Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Data publikacji: 2021-05-05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik pdf 420KB)

"Widzimy nie tylko oczami". Poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia.

Data publikacji: 2021-04-29

Poradnik został przygotowany przez zespół ekspertów Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych w ramach projektu pilotażowego Wschodniego Mazowsza "Widzimy nie tylko oczami". Został napisany z myślą o osobach, które doświadczają utraty widzenia i nie wiedzą, jakie wsparcie mogą otrzymać, ani gdzie szukać pomocy. Jest to zbiór odpowiedzi na pytania, które mogą być wskazówkami rozpoczynającymi proces pozytywnych zmian.

Załączniki:

 1. "Widzimy nie tylko oczami". Poradnik dla osób zagrożonych utratą widzenia. (plik pdf 849KB)

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2021-03-31

Życzenia AD 2021

Wnioski 500+

Data publikacji: 2021-03-31

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną
COVID – 19, obowiązującymi od 20 marca br. w całej Polsce rozszerzonymi zasadami bezpieczeństwa i pogarszającą się w Polsce sytuacją epidemiczną,
 informujemy, że wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres 2021/2022 nie będą przyjmowane w Sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jak podawano wcześniej.

Od 1 kwietnia br. wnioski o świadczenia 500+ na nowy okres 2021/2022 będzie można składać w wersji tradycyjnej (tj. papierowej):

- pocztą  
- lub wrzucając wniosek do urny znajdującej się na klatce schodowej
w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie.

 

Również wszelkie inne wnioski należy składać w sposób wskazany wyżej lub drogą elektroniczną:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia
  na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną, 
 • portal PUE ZUS

Druki wniosków znajdują się przy klatce schodowej przy wejściu
do budynku Urzędu Gminy w Przemęcie, można je też wydrukować
np. ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.przemet.ops.org.pl (zakładka DRUKI)

Decyzje Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2021r.

Data publikacji: 2021-03-26

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 25.03.2021r. związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecił czasowe zawieszenie działalności w terminie od 29.03.21r. do 9.04.21r. na obszarze całego województwa wielkopolskiego w placówkach wsparcia dziennego.
Jednocześnie z dniem 29.03.21r. zostało odwołane polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14.01.21r., znak PS-II.940.36.2020.7 w sprawie czasowego zawieszenia na terenie województwa działalności dziennych domów i klubów seniora prowadzonej w firmie stacjonarnej.

Załączniki:

 1. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 25.03.2021r. odwołująca polecenie z 14.01.2021r. (plik pdf 547KB)
 2. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z 25.03.2021r. dot. zawieszenia placówek wsparcia dziennego (plik pdf 531KB)

WNIOSKI 500+

Data publikacji: 2021-03-19

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19 oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że:

od 1 do 9 kwietnia wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można pobrać przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Przemęcie oraz ze strony internetowej GOPS www.przemet.ops.org.pl Wypełniony wniosek należy wrzucić do urny znajdującej się w holu budynku lub wysłać pocztą na adres Ośrodka.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Rekrutacja do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Data publikacji: 2021-03-11

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu mogą wziąść udział w rekrutacji do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Projekt skierowany jest także do osób z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowanych do podjęcia pracy, które dotychczas nie funkcjonowały na rynku pracy. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane, jak również nie istnieje górna granica wieku.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

 • zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;
 • psychospołecznych - przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;
 • medycznym - przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów zwiazanych z udziałem w projekcie. Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Średni czas pobytu osoby zakwalifikowanej do Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji to 6 miesięcy, z możliwościa wydłużenia do roku. Zgłoszenia od potencjalnych uczestników projektu przyjmowane są w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wszystkie osoby, które chciałyby zdobyć więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Panią Patrycją Królak z Oddziału Wielkopolskiego PFRON: Tel. 505 449 767; e-mail: pkrolak@pfron.org.pl

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna - Program kompleksowej rehabilitacji. (plik pdf 387KB)

WNIOSKI 500+OD 1 KWIETNIA BR. W SALI GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W PRZEMĘCIE (WEJŚCIE Z TYŁU BUDYNKU OD STRONY TARASU)

Data publikacji: 2021-03-05

Od 1 kwietnia br. będzie można składać w wersji papierowej wnioski o ustalenia prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Z uwagi na trudną sytuację w całym kraju spowodowaną COVID - 19 wnioski będą wydawane i przyjmowane w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej 16 w godzinach od 08.00 do 15.00.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, ich nabór trwa od lutego br.:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Szukasz pomocy? Zadzwoń!

Data publikacji: 2021-02-24

W załączniku przedstawiamy numery telefonów linii dedykowanych różnym problemom, gdzie można zwrócić się o pomoc.

W sytuacji zagrożenia życia zawsze dzwoń na numer alarmowy 112.

Załączniki:

 1. Szukasz pomocy? Zadzwoń! (plik pdf 472KB)

Oferta pracy - OPIEKUN w Ośrodku Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-02-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób na stanowisko: OPIEKUN             w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Oferta pracy na stanowisko OPIEKUN w OPS (plik pdf 522KB)

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Data publikacji: 2021-02-10

Ogólnopolska Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach usług oferowane jest wsparcie przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Szczegółowe informacje znajdują sie w załączonej ulotce.

Załączniki:

 1. Linia Pomocy Pokrzywdzonym (plik pdf 487KB)

Porady prawne.

Data publikacji: 2021-02-10

Informujemy o możliwości skorzystania przez mieszkańców z telefonicznej porady prawnej na podane niżej numery telefonów radcy prawnego Barbary Dąbkowskiej oraz radcy prawnego Agnieszki Lichnowskiej - Kaczmarek.

Numery telefonu, e-mail:

Radca prawny - Barbara Dąbkowska

Tel. 693 154 711

E-mail: dabkowska_kancelaria@wp.pl

Radca prawny - Agnieszka Lichnowska - Kaczmarek

Tel. 504 406 438

e-mail: lichnowska-kancelaria@wp.pl

Więcej informacji w zakładce - Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwa Powiatowego w Wolsztynie www.powiatwolsztyn.pl. 

Bezpłatne telefoniczne wsparcie psychologiczne

Data publikacji: 2021-02-10

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego skierowanego dla osób w kryzysie.

Wsparcia psychologicznego udziela psycholog Beata Strzyżewska.

Zapisy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie w godzinach pracy, pod numerem telefonu 65 615 69 81.

Oferta pracy - ASYSTENT RODZINY

Data publikacji: 2021-02-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT RODZINY. Treść oferty do pobrania w załączeniu.

 

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Oferta pracy na stanowisko ASYSTENT RODZINY (plik pdf 431KB)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

Data publikacji: 2021-02-05

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: KIEROWNIK Dziennego Domu Pomocy Senior +  w Błotnicy. 

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KIEROWNIK DDPS+ w Błotnicy (plik pdf 420KB)

Oferta pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

Data publikacji: 2021-02-05

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK SOCJALNY.

Umowa o pracę na zastępstwo.

Treść oferty do pobrania w załączeniu.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik doc 34KB)
 2. Oferta pracy na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY (plik pdf 348KB)

Oferta pracy w Firmie Hermes Sp. z o.o Włoszakowice

Data publikacji: 2021-01-25

Firma Hermes Sp. z o.o., producent wód i napojów z siedzibą we Włoszakowicach poszukuje pracowników na stanowiska:
- operator wózka widłowego - magazynier,
- pracownik działu utrzymania ruchu (elektryk, elektromechanik, automatyk),
- operator maszyn,
- technolog żywności, kontroler jakości.
Firma jest w stanie zapewnić dojazd po zebraniu pewnej grupy z danej okolicy tj. od 5 osób wzwyż.

Zainteresowani kandydaci/kandydatki proszeni są o przesłanie swoich aplikacji na adres rekrutacja@hermes-amita.com.pl. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę stanowiska na które składana jest aplikacja.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie w sprawie pracy. (plik pdf 1810KB)

WNIOSKI 500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-19

Aktualnie każdy kto pobiera świadczenie 500+ ma to świadczenie przyznane do 31.05.2021r.
Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 czerwca 2021 r. i będzie trwał do 31 maja 2022 r.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można składać:
- drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r.:
-za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
-przez bankowość elektroniczną,
-portal PUE ZUS.
- tradycyjnie (tj. w wersji papierowej) od 1 kwietnia 2021 r.

Szczegóły w jaki sposób będzie odbywało się przyjmowanie od Państwa wniosków w sprawie 500+ w wersji papierowej zostaną podane w terminie późniejszym.

Ponadto informujemy, że jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:
-do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.,
-od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
-od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:
-w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
-w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,
-w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach - Program Czyste Powietrze

Data publikacji: 2021-01-13

Informujemy, że w dniu 30.12.2020 r. otrzymaliśmy komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

Powyższy komunikat znajduje się w załączonym pliku.

Załączniki:

 1. Komunikat (plik pdf 809KB)

GOPS NIECZYNNY W WIGILIĘ

Data publikacji: 2020-12-18

Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. tj. w Wigilię, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 22.2020 (plik pdf 317KB)

Życzenia Świąteczne

Data publikacji: 2020-12-08

Życzenia Świąteczne A.D. 2020

logo

KONKURS DLA SENIORÓW NA ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY

Data publikacji: 2020-11-17

Stroiki bożonarodzeniowe to pełne uroku dekoracje. Aby umilić czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, zapraszamy Państwa już dziś do tworzenia pięknych ozdób jakimi są stroiki. Można je wykonać własnoręcznie np. z szyszek, gałązek, filcu, papieru, ale tak naprawdę wyobraźnia nie zna granic i to właśnie Wy możecie zdecydować z czego będzie zrobiony Wasz stroik.
Na Wasze prace czekamy w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie do 9 grudnia 2020 r.
Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i w trosce o Państwa zdrowie, prosimy aby stroiki i Karty Zgłoszeniowe (Załącznik do Regulaminu) do GCKiB w Przemęcie dostarczały osoby Wam bliskie. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o kontakt telefoniczny do 4 grudnia 2020 r. pod numerem 65 619 34 86 w celu uzgodnienia terminu odbioru wykonanych stroików, a my zrobimy to bezpłatnie.
Szczegóły na temat konkursu znajdziecie w załączonym Regulaminie.
Zapraszamy!!!

Załączniki:

 1. Regulamin (plik pdf 380KB)

Ogłoszenie o pracę na stanowisko OPIEKUN

Data publikacji: 2020-11-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osób na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) Umowa o pracę na czas określony,
2) Ilość etatów - 2,
3) Wymiar czasu pracy - ½ etatu,
4) Zatrudnienie - styczeń 2021 roku,
5) Praca w terenie - teren Gminy Przemęt.
2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. zawodowe,
2) umiejętność skutecznego komunikowania się,
3) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania podopiecznego,
4) zrównoważenie emocjonalne.

3. Wymagania dodatkowe:
1) kurs opiekuna osoby starszej lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
2) prawo jazdy kat. B oraz własny samochód,
3) odpowiedzialność, samodzielność, cierpliwość, empatia,
4) odporność na trudne sytuacje i stres,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku wg potrzeb podopiecznych:
1) pomoc przy czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
2) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, utrzymanie czystości w pomieszczeniach, przygotowywanie posiłków, zakupy, palenie w piecu itp.
3) pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego,

5. Wymagane dokumenty:
1) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
2) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
3) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
5) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000
i 1669) oraz art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie do urny w holu budynku Urzędu Gminy lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt z dopiskiem:
Dotyczy naboru na stanowisko Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej
w terminie do 20 listopada 2020 roku do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie zastrzega sobie prawo wyboru ofert. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o pracę na stanowisko OPIEKUN"

Załączniki:

 1. Kwestionariusz (plik doc 34KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...