyjny do Karpacza. W wyjeździe wzięły udział uczestniczki projektu, ich najbliższe otoczenie oraz kierownik Ośrodka i koordynator projektu, którzy monitorowali przebieg wyjazdu oraz wspierali wszystkie osoby biorące udział w wyjeździe. Organizatorem wyjazdu od strony turystycznej było Przedsiębiorstwo Upowszechniania Postępu Technicznego i Organizacyjnego ATUT Spółka z o.o. z Poznania. Program wyjazdu był zgodny z ofertą oraz załącznikami do umowy.Uczestnicy mieli zapewniony: transport, zakwaterowanie w Domu Wczasowym Mieszko w Karpaczu, wyżywienie, bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów i atrakcji, ubezpieczenie od NNW, zajęcia edukacyjno - integracyjne.W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzili: Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, Karpacz, Kościółek Wang, skocznię narciarską Orlinek, Letni Tor Saneczkowy oraz wzięli udział w zajęciach świetlicowych - wieczór legend Karkonowskich. W drugim dniu wyjazdu część uczestników udała się do Miejskiego Muzeum Zabawek w Karpaczu a cześć wyszła z przewodnikiem na teren Karkonowskiego Parku Narodowego (wycieczka piesza na Śnieżkę).Wspólny wyjazd przyczynił się do jeszcze większej integracji grupy i ich rodzin. Poznaliśmy piękne zakątki Dolnego Śląska oraz zapoznaliśmy się z ich historią. Zaplanowane cele zostały zatem zrealizowane.Wyjazd do KarpaczaWyjazd do KarpaczaWyjazd do KarpaczaWyjazd do KarpaczaWyjazd do KarpaczaWyjazd do KarpaczaWyjazd do Karpacza
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje indywidualne z psychologiem i kursy dla uczestniczek projektu "Aktywnym być"

2012-09-05
efs-logo W dniu 30.08.2012r.w świetlicy w budynku przy ulicy Klasztornej 5 w Przemęcie odbyły się konsultacje indywidualne z psychologiem, w których brały udział uczestniczki projektu "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Uczestniczki będą miały możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem ponownie w miesiącu listopadzie br.
Od dnia 05.09.2012r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie rozpoczął się kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu wraz z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych.W kursie bierze udział 11 uczestniczek. Kurs realizowany będzie do 18.09.2012r. w wymiarze 60 godzin zegarowych. Od dnia 24.09.2012r. planowane jest rozpoczęcie kolejnych kursów tj. kursu fryzjerstwa dla 2 uczestniczek, kursu florystycznego dla 2 uczestniczek, kursu kulinarnego dla 5 uczestniczek oraz kursu opiekuna dzieci w wieku do lat 3 z elementami pierwszej pomocy dla 1 uczestniczki. Kursy będzie realizował Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi 2 dniowego wyjazdu o charakterze edukacyjno - integracyjnym

2012-08-08
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w celu rozeznania cen na rynku zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi 2 dniowego wyjazdu o charakterze edukacyjno - integracyjnym do Karpacza dla: 11 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i około 27 osób z ich otoczenia ( 9 osób dorosłych, 13 dzieci w wieku szkolnym od 6 do 17 lat i 5 dzieci w wieku do 5 lat)czytaj dalej w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 73KB)
 2. Propozycja cenowa (plik doc 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Piknik integracyjny

2012-08-06
efs-logo W dniu 4 sierpnia 2012r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Marii i Krzysztofa Pieśniak w Kluczewie odbył się piknik integracyjny zorganizowany w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Celem pikniku była integracja uczestniczek projektu i ich rodzin oraz promocja wspólnego uczestnictwa w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Otwarcia pikniku na terenie gospodarstwa dokonał gospodarz Krzysztof Pieśniak oraz kierownik GOPS w Przemęcie Barbara Ścigała. W pierwszej części pikniku uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia gospodarstwa.Dowiedzieli się jak wyglądało i wygląda życie na wsi, zobaczyli kuźnię i wykuwanie podkowy, poznali legendę o Kluczewie. W trakcie pobytu zapewniono poczęstunek. Zorganizowane zostały gry i zabawy integracyjne. Do dobrej zabawy zagrzewał zespół muzyczny. Zarówno dorośli jak i dzieci miały świetną zabawę w trakcie sportowych rywalizacji.Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze co pozytywnie wpłynęło na aktywną integrację uczestników.Piknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia kursów dla uczestniczek projektu "Aktywnym być"

2012-07-31
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru oferty na przeprowadzenie kursów: kurs - podstawy obsługi komputera i Internetu wraz z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, kursu florystycznego, kursu opiekuna dzieci w wieku do lat 3 z elementami pierwszej pomocy, kursu kulinarnego, kursu fryzjerstwa, dla uczestniczek biorących udział w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia w Lesznie
ul. Krótka 5, 64-100 Leszno (czytaj całość - załącznik nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 78KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi - Pikniku integracyjnego.

2012-07-23
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi - Pikniku integracyjnego dla około 50 osób: uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" i osób z ich otoczenia, realizowanej w ramach projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę przedstawioną przez:
Gospodarstwo Agroturystyczne
"STARA CHATA U KOWOLA"
Maria i Krzysztof Pieśniak
Kluczewo ul. Przemęcka 3 (czytaj całość - załącznik nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 81KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs prawa jazdy kat. B

2012-07-11
efs-logo W dniu 11.07.2012r. rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B dla 8 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być". W trakcie 6 spotkań grupowych odbędzie się szkolenie teoretyczne. W pierwszym dniu szkolenia odbyło się badanie lekarskie, przedstawiony został wykład z pierwszej pomocy, w dalszej części odbyły się zajęcia teoretyczne.Usługę szkoleniową prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców "LUK" Łukasz Murek z Moch. Osobom uczestniczącym w kursie prawa jazdy kat. B życzymy powodzenia i wiary we własne możliwości.Kurs prawa jazdy kat. BKurs prawa jazdy kat. B
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kursów.

2012-07-09
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w celu rozeznania cen na rynku zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie następujących kursów: kurs - podstawy obsługi komputera i Internetu wraz z modułem obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych, kursu florystycznego, kursu opiekuna dzieci w wieku do lat 3 z elementami pierwszej pomocy, kursu kulinarnego, kursu fryzjerstwa dla uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (czytaj całość w załączniku nr 1,2).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 72KB)
 2. Propozycja cenowa (plik doc 75KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi - Pikniku integracyjnego.

2012-07-04
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w celu rozeznania cen na rynku zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi - Pikniku integracyjnego dla około 50 osób: uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" i osób z ich otoczenia (czytaj całość w załączniku nr 1 i 2).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 74KB)
 2. Propozycja cenowa (plik doc 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty z doradcą zawodowym

2012-06-29
efs-logo W dniach od 26.06.2012r. do 28.06.2012r. przeprowadzone zostały warsztaty z doradcą zawodowym dla 11 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być". Podczas 2 spotkań grupowych uczestniczki zostały wprowadzone do stworzenia indywidualnego planu działania realizacji zdefiniowanego celu zawodowego, określenia predyspozycji zawodowych. Omówione zostały zasady pisania CV.Zdefiniowany został cel zawodowy i określone działania, które doprowadzą do jego realizacji wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia.W trakcie indywidualnych konsultacji uczestniczki otrzymały informację o zaleconych kursach i drodze zawodowej.Według doradcy zawodowego uczestniczki podczas warsztatów chętnie dzieliły się się wątpliwościami odnośnie obranych celów.Większość z nich posiadała już wgląd we własne predyspozycje i możliwości. Warsztaty z doradcą zawodowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Trening interpersonalny

2012-06-05
efs-logo W dniu 30 maja 2012 roku w świetlicy w budynku przy ulicy Klasztornej 5
w Przemęcie w ramach zadania Aktywna integracja rozpoczął się trening interpersonalny dla 11 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowano 5 spotkań po 8 godz. Tematyka zajęć: komunikacja interpersonalna, podstawy asertywności, budowanie własnego wizerunku, rozwiązywanie konfliktów, budowanie postaw aktywnych(czytaj dalej w załączniku nr 1).
Trening interpersonalny

Załączniki:

 1. Trening interpersonalny (plik doc 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt systemowy "Aktywnym być"

2012-05-24
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie od stycznia 2012 roku rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu systemowego Aktywnym być
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Projekt systemowy "Aktywnym być" (plik doc 59KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia treningu interpersonalnego, konsutacji indywidualnych z psychologiem i warsztatów z doradcą zawodowym.

2012-05-17
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie treningu interpersonalnego, konsultacji indywidualnych z psychologiem i warsztatów z doradcą zawodowym dla 11 uczestniczek biorących udział w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę:
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Kształcenia w Lesznie
ul. Krótka 5, 64-100 Leszno.
Czytaj całość - załącznik nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 83KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B.

2012-05-14
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestniczek biorących udział w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę:
Ośrodek Szkolenia Kierowców "LUK" Łukasz Murek
Mochy ul. Wolsztyńska 11.
Czytaj całość - załącznik nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 79KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na dowóz uczestniczek projektu i osób z ich otoczenia.

2012-05-14
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na dowóz 11 uczestniczek biorących udział w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i osób z ich otoczenia, wybrano ofertę:
Majer - Travel Usługi Autokarowe
Dariusz Majer
Kluczewo ul.Przemęcka 6.
Czytaj całość - załącznik nr 1.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 78KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie treningu interpersonalnego, konsultacji indywidulanych z pscyhologiem, warsztatów z doradcą zawodowym

2012-04-26
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie treningu interpersonalnego, konsultacji indywidualnych z psychologiem, warsztatów z doradcą zawodowym dla 11 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być". Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu (czytaj dalej w załącznikach).

Załączniki:

 1. Propozycja cenowa (plik doc 64KB)
 2. Ogłoszenie (plik doc 70KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na dowóz 11 uczestniczek projektu systemowego

2012-04-26
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na dowóz 11 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być" na zorganizowane szkolenia i kursy oraz na dowóz uczestniczek i osób z ich otoczenia na zorganizowane działania środowiskowe.Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu (czytaj dalej w załącznikach).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 66KB)
 2. Propozycja cenowa (plik doc 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być".

2012-04-26
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 7 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być". Oferta powinna zawierać dokumenty wskazane w ogłoszeniu (czytaj dalej w załącznikach).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 68KB)
 2. Propozycja cenowa (plik doc 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z uczestniczkami projektu.

2012-04-03
efs-logo W dniu 02.04.2012r. odbyło się z spotkanie z uczestniczkami projektu systemowego "Aktywnym być".Do projektu zostało zakwalifikowanych 11 kobiet z Gminy Przemęt. Podczas spotkania koordynator projektu omówił działania, które będą podejmowane w projekcie a uczestniczki wypełniły dokumenty zobowiązujące do udziału w projekcie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na spotkanie informacyjne na temat realizacji projektu systemowego "Aktywnym być" w 2012 roku

2012-01-11
efs-logo Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu systemowego "Aktywnym być", która odbywać się będzie w 2012 roku. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2012r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Przemęt,ul. Jagiellońska 8,w sali nr 7a.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego "Aktywnym być"

2011-12-15
efs-logo W dniu 14 grudnia 2011r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego Aktywnym być, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (czytaj dalej w załączniku nr 1).Spotkanie podsumowujące realizację projektu.Spotkanie podsumowujące realizację projektu.Spotkanie podsumowujące realizację projektu.Spotkanie podsumowujące realizację projektu.Spotkanie podsumowujące realizację projektu.Spotkanie podsumowujące realizację projektu.Spotkanie podsumowujące realizację projektu.

Załączniki:

 1. Spotkanie podsumowujące realizację projektu. (plik doc 56KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs dobrego wyglądu

2011-12-01
efs-logo W dniu 29.11.2011 roku zakończył się kurs dobrego wyglądu, w którym brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W załączeniu dokumentacja fotograficzna kursu.Kurs dobrego wygląduKurs dobrego wygląduKurs dobrego wygląduKurs dobrego wygląduKurs dobrego wygląduKurs dobrego wyglądu
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje indywidualne z psychologiem. Spotkanie z uczestnikami/uczestniczkami projektu.

2011-12-01
efs-logo W dniu 30.11.2011r. uczestniczki/uczestnicy projektu systemowego "Aktywnym być" skorzystali z konsultacji indywidualnych z psychologiem. Konsultacje prowadziła Pani Elżbieta Matysiak. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie, w którym udział wzięli: uczestnicy/uczestniczki projektu, kierownik Ośrodka i pracownicy socjalni. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych zajęć oraz przygotowanie się do spotkania podsumowującego projekt.Konsultacje indywidualne z psychologiem. spotkanie z uczestnikami/uczestniczkami projeku.Konsultacje indywidualne z psychologiem. spotkanie z uczestnikami/uczestniczkami projeku.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs dobrego wyglądu

2011-11-22
efs-logo W dniu 21.11.2011r. rozpoczął się kurs dobrego wyglądu dla
uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prowadzi Policealna Szkoła Kosmetyczna, Mirosława Nowinka z Grodziska Wielkopolskiego. Szkolenie obejmuje 50 godzin i będzie realizowane przez 7 dni. Zajęcia zakończą się w dniu 29.11.2011r. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników/uczestniczki określonych umiejętności dot. dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. W dniu 30.11.2011r. odbędą się konsultacje indywidualne z psychologiem oraz spotkanie
z uczestnikami/uczestniczkami projektu. Na dzień 14.12.2011r. zaplanowano spotkanie podsumowujące realizację projektu.
Kurs dobrego wyglądu
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie kursu utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących

2011-11-02
efs-logo W dniu 28.10.2011r. zakończył się kurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących, w którym brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W załączeniu dokumentacja fotograficzna kursu.Kurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjącychKurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjącychKurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjącychKurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjącychKurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjącychKurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjącychKurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjącychKurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia kursu dobrego wyglądu

2011-10-27
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu dobrego wyglądu dla 10 uczestników/uczestniczek biorących udział w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę firmy:
Policealna Szkoła Kosmetyczna
Mirosława Nowinka
ul. Żwirowa 31, 62-065 Grodzisk Wlkp. (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia kursu doberego wyglądu (plik doc 80KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących

2011-10-18
efs-logo W dniu 13.10.2011r. rozpoczął się kurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmuje w sumie 80 godzin (28 godz. zajęć teoretycznych i 52 godziny zajęć praktycznych). Prowadzone jest przez Konsorcjum Firm: SEW i NEO Consulting & Investment Sp. z o. o z Poznania. Program szkolenia będzie realizowany przez okres 10 dni. Zajęcia zakończą się w dniu 28.10.2011r. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników/uczestniczek w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę jako profesjonalna osoba utrzymująca czystość. Szkolenie ma także zapewnić nabycie praktycznych umiejętności pracy w służbach utrzymania czystości z naciskiem na obsługę profesjonalnych sprzętów i maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy/uczestniczki odbędą zajęcia praktyczne, które pozwolą na poznanie praktycznych aspektów pracy w branży oraz pozwolą ugruntować zdobyte umiejętności. Szkolenie teoretyczne zakończy się egzaminem, przeprowadzonym
w ostatnim dniu szkolenia teoretycznego.
Kurs utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu dobrego wyglądu

2011-10-10
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu dobrego wyglądu dla 10 uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być",w wymiarze 50 godzin (zajęcia teoretyczne i praktyczne)(czytaj dalej w załącznikach).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 66KB)
 2. Propozycja cenowa - załącznik nr 1 (plik doc 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia kursu utrzymania czystości z obsługa maszyn myjących

2011-10-04
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie kursu utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących dla 10 uczestników/uczestniczek biorących udział w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę firmy:
Konsorcjum Firm: SEW i Neo Consulting & Investment Sp. z o. o, ul. Keplera 4g/24,
60-158 Poznań (czytaj dalej w załączniku nr 1).

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dot. przeprowadzenia kursu utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących (plik doc 80KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana terminu poradnictwa prawnego

2011-09-28
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że ulega zmianie termin poradnictwa prawnego. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych w dniu 4 października 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00. Pozostałe terminy pozostają bez zmian.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2011-09-26
efs-logo Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług i poradnictwa psychologicznego świadczonego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie mieszczącego się w budynku przy ulicy Klasztornej 5 w Przemęcie w tzw. Caritasie:
- 7 października 2011r. w godz. od 13.00 do 19.00
- 4 listopada 2011r. w godz. od 13.00 do 19.00.
Dyżur pełni: psycholog mgr Magdalena Kurkowska.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
mgr Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie

2011-09-26
efs-logo Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych usług i poradnictwa prawnego świadczonego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie mieszczącego się w budynku przy ulicy Klasztornej 5 w Przemęcie w tzw. Caritasie:
- 3 października 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 10 października 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 24 października 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 7 listopada 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00
- 14 listopada 2011r. w godz. od 15.00 do 18.00

Dyżur pełni: prawnik mgr Blanka Przywecka - Bąk.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
mgr Barbara Ścigała
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących

2011-09-09
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu utrzymania czystości z obsługą maszyn myjących dla 10 osób uczestników/uczestniczek projektu systemowego Aktywnym być (czytaj dalej w załącznikach)

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 66KB)
 2. Propozycja cenowa - załącznik nr 1 (plik doc 55KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Usług Doradczych w Przemęcie

2011-09-08
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w ramach działań realizowanych w projekcie systemowym "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mających na celu zwiększenie znajomości własnych praw i przywróceniu samodzielności życiowej mieszkańców Gminy Przemęt, w okresie od września do listopada 2011r.w budynku przy kościele w Przemęcie w tzw. "Caritasie" zostanie uruchomiony Punkt Usług Doradczych, w którym dyżur będzie pełnił radca prawny i psycholog. Osoby chcące skorzystać z tej formy pomocy mogą zgłaszać się telefonicznie
(65 549-71-66) lub osobiście do Ośrodka w godz. od 8.00 do 14.00. Zapraszamy do skorzystania z oferowanych bezpłatnych, specjalistycznych porad.
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie złożonych ofert na świadczenie usług i poradnictwa prawnego, psychologicznego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie

2011-09-01
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług i poradnictwa prawnego oraz usług i poradnictwa psychologicznego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie wpłynęła:
-1 oferta od Pani Blanki Przyweckiej - Bąk zam. w Kiełczewie na świadczenie usług i poradnictwa prawnego,
-1 oferta od Pani Magdaleny Kurkowskiej zam. Wrocław na świadczenie usług i poradnictwa psychologicznego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług i poradnictwa psychologicznego, prawnego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie

2011-08-10
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług i poradnictwa psychologicznego oraz usług i poradnictwa prawnego w Punkcie Usług Doradczych w Przemęcie (czytaj dalej w załącznikach.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik doc 53KB)
 2. Ogłoszenie (plik doc 54KB)
 3. Oświadczenie - załącznik nr 1 do ogłoszenia (plik doc 58KB)
 4. Propozycja cenowa - załącznik nr 2 do ogłoszenia (plik doc 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Piknik integracyjny

2011-07-18
efs-logo 16 lipca 2011r. na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego Państwa Marii
i Krzysztofa Pieśniaków w Kluczewie odbył się piknik integracyjny zorganizowany w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Aktywnym być". Działanie trwało od godziny 15.00 do 20.00. Uczestnicy/uczestniczki projektu wzięli udział w tym działaniu wraz ze swoim otoczeniem, czyli dziećmi, małżonkami, partnerami i innymi. W trakcie pobytu zapewniono poczęstunek.Zorganizowane zostały gry i zabawy integracyjne dla uczestników/uczestniczek projektu i ich najbliższych, które prowadził Pan Krzysztof Pieśniak. Do dobrej zabawy zagrzewał zespół muzyczny. Zarówno dorośli, jak i dzieci mieli świetną zabawę w trakcie sportowych rywalizacji. Przebojem dla dzieci były: króliki, kozy
i owca, które dzielnie i cierpliwie wytrzymywały "pieszczotę i opiekę" najmłodszych uczestników/uczestniczek. Piknik okazał się udanym przedsięwzięciem. Dopisała ładna pogoda i wspaniałe nastroje ponad 50-ciu uczestników/uczestniczek pikniku.

Piknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjnyPiknik integracyjny
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs prawa jazdy kat.B

2011-07-13
efs-logo W dniu 12 lipca 2011r. w świetlicy w budynku przy ul. Klasztornej 5 w Przemęcie rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B dla 1 uczestnika i 8 uczestniczek projektu systemowego "Aktywnym być". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs prawa jazdy kat. B zawiera:
- 30 godz. zajęć teoretycznych z zakresu prawa ruchu drogowego, realizacja w ramach 10 spotkań grupowych, po 3 godz. dydaktyczne dziennie w dniach od 12.07.2011r. do 25.07.2011r.,
- 30 godz. zajęć praktycznych,
- wydanie orzeczeń lekarskich,
- materiały edukacyjne dla uczestnika/uczestniczek,
- opłatę za pierwszy egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny),
- ubezpieczenie NW.
Usługę szkoleniową prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców, Bartosz Niedzielski.
Osobom uczestniczącym w kursie prawa jazdy kat. B realizowanego w ramach projektu systemowego "Aktywnym być" życzymy powodzenia i wiary we własne możliwości.Kurs prawa jazdy kat. BKurs prawa jazdy kat. BKurs prawa jazdy kat. B
Ikonka symbolizująca artykuł

Kurs obsługi komputera i Internetu

2011-06-28
efs-logo W dniu 27.06.2011r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Przemęcie rozpoczął się kurs obsługi komputera i Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Aktywnym być. Kurs zakończy się w dniu 11.07.2011r. po 30 godzinach zajęć.
Zakres tematyczny kursu:
1. Środowisko Windows
2. Podstawy redagowania dokumentów tekstowych
3. Internet globalna sieć komputerowa, źródła informacji i sposoby ich wykorzystania.Kurs obsługi komputera i InternetuKurs obsługi komputera i InternetuKurs obsługi komputera i Internetu
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje indywidiualne z psychologiem.

2011-06-17
efs-logo W dniu 16.06.2011r. w ramach projektu systemowego "Aktywnym być" w świetlicy
w budynku przy ulicy Klasztornej 5 w Przemęcie, po zakończonych warsztatach z doradcą zawodowym odbyły się konsultacje indywidualne z psychologiem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu.Termin drugich konsultacji indywidualnych z psychologiem zaplanowano po zakończeniu wszystkich działań szkoleniowych tj. na dzień 18.11.2011r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty z doradcą zawodowym

2011-06-08
efs-logo W dniu 07.06.2011r. w świetlicy w budynku przy ulicy Klasztornej 5 w Przemęcie rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego Aktywnym być. Warsztaty zakończą się w dniu 14.06.2011r.
po 30 godzinach zajęć.
Tematyka warsztatów
-Określenie swoich umiejętności i predyspozycji
-Moje zdolności i problemy
-Sposoby poszukiwania pracy - zalety i ograniczenia
-Potrzeba pracowania
-Metody szukania pracy
-Zdefiniowanie celów zawodowych
-Analiza przebiegu dotychczasowego życia zawodowego
-Twoje oczekiwania odnośnie pracy i wynagrodzenia
-Dokumenty aplikacyjne
-Rozmowa kwalifikacyjna - przygotowanie i przebieg
-Autoprezentacja
-Zasady przyjmowania do pracy i zwalniania
-Kierunkowskazy do sukcesu - własna działalność gospodarcza
-Test identyfikujący zainteresowania, predyspozycje osobiste i zawodowe.
Warsztaty z doradcą zawodowym
Ikonka symbolizująca artykuł

Trening z psychologiem

2011-05-12
efs-logo W dniu 11 maja 2011 roku rozpoczął się trening z psychologiem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 10 osób -1 mężczyzna i 9 kobiet.Trening z psychologiem obejmuje: trening interpersonalny (40 godz. zajęć) i konsultacje indywidualne (10 godz.). Trening interpersonalny zakończy się w dniu 30.05.2011r.Spotkania w ramach konsultacji indywidualnych odbędą się w dniach: 16.06.2011r. i 18.11.2011r.
Celem warsztatu jest lepsze wzajemne poznanie się, ustalenie swojego miejsca w grupie oraz relacji pomiędzy uczestnikami/uczestniczkami, otworzenie się na zmiany. Warsztat umiejętności interpersonalnych będzie dla uczestników/uczestniczek projektu źródłem informacji zwrotnych o tym, jak postrzegają ich inni. Przeżycia i doświadczenia wyniesione z zajęć, zdobyta wiedza na swój temat, a także uświadomienie sobie odmiennego funkcjonowania różnych osób pomogą lepiej komunikować swoje potrzeby, dostrzegać i rozumieć potrzeby innych, a tym samym ułatwią społeczne funkcjonowanie w tym również funkcjonowanie w rodzinach.Trening z psychologiem
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z uczestnikami/uczestniczkami projektu "Aktywnym być"

2011-04-04
efs-logo W dniu 31 marca 2011r. o godz. 10.00 odbyło się spotkanie z uczestnikami/uczestniczkami projektu. Wybrane osoby o fakcie zakwalifikowania do udziału w projekcie "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały poinformowane pisemnie.Docelowa grupa Beneficjentów Ostatecznych stanowi 10 osób (1 mężczyzna i 9 kobiet).Na spotkanie zostały zaproszone osoby,które chcą zmienić swoje życie, podnieść swoje umiejętności społeczne oraz zawodowe.Podczas spotkania omówiono harmonogram i program zadań podejmowanych w projekcie.Zakwalifikowane osoby podpisały i złożyły u koordynatora projektu stosowne dokumenty.Zdjęcie z spotkania z uczestnikami/uczestniczkami projektu
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór uczestników/uczestniczek projektu "Aktywnym być" na rok 2011

2011-02-01
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie zaprasza osoby z terenu Gminy Przemęt, bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo,w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do wzięcia udziału w projekcie "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII.Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem projektu jest:Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego w Gminie Przemęt w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących działań:
- trening z psychologiem,
- warsztaty z doradcą zawodowym,
- szkolenie z zakresu obsługi komputera,
- kurs na prawo jazdy kat.B,
- poradnictwo prawne
- szkolenie zawodowe.
Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu prowadzona będzie do 15.03.2011r.Rekrutację prowadzi koordynator projektu wraz z pracownikami socjalnymi. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych GOPS w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 8.
Tel.(65)549-71-66.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie projektu "Aktywnym być"

2010-11-16
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie dnia 10 listopada 2010 roku zakończył część szkoleniową realizowanego projektu "Aktywnym być" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczyło 10 kobiet z terenu gminy Przemęt. Poprzez udział we wszystkich zaplanowanych działaniach grupa bardzo się zintegrowała. Osiągnięty został zamierzony cel, a zatem zaktywizowana została grupa 10 kobiet (czytaj dalej w załączniku nr 1).Galeria:Galeria:Galeria:Galeria:Galeria:Galeria:Galeria:Galeria:Galeria:Galeria

Załączniki:

 1. Zakończenie projektu "Aktywnym być" (plik doc 42KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Realizacja projektu "Aktywnym być"

2010-10-28
efs-logo W dniach od 28 października 2010r. do 10 listopada 2010r. 10 kobiet biorących udział w projekcie "Aktywnym być" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym - kucharz garmażer. Kurs będzie trwał łącznie 80 godzin i zakończy się egzaminem.
Ikonka symbolizująca artykuł

"Aktywnym być"

2010-09-28
efs-logo Uczestniczki projektu Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 18 sierpnia 2010r. do 23 września 2010r. uczestniczyły w zajęciach aktywizujących ruchowo(czytaj całość - załącznik nr 1).

Załączniki:

 1. "Aktywnym być" (plik doc 23KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Aktywnym być"

2010-07-31
efs-logo Uczestniczki projektu Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miesiącu lipcu 2010r. uczestniczyły w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i kasy fiskalnej (czytaj całość - załącznik nr 1).

Załączniki:

 1. "Aktywnym być" (plik doc 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Krok do przodu naszą siłą"

2010-06-28
efs-logo Krok do przodu naszą siłą tak brzmi hasło projektu Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Czytaj dalej w załączniku nr 1.

Załączniki:

 1. Krok do przodu naszą siłą (plik doc 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o realizacji projektu systemowego pn. "Aktywnym być"

2010-05-19
efs-logo Wzorem ubiegłego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie przystąpił do realizacji projektu Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna 10 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Przemęt. Wsparciem zostaną objęte kobiety, które borykają się z problemem bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (rodziny niepełne i wielodzietne). W ramach projektu uczestniczki będą miały możliwość zwiększyć wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać wsparcie od specjalistów, zdobyć kluczowe umiejętności społeczne umożliwiające ponowne wejście na rynek pracy.
Zaoferowano następujące formy wsparcia:
- trening interpersonalny,
- warsztaty z psychologiem,
- szkolenie z zarządzania budżetem domowym,
- wykład z zakresu zdrowego stylu życia,
- szkolenie z zakresu obsługi komputera,
- szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej,
- kurs kwalifikacyjny - kucharz garmażer,
- zajęcia aktywizujące -ruchowo,
- spotkania z uczestniczkami.
Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2010 roku. Cykl aktywizacyjno szkoleniowy będzie trwał od maja do listopada 2010 roku. Pierwsze wsparcie uczestniczki otrzymają od 24 maja 2010 roku, będzie to trening interpersonalny. Od 31 maja 2010 roku rozpoczną się warsztaty z psychologiem. Tematyka zajęć z psychologiem: komunikacja, asertywność w rodzinie, hierarchia własnych wartości, planowanie, zasady wyznaczania celów.
Kluczowym wyzwaniem projektu jest wyrównanie szans kobiet, wzmocnienie wiary kobiet we własne możliwości, wzmocnienie umiejętności społecznych z zakresu autoprezentacji. Dzięki możliwości realizacji takiego projektu Ośrodek może zapewnić kompleksowe usługi dla osób potrzebujących wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji.

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu Aktywnym być

2010-01-05
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie Aktywnym być współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2010r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Przemęcie, sala 7a. Celem spotkania jest ustalenie grupy docelowej projektu Aktywnym być realizowanego od stycznia do grudnia 2010 roku (czytaj całość - zał. Nr 1).

Załączniki:

 1. Spotkanie organizacyjne w ramach projektu Aktywnym być (plik doc 135KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o realizacji projektu systemowego pn. Aktywnym być

2009-12-07
efs-logo Od października 2008r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie realizowany jest projekt systemowy pn. Aktywnym być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2009 głównym celem projektu była aktywizacja społeczna 10 kobiet wychowujących i opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz sprawujących opiekę nad osobami zależnymi. W ramach projektu uczestniczki miały możliwość podnieść swoje kwalifikacje w zakresie obsługi komputera, przygotować się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, nabyć nowe umiejętności w zakresie masażu klasycznego, uzyskać wsparcie od specjalistów tj. psychologa, zwiększyć swoją aktywność społeczną uczestnicząc w zajęciach aktywizujących ruchowo. Dzięki możliwości realizacji takiego projektu Ośrodek mógł zapewnić kompleksowe usługi wsparcia dla osób biorących udział. (czytaj całość - zał. Nr 1).

Załączniki:

 1. Informacja o realizacji projektu systemowego pn. Aktywnym być (plik doc 135KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o realizacji projektu systemowego pn. Aktywnym być

2009-11-18
efs-logo 16 listopada 2009 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie odbyła się konferencja podsumowująca projekt ‘’Aktywnym by撒 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. Konferencję rozpoczęła Pani Barbara Ścigała, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, która powitała gości i uczestników konferencji. Głos zabrała także Pani Dorota Gorzelniak, Wójt Gminy Przemęt, która powiedziała o zaletach projektu i korzyściach, które wynikają z realizacji projektu dla społeczeństwa, a w szczególności dla uczestniczek projektu. (czytaj całość - zał. Nr 1).

Załączniki:

 1. Informacja o realizacji projektu systemowego pn. Aktywnym być (plik doc 794KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o realizacji projektu systemowego pn. Aktywnym być

2009-10-16
efs-logo W dniu 14.10.2009r. zakończyły się zajęcia aktywizujące ruchowo - aerobik oferowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach projektu Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W zajęciach aktywizujących ruchowo prowadzonych przez trenera Panią Bernadetę Majer uczestniczyło 10 osób. Zajęcia odbywały się w okresie od 14.09.2009r do 14.10.2009r. Prowadzone były w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie i trwały łącznie 28 godz. ( po 2 godz. przez 14 dni). Głównym celem zajęć było: promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aerobiku oraz innych zajęć ruchowych jako form aktywności sportowo- rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym oraz przekonanie uczestniczek projektu jaki wpływ ma regularnie podejmowana aktywność ruchowa (taniec, aerobik, joga itp.) na samopoczucie psychofizyczne organizmu. (czytaj całość - zał. Nr 1).

Załączniki:

 1. Informacja o realizacji projektu systemowego pn. Aktywnym być (plik doc 3730KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym być

2009-09-14
efs-logo Dnia 11 września 2009r. zakończył się kolejny blok szkoleniowy oferowany w ramach projektu Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. W szkoleniu Pierwszy biznes prowadzonym przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie uczestniczyło 10 osób. Zajęcia odbywały się w Urzędzie Gminy w Przemęcie i trwały łącznie 37 godzin. Głównym celem szkolenia było przygotowanie osób do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uczestniczki szkolenia otrzymały materiały szkoleniowe, a na zakończenie szkolenia zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu. Zaświadczenia wręczał Pan Stefan Żurkiewicz przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie w obecności kierownika GOPS w Przemęcie Pani Barbary Ścigały i koordynatora projektu Aktywnym być Pani Gabrieli Skorackiej. (Czytaj całość/zobacz galerię - załącznik Nr 1)Zakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym byćZakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym byćZakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym byćZakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym byćZakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym byćZakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym byćZakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym byćZakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym być

Załączniki:

 1. Zakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym być (plik doc 2289KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejny cykl szkoleń

2009-09-07
efs-logo Dnia 07 września 2009 roku rusza kolejny blok szkoleniowy oferowany w ramach projektu Aktywnym być współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. W kursie Pierwszy biznes uczestniczyć będzie 10 osób, są to osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na wychowywanie i opiekowanie się dziećmi niepełnosprawnymi i opiekę nad osobami zależnymi, wymagającymi stałej opieki. Zajęcia będą trwały łącznie 37 godzin, od poniedziałku do piątku, prowadzone będą przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości z Kościana. (Czytaj całość - załącznik Nr 1)

Załączniki:

 1. Kolejny cykl szkoleń "Aktywnym być" (plik doc 51KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym być

2009-06-26
efs-logo Dnia 18 czerwca 2009 roku zakończył się kolejny blok szkoleniowy oferowany w ramach projektu "Aktywnym być" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. Zajęcia trwały łącznie 65 godzin, 10 osób ukończyło kurs masażu klasycznego, który prowadzili: mgr Marcin Wtrążek oraz mgr Krzysztof Stefaniak. Zajęcia odbywały się w Centrum Fizjoterapii "TRIGGER" S.C w Poznaniu. (Czytaj całość/zobacz galerię - załącznik Nr 1)

Załączniki:

 1. Zakończenie kolejnego bloku szkoleń w ramach projektu Aktywnym być (plik doc 88KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Mieszkańcy o swojej gminie

2009-06-26
efs-logo Dnia 24 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie odbyło się drugie spotkanie zorganizowane przez Centrum PISOP oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach projektu pn. Razem więcej (…). Podczas spotkania mieszkańcy wskazali mocne i słabe strony swojej gminy, a także zadecydowali, jakie wydarzenie, dzięki środom unijnym, zostanie zorganizowane na jej terenie. (Czytaj całość/zobacz galerię - załącznik Nr 1)

Załączniki:

 1. Mieszkańcy o swojej gminie (plik doc 1594KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie kolejnego bloku szkoleniowego w ramach projektu "Aktywnym być"

2009-06-08
efs-logo Zakończył się kolejny blok szkoleniowy w ramach projektu "Aktywnym być" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10 osób ukończyło kurs komputerowy, który prowadził Pan Kalitka Waldemar. Zajęcia odbywały się w sali komputerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, która została nieodpłatnie użyczona dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zdzisławy Bessmann.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Razem więcej!

2009-05-20
efs-logo Już wkrótce w Gminie Przemęt dużo się zmieni. Dzięki środkom unijnym, od kwietnia, na jej terenie realizowany jest nowy projekty. W jego ramach mieszkańcy będą mieli szansę podjęcia działań, które usprawnią życie w Gminie, przyczynią się do integracji jej mieszkańców. Pierwsze spotkanie odbędzie się jeszcze przed wakacjami.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie bloku szkoleniowego oferowanego w ramach projektu Aktywnym być

2009-04-30
efs-logo Dnia 29 kwietnia 2009 roku zakończył się pierwszy blok szkoleniowy oferowany w ramach projektu Aktywnym być współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. Wsparciem psychologicznym zostało objętych 10 osób. Zajęcia trwały łącznie 30 godzin, prowadzone były przez psychologa i pedagoga z Gabinetu Psychologicznego w Lesznie. Głównym celem zajęć było wykształcenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz w zakresie radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Panie na zakończenie otrzymały zaświadczenia, że uczestniczyły w takiej formie wsparcia. Zaświadczenia wręczała Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie Barbara Ścigała. Największym zainteresowaniem uczestniczek warsztatów cieszyły się zajęcia na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją, ze stresem, oraz sposoby rozwiązywania konfliktów i trudnych sytuacji wychowawczych.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejna edycja projektu Aktywnym być

2009-03-23
efs-logo Ruszyła kolejna edycja projektu Aktywnym być współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób wychowujących i opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi oraz sprawujących opiekę nad osobami zależnymi z gminy Przemęt. Są to osoby nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do udziału w projekcie Aktywnym być

2009-01-07
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie Aktywnym być współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 14 stycznia o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Przemęcie.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

II konferencja projektu Aktywnym być

2009-01-07
efs-logo Dnia 29 grudnia 2008 odbyła się II konferencja projektu Aktywnym być w Gospodarstwie Agroturystycznym Państwa Pieśniaków w Kluczewie. Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencję zostało zaproszonych 119 osób. Zostały zaproszone władze samorządowe, przedstawiciele gminnych organizacji pozarządowych, dyrektorzy szkół, uczestniczki ze swoimi rodzinami oraz trenerzy. Na konferencję zostały zaproszone również osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na macierzyństwo i opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą zależną, korzystające z pomocy ośrodka.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie części szkoleniowej projektu Aktywnym być

2009-01-06
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie dnia 17 grudnia 2008 roku zakończył część szkoleniową realizowanego projektu Aktywnym być współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wsparciu psychologa i pedagoga uczestniczki projektu udoskonaliły swoje umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem, złością, lękiem oraz w zakresie rozwiązywania konfliktów. Poprzez udział we wszystkich zaplanowanych działaniach grupa bardzo się zintegrowała. Osiągnięty został zamierzony cel, a zatem zaktywizowana została grupa 12 kobiet. Nabyły one nowych umiejętności, kwalifikacji, podniosły swoją wartość. Wzbogaciły swoją wiedzę zarówno w zakresie obsługi komputera, autoprezentacji, jak i w sprawowaniu opieki nad chorym w środowisku domowym. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową pozwoliły utrwalić przekazana teorię.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie kursu w ramach projektu pn.: Aktywnym być

2008-11-13
efs-logo W dniu 27 października zakończył się pierwszy kurs zorganizowany w ramach projektu pn.: Aktywnym być współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to kurs podnoszący umiejętności i kwalifikacje zawodowe z podstaw obsługi komputera i Internetu prowadzony przez wykładowcę Pana Waldemara Kalitkę.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

I konferencja inauguracyjna projektu pn.: Aktywnym być

2008-10-20
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w dniu 19 października 2008 roku zorganizował I konferencję inauguracyjną projektu pn.: Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na konferencję zostały zaproszone lokalne władze samorządowe oraz społeczność lokalna. Celem było przedstawienie dokładnych informacji dotyczących realizacji projektu oraz przekazanie, iż fundusze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, w tym również rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konferencja inauguracyjna projektu pn.: Aktywnym być

2008-10-17
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie organizuje konferencję inauguracyjną projektu pn.: Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII,Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Załączniki:

 1. Artykuł - czytaj całość (...) (plik doc 0KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rusza projekt pt. Aktywnym być

2008-09-23
efs-logo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w ramach Projektu Aktywnym być rozpoczyna cykl aktywizacyjno - szkoleniowy dla osób wychowujących i opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób wychowujących i opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi z gminy Przemęt. Są to osoby nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej.
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO