ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przemoc w rodzinie
← Powrót do strony głównej

Przemoc w rodzinie

Ikonka symbolizująca artykuł

Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim

2023-08-11

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim (plik pdf 199KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Przemęcie

2023-08-01

Wójt Gminy Przemęt w związku z art.16 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz.535) oraz z art. 9a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021r. poz. 1249 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust.3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej .

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb,jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 9a ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno - pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

Kandydatury prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie (pokój nr 8) lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt w terminie do 24.08.2023r.

Dokumenty złożone lub nadesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt "Gmina Przemęt przeciw przemocy".

2023-07-05
Logo flaga i godło PL + logo MRiPS

Gmina Przemęt uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2023. Podmiotem realizującym zadanie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Przemęt poprzez działania profilaktyczne. 

Działania prowadzone w projekcie kierowane będą do następujących grup:

- uczniowie i nauczyciele z szkół z terenu Gminy Przemęt,

- dzieci i nauczyciele z przedszkoli z terenu Gminy Przemęt,

- rodzice dzieci uczęszczajacych do szkół podstaowych i przedszkoli na terenie Gminy Przemęt,

- osoby starsze z terenu Gminy Przemęt w tym osoby starsze uczęszczające do Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, słuchacze Uniwesytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie, uczestnicy Klubu Seniora Gminy Przemęt z oddziałami w miejscowościach: Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt,

- rodziny i osoby z terenu Gminy Przemęt. 

W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:

1. Zorganizowanie dla uczniów szkoły podstawowej oraz dla uczniów szkoły ponadpodstawowej warsztatów profilkatyczno -        muzycznych.

2. Zorganizowanie w 4 szkołach podstawowych spotkań profilaktycznych dla rodziców i nauczycieli.

3. Warsztaty profilkatyczne dla dzieci 5 - 6 latków w 8 przedszkolach.

4. Spotkania profilaktyczne w 4 przedszkolach dla rodziców i nauczycieli. 

5. Otwarte spotkanie profilaktyczno - muzyczne dla osób starszych.

6. Opracowanie, wydruk i kolportaż broszury "Stop przemocy".

7. Opracowanie, wydruk i kolportaż plakatów informacyjnych.    

 

Kwota dotacji otrzymana z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania publicznego wynosi: 19 300,00 zł.

Wkład własny wynosi: 12 900,00 zł.

Koszt całkowity projektu: 32 200,00 zł.

     

Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania społeczna pt.: "#Rozmawiaj#Reaguj" przygotowana przez Państwową Komisję do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

2023-03-03

Celem akcji jest uwarażliwienie społeczeństwa na problem wykorzystania seksualnego małoletnich. Odczytując zamieszczony na plakacie kod QR, mozna przenieść się na stronę kampanii, gdzie sa umieszczone wskazówki, które mogą pomóc opiekunowi małoletniego poradzić sobie z sytuacją podejrzenia wykorzystania lub faktu wykorzystania seksualnego dziecka, tak aby mógł dać małoletniemu odpowiednie wsparcie.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych. 

Strona internetowa PKDP - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 https://pkdp.gov.pl/

Załączniki:

 1. Apel PKDP (plik pdf 601KB)
 2. Plakat (plik pdf 3141KB)
 3. Palakat (plik pdf 3099KB)
 4. Plakat (plik pdf 3140KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116111

2023-02-13

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działa codziennie - 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Rozmowy i korenspondencja jest poufna. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia skontaktuje się z Tobą osoba, która zadba o Twoje bezpieczeństwo.

Link do strony: https://116111.pl

Ikonka symbolizująca artykuł

Telefony zaufania, które mogą pomóc w trudnych chwilach!

2023-02-13

Ważne numery telefonu

 • Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży – bezpłatny – 116 111
 • Całodobowy Telefon Zaufania – 81 534 60 60
 • Anonimowy Telefon Zaufania – bezpłatny, dla osób w kryzysie emocjonalnym – 195 25
 • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” pracuje przez całą dobę – 800 120 002
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka –800 12 12 12
 • Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS – 22 692 82 26   801 888 448 (płatne za pierwszą minutę połączenia) czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 21.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy http://www.aids.gov.pl
 •  Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna – 22 425-98-48
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00-20:00, w soboty  w godzinach 15:00-17:00 opłata zgodnie z cennikiem operatora telefonicznego
 • STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 22 621 35 37 (pn.-pt. 10-15)
 • Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca –  22 844 14 82     (pon.-pt., godz. 10-11 i 20-21),
 • Dla rodzin osób zaginionych – telefon Fundacji ITAKA –  801 24 70 70 lub 654 70 70 (codziennie, całodobowo)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatny telefon dla ofiar i świadków przemocy domowej "Niebieska Linia"

2023-02-10

Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy domowej możesz uzyskać pomoc dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 120 002.

Dzwoniąc pod numer infolinii możesz uzyskać:

- wsparcie,

- pomoc psychologiczną,

- informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Telefon jest czynny całodobowo. Więcej informacji znajdziesz  na stronie internetowej "Niebieska Linia" http://www.niebieskalinia.info.

Na portalu dowiesz się miedzy innymi: czym jest przemoc w rodzinie i jakie sa jej formy, z jakich form pomocy możesz skorzystać, gdzie możesz uzyskać pomoc, jakie dokumenty mogą byc potrzebne do uzyskania pomocy. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Czujesz, że bezpieczeństwo Twoje albo Twoich bliskich jest zagrożone. Nie zastanawiaj się i natychmiast wezwij policję!

2023-02-10

Zadzwoń pod numer:

- 112 - ogólny numer alarmowy, pracownik numeru przekieruje Twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych tj. policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,

997 - numer alarmowy policji, zadzwonisz do najbliższej jednostki. 

Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę.

Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, możesz skontaktować sie z "Niebieską Linią" pod numerem 800 120 002. Konsultanci pomogą Ci, powiedzą, co najlepiej zrobić w Twojej sytuacji.

Niebieska Linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

Pamietaj - Niebieska Linia to nie jest numer alarmowy! Jeżeli czujeś zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone dzwoń pod numer 112 lub 997.

Policja, w zależności od sytuacji, może:

- zatrzymać osobę, która stosuje przemoc, jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,

- zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,

- rozpocząć procedurę Niebieskie Karty.

Podczas interwencji możesz powiedzieć policjantom, że chcesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze poinformują Cię o dalszych krokach. 

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możesz również złożyć samodzielnie w dowolnym momencie. Skontaktuj się z najbliśzym komisariatem policji. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Jeśli w wyniku przemocy masz obrażenia, uzyskaj zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń

2023-02-10

Takie zaświadczenie lekarskie może być dowodem w sprawie sądowej. 

Jeżeli złożysz zawadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa biegły lekarz sądowy może na podstawie takiego zaświadczenia wydać opinię sądowo - lekarską. Taka opinia jest mocnym dowodem w sprawie sądowej.

Zaświadczenie lekarskie uzyskaj jak najszybciej po tym, jak doświadczysz przemocy. Im szybciej lekarz cię zbada, tym dokładniejsze i bardziej szczegółowe wyda zaświadczenie. Zaświadczenie lekarskie otrzymasz bezpłatnie.

Zaświadczenie mogą wystawić lekarze dowolnej specjalizacji, w zależności od potrzeby. Możesz je uzyskać np. od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty jak i w trakcie pobytu w szpitalnym oddziale ratunkowym. 

Ikonka symbolizująca artykuł

Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim

2023-01-31

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim (plik pdf 199KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-01-03

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

Zadzwoń - 222 309 900.

Wsparcie przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków:

- obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

- upowszechnienie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

- promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

- informacja o Funduszu Sprawiedliwosci. 

Załączniki:

 1. Ulotka - Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym (plik pdf 1728KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt wsparcia dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc w rodzinie

2022-09-05

Projekt "RAZEM PRZECIW PRZEMOCY" adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Wielkopolski, także uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy. W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej konsultacji oraz pomocy psychologiczno - terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, w szczególności uczestniczek i uczestników procedury "Niebieskie Karty".

Wsparcie udzielane jest nieodpłatnie:

- stacjonarnie w Punkcie informacyjno - konsultacyjnym PCPS przy ul. Głogpwskiej 27 w Poznaniu (w sąsiedztwie zintegrowanego centrum komunikacyjnego PKP/PKS),

- lub na odległość - telefonicznie albo z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

W celu uzyskania dodatkowych  informacji oraz umówienia się na konsultację stacjonarną lub na odległość, osoby proszone są o kontakt z Punktem informacyjno - konsultacyjnym PCPS pod numerem telefonu 61 22 11 112 w poniedziałki , środy i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00, we wtorki od 12.00 do 16.00, w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

Ulotka informacyjna - projekt
Ikonka symbolizująca artykuł

Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim

2022-08-12

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim (plik pdf 127KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

2022-05-23

Wójt Gminy Przemęt w związku z art. 9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2021r.,poz.1249) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. (plik pdf 297KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Powiatowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

2022-02-08

Załączniki:

 1. Powiatowy informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (plik pdf 235KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim

2022-02-08

Załączniki:

 1. Baza teleadresowa instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w Powiecie Wolsztyńskim (plik pdf 127KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie

2021-08-26

W załączonej ulotce przedstawiono ofertę pomocy Pogotowia "Niebieska Linia", informację jak rozpoznać przemoc w rodzinie, cykle przemocy oraz kwestionariusz diagnostyczny.Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.niebieskalinia.pl.

Pomoc świadczona osobom pokrzywdzonym jest bezpatna.

Załączniki:

 1. Zatrzymaj przemoc, odzyskaj siebie. (plik PDF 3668KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

GrupaWsparcia.pl - NIGDY NIE JESTEŚ SAM

2021-05-21

GrupaWsparcia.pl to darmowy i anonimowy portal dla ludzi szukających pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi możesz walczyć z depresją, uzależnieniami i innymi życiowymi kryzysami. Grupa to nic innego jak przeniesienie spotkań organizowanych w rzeczywistości na innowacyjną platformę online zapewniajacą anonimowość. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów. To także praca nad sobą i rozwój osobisty.

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo, bez konieczności przedstawiania sie i pokazywania twarzy podzielić się swoimi problemami i otrzymać realną pomoc. Użytkownik dzieli się tylko tymi informacjami, które uzna za stosowne. Po zalogowaniu sie może porozmawiać z osobami, które mają podobne doświadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Na portalu GrupaWsparcia.pl można uzyskać także wsparcie psychologa i prawnika.

Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak i w formie aplikacji mobilnej. Dla nowych użytkowników przygotowano również samouczek, z którego warto skorzystać, aby poznać najważniejsze możliwości portalu.

Aby dołączyć do społeczności platformy GrupaWsparcia.pl wystarczy wejść na stronę  www.grupawsparcia.pl  i zarejestrować się za pomocą adresu e-mail. Adres nie będzie widoczny dla innych użytkowników.

Ikonka symbolizująca artykuł

Szukasz pomocy? Zadzwoń!

2021-02-24

W załączniku przedstawiamy numery telefonów linii dedykowanych różnym problemom, gdzie można zwrócić się o pomoc.

W sytuacji zagrożenia życia zawsze dzwoń na numer alarmowy 112.

Załączniki:

 1. Szukasz pomocy? Zadzwoń! (plik pdf 472KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Twój dzielnicowy

2020-12-07

Posterunek Policji w Przemęcie
ul. Jagiellońska 14, 64-234 Przemęt

Kierownik Posterunku Policji w Przemęcie
Asp. sztab. Robert JAKOWCZYC
tel. 47 77 283 30 tel.kom. 519 064 915
e-mail: robert.jakowczyc@po.policja.gov.pl
Kierownik Posterunku Policji w Przemęcie pełni dyżur w poniedziałki w godz. 10:00-14:00.

Poza godzinami funkcjonowania Posterunku Policji w Przemęcie kontakt za pośrednictwem nadrzędnej służby dyżurnej KPP w Wolsztynie 47 77 282 00.
Telefony komórkowe dzielnicowych dostępne są w czasie pełnionej służby. Po zakończeniu przekierowane zostają na stanowisko oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie.

Dzielnicowi - Posterunek Policji w Przemęcie

Asp. Łukasz SALETA - tel. 47 77 283 30 kom. 786 936 574,
e-mail dzielnicowy.przemet1@po.policja.gov.pl
Miejscowości: Błotnica, Nowa Wieś, Perkowo, Przemęt, Przemęt-Leśniczówka, Radomierz, Starkowo, Zaborowo.

Asp. sztab. Piotr KRALL - tel. 47 77 283 30 kom. 786 936 572,
e-mail dzielnicowy.przemet2@po.policja.gov.pl
Miejscowości: Górsko, Kaszczor, Mochy, Olejnica, Osłonin, Solec, Solec Nowy, Święte Jezioro, Wieleń, Wroniawy-Leśniczówka.

Asp. Dominik ŚLEBIODA - tel. 47 77 283 30, kom. 786 936 573,
e-mail dzielnicowy.przemet3@po.policja.gov.pl
Miejscowości: Barchlin, Biskupice, Biskupice-Katarzynki, Borek, Brzeźniak, Bucz, Bucz Nowy, Dębina, Kluczewo, Popowo Stare, Poświętno, Sączkowo, Siekowo, Siekówko, Sokołowice.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny

2020-04-22
Zespół Interdyscyplinarny
64-234 Przemęt, ul. Jagiellońska 8
Tel. (65) 549 71 66
E-mail: zespol.interdyscyplinarny@przemet.com
Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8.

Przewodnicząca Zespołu - Barbara Ścigała, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie
Tel. (65) 615 69 80, 663 484 510
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Gabriela Skoracka, starszy specjalista pracy socjalnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie
Tel. (65) 615 69 81, 661 120 993

Załączniki:

 1. Procedura Niebieskie Karty (plik pdf 179KB)
 2. Zespół Interdyscyplinarny (plik pdf 174KB)
 3. Instytucje świadczące pomoc (plik pdf 198KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy

2020-04-22
Zapraszamy do zapoznania się z treścią poradnika.

Załączniki:

 1. Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy (plik pdf 2206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Twój Parasol - aplikacja mobilna

2020-04-22
Twój Parasol to aplikacja moblina dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego.

W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji - oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.

Aplikacja Twój parasol działa nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, na Litwie i Łotwie. Jest bezpłatna. Można ją pobrać na Google Play i Apple Store lub za pomocą kodów QR. Dostępna jest też na stronie internetowej www.twojparasol.com
Ikonka symbolizująca artykuł

"Plan awaryjny" dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie pandemii koronawirusa

2020-04-16
Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertami z "Niebieskiej Linii", Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet przygotował tzw. "plan awaryjny" - informacje użyteczne w dobie pandemii. Zapraszamy do zapoznania się z jego szczegółami.

Załączniki:

 1. Osobisty "plan awaryjny". (plik pdf 444KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grrup roboczych

2018-11-26
W dniu 23.11.2018r. w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych (6 x 45 min).
Tematyka szkolenia:
1.Najczęściej popełniane błędy w funkcjonowaniu Zespołu Interdyscyplinarnego.
2.Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy.
3.Dialog motywujący z osobą doświadczająca przemocy.
Wykonawcą szkolenia było Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska z Myślenic.Prowadzącym szkolenie był Pan Arkadiusz Tyrała-pedagog resocjalizacji, trener, szkoleniowiec i profilaktyk.Każdy z uczestników szkolenia otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia oraz materiały dydaktyczne.
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty profilaktyczne w szkołach z zakresu przeciwdziałania przemocy

2018-11-22
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w porozumieniu z 7 szkołami z terenu Gminy Przemęt w okresie od 7 listopada 2018r.do 21 listopada 2018r.zrealizował działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy. Adresatami warsztatów profilaktycznych byli uczniowie z klas wytypowanych przez szkoły.Wykonawcą warsztatów był PROGRES Instytut Rozwoju i Edukacji Kamil Borkowski z Rzeszowa.Ogółem w szkołach zostało przeprowadzonych 19 grupowych warsztatów profilaktycznych 90 minutowych.
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZEMOC W RODZINIE - KTO MOŻE POMÓC

2016-12-20
Broszura informacyjna w załączniku.

Załączniki:

 1. Broszura informacyjna - PRZEMOC W RODZINIE - KTO MOŻE POMÓC (plik pdf 21355KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zespół Interdyscyplinarny

2016-12-19
Zespół Interdyscyplinarny
Przewodnicząca Zespołu - Barbara Ścigała
Przemęt, ul. Jagiellońska 8
tel. 65 549 71 66


Zespół Interdyscyplinarny działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8
tel. 65 549 71 66

Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania informacyjno-edukacyjna

2016-12-18
załącznikzałącznik
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Przemoc w Rodzinie Kto może pomóc
Link do Zielonej Linii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO