ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka.......

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028

2024-03-28
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 jest realizowany w Gminie Przemęt. Program  dofinansowany jest ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Celem Programu Moduł 1 i 2 jest zapewnienie pomocy dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z umową Nr 152/PSD/2024 zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Przemęt została przyznana dotacja  celowa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie modułu 1 i modułu 2 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

Przewidywany koszt realizacji zadania w ramach modułu 1 i 2 wyniesie - 133.360,00 zł:
- udział środków własnych Gminy w realizacji zadania wyniesie
: 35.340,40 zł., co stanowi nie mniej niż 26,5% kosztów zadania
- kwota dotacji przyznanej Gminie - 40 907,80 zł.

W ramach Programu jest udzielanie wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy: 

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,

  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

-  w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


 

 

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Zielonej Linii
STOP PRZEMOCY - broszura informacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO