ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Projekt WRPO Nowe Horyzonty
← Powrót do strony głównej

Projekt WRPO Nowe Horyzonty

Ikonka symbolizująca artykuł

Szkoła dla rodziców

2018-08-27
fepr-wlkp-rp

W ramach projektu partnerskiego pt. NOWE HORYZONTY Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby chętne do udziału w zajęciach szkoły dla rodziców. Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: wyrażanie oczekiwań tak, żeby były respektowane przez dziecko; rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i ich akceptowanie; aktywne i wspierające słuchanie; motywowanie dziecka do współdziałania; modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka; uwalnianie dziecka od grania narzuconych ról w domu i w szkole; wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka; budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Zajęcia planowane są od września, po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Przewidywany jest cykl 6 spotkań. Dla rodziców, którzy chcą wziąć udział w zajęciach, a nie będą mogli zapewnić opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć zapewniona będzie pomoc opiekunki. Planowany jest również zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć.
Zajęcia szkoły dla rodziców są bezpłatne i przeznaczone dla osób, o których mowa
w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. Nowe Horyzonty .
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie chęci udziału w szkole dla rodziców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie do dnia 10 września, pokój nr 8.
 

Ikonka symbolizująca artykuł

Szkoła dla rodziców

2017-09-18
fepr-wlkp-rp

W ramach projektu pn. Nowe Horyzonty w okresie od 21 września do 9 listopada w Przemęcie ul. Klasztorna 5 odbędą się zajęcia szkoły dla rodziców dla uczestników w/w projektu. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik docx 427KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja dotycząca wyniku ogłoszenia w sprawie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Nowe Horyzonty.

2017-06-09
fepr-wlkp-rp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie podaje do informacji, że na ogłoszenie dotyczące zapytania ofertowego nr 1/2017 w sprawie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn. Nowe Horyzonty nie wpłynęła żadna oferta.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych w ramach projektu pn.Nowe Horyzonty.

2017-06-01
fepr-wlkp-rp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w związku z realizacją zadania w ramach projektu pn. Nowe Horyzonty zaprasza do składania oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/ niepełnosprawnych z terenu gminy Przemęt.
W załączonych poniżej plikach znajdują się informacje dotyczące szczegółów oferty.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 (plik docx 77KB)
 2. Załącznik nr 1 - życiorys (plik docx 51KB)
 3. Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (plik docx 52KB)
 4. Załącznik nr 3 - oświadczenie (plik docx 52KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego - harmonogram na maj 2017r.

2017-05-16
fepr-wlkp-rp

Ze względu na pojawiające się zmiany w harmonogramie przyjęć w Punkcie Porad Prawno-Obywatelskich w ramach projektu Nowe Horyzonty informujemy, że na stronie
http://pcpr.powiatwolsztyn.pl/index.php/informacje-o-projekcie/
znajduje się aktualny harmonogram Punktu Porad Prawno-Obywatelskich na miesiąc maj 2017r. oraz informacje o wszelkich zmianach w dyżurach specjalistów.

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Poradnictwa Prawno-Obywatelskiego - harmonogram na kwiecień 2017r.

2017-04-12
fepr-wlkp-rp W miesiącu kwietniu zapraszamy do skorzystania z porad specjalistów w Punkcie Poradnictwa Prawno- Obywatelskiego w ramach projektu NOWE HORYZONTY.
Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik pdf 386KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejne działania w ramach Projektu NOWE HORYZONTY

2017-04-12
fepr-wlkp-rp W ramach Projektu NOWE HORYZONTY rozpoczęło się wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób niesamodzielnych i opiekunów osób z niepełnosprawnościami w miejscu ich zamieszkania oraz szkolenia dla rodziców zastępczych.

Załączniki:

 1. Harmonogram - szkolenie dla rodziców zastępczych (plik doc 467KB)
 2. Harmonogram - Konsultacje dla opiekunów (plik doc 450KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego

2017-03-17
fepr-wlkp-rp Informujemy, iż w miesiącu marcu 2017 r. w ramach Projektu NOWE HORYZONTY rozpoczął działalność Punkt Poradnictwa Prawno - Obywatelskiego. Beneficjenci Projektu będą mogli skorzystać z porad specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora rodziny.

Zapisy do specjalistów prowadzone są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, w pokoju nr 35 lub pod nr tel. 68 384 56 11

Załączniki:

 1. Harmonogram (plik pdf 336KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne porady psychologiczne, pedagogiczne i mediatora rodzinnego.

2017-03-06
fepr-wlkp-rp W ramach projektu Nowe Horyzonty w okresie od marca 2017 do końca grudnia 2018 roku będzie możliwość skorzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz mediatora rodzinnego. Wsparcie jest skierowane do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze i rodzin zastępczych. Warunki korzystania z wsparcia specjalistów są określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. Nowe Horyzonty".
Porady są udzielane bezpłatnie w Puncie Konsultacyjnym w Przemęcie ul. Klasztorna 5.
Pierwsze spotkania indywidualne z psychologiem odbędą się dnia 10 marca w godzinach 10.00-18.00.
Chęć udziału w spotkaniu z specjalistą należy zgłosić w biurze Lidera Projektu - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, tel. 68/3845611 lub u Partnera Projektu - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, tel. 65/5497166.

Załączniki:

 1. Regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie pt. Nowe Horyzonty". (plik pdf 585KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt pn. NOWE HORYZONTY

2017-02-13
fepr-wlkp-rp Projekt pn. NOWE HORYZONTY nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowany jest
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez:
POWIAT WOLSZTYŃSKI/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5,
64-200 Wolsztyn,
tel.: 68 384 53 13,
e-mail: pcpr@powiatwolsztyn.pl
w partnerstwie z:
Gminę Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 47,
64-200 Wolsztyn
tel. 68 384 33 76,
e-mail: ops@wolsztyn.pl
Gminę Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt; tel.: 65 549 71 66,
e-mail: gops@zw.pl
Gminę Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu
ul. Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec;
tel.: 68 384 85 21,
e-mail: ops@siedlec.pl
Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
ul. Dąbrowskiego 1,
64-200 Wolsztyn;
tel.: 68 347 35 00,
e-mail: stowarzyszenie.lords@gmail.pl

Celem głównym Projektu pn. NOWE HORYZONTY jest udostępnienie usług społecznych realizowanych przez instytucje wsparcia społecznego (PCPR, OPS-y, Stowarzyszenie) dla 218 os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:
-rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi,
-dzieci i młodzieży przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
-osób niesamodzielnych,
-osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów,
-otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rodziny zastępcze oraz kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej).
Działania te będą realizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Rekrutacja do projektu pn. NOWE HORYZONTY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie jako Lider Projektu, pn. NOWE HORYZONTY informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rekrutacja będzie prowadzona przez asystentów rodzin, pracowników socjalnych w OPS i pracowników zespołu ds. pieczy zastępczej. Rekrutacja prowadzona jest na terenie Powiatu Wolsztyńskiego - w przypadku Partnera Wiodącego, oraz na terenie gmin: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt - zgodnie z właściwością terytorialną działania Partnerów.
Jeżeli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu znajdującego się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 (pok. 14) lub do właściwych terytorialnie Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020

17 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. NOWE HORYZONTY w ramach WRPO na lata 2014-2020
(nr umowy: RPWP.07.02.01-30-0003/15 -00).
Stronami umowy są:
- Zarząd Województwa Wielkopolskiego - działający jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020, reprezentowany przez: Katarzynę Trzaskę - Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
- Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie - działający
w imieniu własnym oraz na rzecz Partnerów, reprezentowany przez: Annę Białek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Bożeny Ćwiklińskiej.

Podpisanie umowy o partnerstwie

5 grudnia 2016r. nastąpiło podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 pn. NOWE HORYZONTY w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Liderem projektu jest Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolsztynie, Partnerami są: Gmina Wolsztyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, Gmina Przemęt/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, Gmina Siedlec/Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu oraz Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń Oddział Wolsztyn.

Wniosek o dofinansowanie w ramach EFS

W dniu 7 października 2016r. - Powiat Wolsztyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. NOWE HORYZONTY, który uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania w Ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+).
Plakat Nowe Horyzonty

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie (plik pdf 585KB)
 2. Kwestionariusz rekrutacyjny (plik pdf 264KB)
 3. Wykaz danych osobowych (plik pdf 257KB)
 4. Zasady uczestnictwa (plik pdf 289KB)
 5. Oświadczenie uczestnika projektu (plik pdf 124KB)
 6. Oświadczenie (plik pdf 140KB)
 7. Ocena kwalifikowalności (plik pdf 427KB)
 8. Karta weryfikacji kandydującej rodziny (plik pdf 146KB)
 9. Deklaracja (plik pdf 133KB)
 10. Plakat (plik tif 7566KB)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO