ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Nabór uczestników do udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka.......

Nabór uczestników do udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-02-19
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Przemęt otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z  Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wnioskowana kwota środków finansowych na realizację Programu – 360 672,00 zł

Przyznana kwota środków finansowych na realizację Programu – 201 960,00 zł

Z uwagi na przyznanie środków w wysokości 56% wnioskowanej kwoty na realizację zadania Program realizowany będzie wyłącznie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością wymagającą stałej opieki.

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną kartę zgłoszenia - załącznik nr 7 do Programu,

 2. Klauzulę Informacyjną - załącznik nr 12 do Programu,

 3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi - oryginał orzeczenia do wglądu,

 4. Oświadczenie uczestnika Programu dot. sytuacji dziecka/osoby
  z niepełnosprawnością - złącznik nr 1 do Regulaminu,

 5. Oświadczenie uczestnika Programu o nie korzystaniu z usług – załącznik nr 2 do Regulaminu,

 6. Oświadczenie uczestnika Programu o aktywności zawodowej oraz sprawowaniu opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością - załącznik nr 3 do Regulaminu,

 7. Klauzula informacyjna- załącznik nr 5 do Regulaminu,

 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem „Opieka wytchnieniowa” dla JST- edycja 2024 oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w Gminie Przemęt – załącznik nr 6.

w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8 biuro nr 8 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Rekrutacja uczestników do Programu prowadzona będzie zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w Gminie Przemęt.

Termin naboru do udziału w Programie: od 22 lutego 2024 r. do 15 marca 2024 r.

Informacji na temat Programu udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie pod numerem telefonu 65 615 69 81.

 

Załączniki:

 1. Program "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (plik pdf 312KB)
 2. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 - załącznik nr 7 do Programu (plik docx 39KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 12 do Programu (plik docx 23KB)
 4. Oświadczenie uczestnika Programu dot. sytuacji dziecka/osoby z niepełnosprawnościami - załącznik nr 1 do Regulaminu (plik odt 8KB)
 5. Oświadczenie uczestnika Programu o nie korzystaniu z usług - załącznik nr 2 do Regulaminu (plik docx 15KB)
 6. Oświadczenie uczestnika Programu o aktywności zawodowej oraz sprawowaniu opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością - załącznik nr 3 do Regulaminu (plik docx 15KB)
 7. Klauzula informacyjna - załącznik nr 5 do Regulaminu (plik docx 14KB)
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z Programem "Opieka wytchnieniowa" dla JST - edycja 2024 oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 w Gminie Przemęt (plik docx 12KB)
 9. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (plik pdf 364KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO