Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

ZASIŁEK RODZINNY I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - WNIOSKI NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2022/2023

2022-07-27

Od 1 sierpnia br. można składać w wersji papierowej wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego       i funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023.

Wnioski będą przyjmowane w budynku Urzędu Gminy w Przemęcie w pokoju nr P6 lub P13 (w piwnicy)
w godzinach  od 8.00 do 15.00.


Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, ich nabór trwa od lipca br.: 

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, 
 • przez bankowość elektroniczną,  
 • portal PUE ZUS. 

Druki wniosków będą dostępne:

 • w miejscu przyjmowania wniosków,
 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie www.przemet.ops.org.pl
  (zakładka DRUKI).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (65) 615-69-84.
                                                                                                                                              
                                                                                                         Dyrektor GOPS w Przemęcie
                                                                                                                /-/ Barbara Ścigała

Ikonka symbolizująca artykuł

NIEMARNUJEMY - RATUJEMY

2022-07-05

Załączniki:

 1. "paczka żywnościowa" (plik pdf 2300KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii

2022-06-15

Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług fizjoterapii w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, średnio 40 godzin w miesiącu, łącznie 240 godzin przez okres 6 miesięcy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 576KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 6. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik docx 15KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik docx 13KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik pdf 575KB)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 253KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ANULOWANO ZAPYTANIE OFERTOWE Z UWAGI NA BŁĘDNE ZAŁĄCZNIKI

2022-06-09

W dniu 15.06.2022r. anulowano zapytanie ofertowe na świadczenie usług fizjoterapii z dnia 09.06.2022r.

Zapytanie ofertowe - usługa fizjoterapii

Usługa będzie świadczona w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy , ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, średnio 40 godzin w miesiącu, łącznie 240 godzin przez okres 6 miesięcy.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 583KB)
 2. Załącznik nr 1 - Oferta (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik doc 28KB)
 6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik doc 24KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik docx 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - poradnictwo specjalistyczne: Terapia zajęciowa grupowa dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej

2022-06-09

Przedmiot zamówienia stanowi poradnictwo specjalistyczne: Terapia zajęciowa grupowa dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej:

Usługa będzie świadczona w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy , ul. Szkolna 19 (woj. Wielkopolskie, gmina Przemęt) dla 20 seniorów,  średnio 20 godzin w miesiącu,  łącznie 120 godzin przez okres 6 miesięcy. Wykonawca rozliczać się będzie z Zamawiającym na podstawie rzeczywistej realizacji godzin.

Szczegóły zapytania ofertowego w załącznikach.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 583KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (plik docx 18KB)
 4. Załącznik nr 3 - Wykaz osób (plik docx 21KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie oferenta (plik doc 28KB)
 6. Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy (plik doc 24KB)
 8. Załącznik nr 7 - Projekt umowy (plik docx 26KB)
 9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 347KB)
 10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert (plik pdf 217KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAPYTANIE OFERTOWE "Świadczenie usługi cateringu w postaci obiadu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy"

2022-06-03
 1. Zamawiający: Gmina Przemęt / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, NIP: 923-16-51-446                                     

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usługi cateringu w postaci obiadu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy.

Usługa cateringu obejmuje przygotowanie i dostarczanie jednego posiłku tj. obiadu dla seniorów z Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, do pomieszczenia wyznaczonego przez Zamawiającego w opakowaniach zbiorczych transportowych, utrzymujących odpowiednią świeżość i temperaturę dostarczanych posiłków.

 1. Realizacja usługi obejmuje jeden posiłek dziennie (obiad) w formie:

mięso (bez kości)/ryba o gramaturze nie mniejszej niż 150g, dodatek warzywny (surówka, warzywa gotowane) o gramaturze nie mniejszej niż 100g, makaron/kasza/ryż/ziemniaki o gramaturze nie mniejszej niż 200g lub obiad półmięsny (pierogi, krokiety, łazanki lub podobne) o gramaturze nie mniejszej niż 400g lub obiad bezmięsny (naleśniki, placki ziemniaczane, knedle, kopytka, itp.) o gramaturze nie mniejszej niż 400g, kompot o gramaturze nie mniejszej niż 250 ml.

 1. Wykonawca zapewni trzy razy w tygodniu obiad mięsny i dwa razy w tygodniu obiad jarski lub półmięsny.
 2. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.
 3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować posiłki z produktów wysokiej jakości bez dodatków preparatów zastępczych, preparatów zwiększających objętość i innych wpływających na zmianę smaku, zapachu, konsystencji potraw, itp.
 4. Usługa świadczona będzie w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy, ul. Szkolna 19  (woj.  wielkopolskie, Gmina Przemęt) przez pięć dni w tygodniu, w dni powszednie (20 dni średnio/miesiąc), dla grupy śr. 20 osób, łącznie szacunkowo 2540 osobodni. Wykonawca rozliczać się będzie z Zamawiającym na podstawie rzeczywistej ilości dostarczonych posiłków.
 5. Zamawiający dopuszcza konieczność zapewnienie odrębnych posiłków dla osób uczulonych na poszczególne produkty żywieniowe bądź wymagających odpowiedniej diety, tj. diety cukrzycowej, bezmlecznej, lekkostrawnej. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne informacje w tym zakresie na min. 1 dzień roboczy przed terminem realizacji zamówienia.
 6. Dla wszystkich diet ustala się dzienną normę kaloryczności w ilości ok. 1000 kcal,
  z dopuszczalnym odchyleniem (+/-) 5%.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości posiłków przez wytypowanych pracowników  Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.
 8. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę na okres minimum 5 dni (dopuszczalne jadłospisy miesięczne) i zatwierdzony przez Zamawiającego. Jadłospis będzie dostarczany w wersji papierowej lub elektronicznej Zamawiającemu najpóźniej na 2 dni robocze przed okresem jego obowiązywania.
 9. Wykonawca zapewni dowóz środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne o ustalonej godzinie we wskazane miejsce – zgodnie z ustalonym harmonogramem, koszt dojazdu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy i powinny być wliczone w ofertę cenową.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania
  i przygotowywania artykułów spożywczych na podstawie  ustawy z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 ze zm.).
 11. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Płatność za usługę nastąpi zgodnie z rachunkiem/fakturą wystawianą raz w miesiącu wg wzoru: liczba rzeczywiście dostarczonych obiadów x stawka, podatek VAT.  Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu.

 1. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w zamkniętej kopercie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt lub poprzez pocztę mailową w postaci dokumentu będącego kopią treści zapisanej w postaci papierowej (oferta pierwotnie sporządzona w postaci papierowej opatrzona własnoręcznym podpisem, a następnie przekształcona do postaci elektronicznej) w formie zaszyfrowanego pliku na adres: gops@zw.pl w terminie do dnia 14.06.2022 do godz.14.00 z dopiskiem:

”Oferta na świadczenie usługi cateringu w Dziennym Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie zostaną rozpatrzone.

 1. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Ścigała – numer telefonu: 65 615 69 80.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg załączonego formularza.
 3. Kryterium oceny i opis sposobu przyznawania punktacji oferty:

cena  – C - 90 %,

spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej – S - 10 %.

 1. W ramach kryterium „cena”

Ocena punktowa w kryterium „cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto za całość zamówienia wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru opisanego poniżej.

W przypadku kryterium "cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość  punktów wynikającą z działania: 

                                                                    Cena najtańszej oferty [PLN]

                                                C = -------------------------------------------   x 90

                                                             Cena badanej oferty [PLN]

           gdzie:

C - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium "cena"

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta za kryterium "cena" – 90 pkt (waga kryterium – 90%).

2) W ramach kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”, Zamawiający będzie oceniał ofertę tzn. czy Wykonawca zatrudnia w ramach realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawyz dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub zadeklaruje zatrudnienie osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub poszukującej pracy, niepozostającej w zatrudnieniu lub niewykonującej innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającej status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia.

Wykonawca, który spełni kryterium: „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” otrzyma 10 punktów (waga kryterium – 10%).

Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia stanowiącego złącznik nr 3 do zapytania ofertowego

3)  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego  wzoru:

                                       L = C + S

gdzie:

L – całkowita liczba punktów

C – punkty uzyskane w kryterium „cena”

S – punkty uzyskane w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”

Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta (albo oferta dodatkowa) uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

6) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 2. oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego (załącznik nr 2),
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie później niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (CEIDG, KRS),
 4. oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik nr 3),
 5. klauzula informacyjna (załącznik nr 4),
 6. oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 5),
 7. projekt umowy (załącznik nr 6).

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 227KB)
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (plik doc 42KB)
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie oferenta o braku powiązania osobowego i kapitałowego (plik doc 28KB)
 4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej (plik doc 30KB)
 5. Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)
 6. Załącznik nr 5 Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych (art. 13 lub art. 14 RODO) (plik doc 24KB)
 7. Załącznik nr 6 Projekt umowy (plik docx 26KB)
 8. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia (plik pdf 206KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

DOTACJA SENIOR+

2022-05-30
Logo - Państwowy Fundusz Celowy

GMINA PRZEMĘT OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W FORMIE DOTACJI CELOWEJ  W WYSOKOŚCI 77.760,00 zł.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025 , edycja 2022 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+”

Całkowita wartość zadania: 544.004,72 zł., w tym:

- dotacja z budżetu państwa: 77.760,00 zł,

- środki własne gminy wyniosą: 230.728,14,

- środki z innych źródeł publicznych przyznanych przez Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego: 235.516,58 zł.
 

Celem działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy jest zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

Ikonka symbolizująca artykuł

UWAGA!! PRACA!!!

2022-05-25

 

!! UWAGA !! PRACA !!

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych u osoby starszej, niepełnosprawnej.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: Kaszczor – Mochy – Solec Nowy, w miejscu zamieszkania osób starszych, niepełnosprawnych.

Wymagania:

1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

2. umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

3. zrównoważenie emocjonalne,

4. sumienność, cierpliwość, obowiązkowość,

5. odporność na trudne sytuacje i stres,

6. własny samochód.

 

Zakres wykonywanych czynności:

1. pomoc przy jedzeniu i piciu,

2. pomoc przy czynnościach pielęgnacyjno – higienicznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 615 69 80, 663 994 367

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi

2022-05-24

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną. Baner zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do KCIK (Krajowego Centrum Interwencyjno - Konsultacyjnego dot. Ofiar Handlu Ludźmi).

Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii "Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań sie ofiarą handlu ludźmi" zostały opublikowane  na kanale YouTube oraz na stronie MSWiA:

Załączniki:

 1. Ulotka 1 (plik pdf 21579KB)
 2. Ulotka 2 (plik pdf 23745KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

2022-05-23

Wójt Gminy Przemęt w związku z art. 9a ust.1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.z 2021r.,poz.1249) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

Czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym".

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. (plik pdf 297KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Świąteczne

2022-04-14
Życzenia AD 2022
Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc Obywatelom Ukrainy / ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

2022-03-23

WSPARCIE W RAMACH USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski w zakresie:

1) przyznania wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych;

2) przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W/w świadczenia będą przyznawane na podstawie oświadczenia co oznacza, że w postępowaniu o przyznanie ww. świadczeń nie będzie przeprowadzany rodzinny wywiad środowiskowy chyba, że powstaną wątpliwości, co do treści oświadczenia, świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy;

3) przyznania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Pracownicy socjalni pełnią dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie (pokój nr 8).

ПІДТРИМКА ЗА АКТОМ ВІД 12.03.2022. ЗА ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ Збройний конфлікт у цій УКРАЇНІ

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом”, які прибули до Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями,

Центр соціального захисту населення приймає заяви щодо:

1) надання допомоги у сфері сімейних допомог;

2) надання грошових і немайнових виплат на умовах і в порядку дії від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу. Вищезазначені пільги надаватимуться на підставі декларації, а це означає, що у провадженні щодо надання вищезазначених допомоги, не буде проводитись перевірка матеріально-побутових умов проживання, якщо немає сумнівів щодо правдивості поданої інформації. Соціальна допомога матиме тимчасовий, короткостроковий характер;

3) надання допомоги у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної для проживання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житлову плату.

Працівники соціальної служби чергують з понеділка по п’ятницю з 8:00 - 15:00 у Центрі соціального захисту у Пшементі за адресою вулиця Ягеллонська 8 (кабінет 8).

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

2022-03-23

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD) nowa edycja programu – Podprogram 2021.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1.707,20 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1.320,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8 (pokój nr 8) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielnościi włączenia społecznego.

W załączniku wzory do Wytycznych Poprogram 2021 PO PŻ w wersji dwujęzycznej polsko – ukraińskiej: załącznik nr 5, nr 6 i nr 7.

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 5 - Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej. (plik pdf 786KB)
 2. Załącznik nr 7 - Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc w przypadku braku skierowania z OPS (plik pdf 821KB)
 3. Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej (plik pdf 745KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy / Одноразова грошова допомога громадянам України

2022-03-21

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego:

1. obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,

2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa

- dzieci obywateli wymienionych w punkcie 1-3.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wys. 300,00 zł. na osobę i jest przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Podstawowe warunki do przyznania świadczenia:

- wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022r.

- wpisanie do rejestru PESEL.

Pełna treść komunikatu w załączniku.

Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу:
1. громадянин України, який в'їхав на територію Республіки Польща безпосередньо
з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім'єю прибув на територію Республіки Польща у зв'язку з військовими діями,
3. подружжя громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави.
- діти громадян, зазначених у пунктах 1-3.
Надається одноразова грошова допомога у розмірі 300,00 злотих. на одну особу і призначений для життєдіяльності, зокрема на оплату харчування, одягу, взуття, засобів особистої гігієни та житла.
Основні умови надання пільги:
- в'їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 року.
- внесення до реєстру PESEL.
Хто подає заявку:
Заява про виплату одноразової грошової допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або фактичним піклуванням над дитиною.
Громадяни України особисто звертаються за одноразовою виплатою. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично доглядає за дитиною. При подачі заяви неповнолітні не повинні бути присутніми.
Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:
- ім'я (імена) та прізвище
- дата народження
- національність- стать
- вид документа, що є підставою для перетину кордону
- серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону
- відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща,
- адреса проживання
- контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти - якщо є
- номер PESEL.
Де та як подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги:
- у Комунському центрі соціального забезпечення в Перементі, кімната 8 (місце управління гм.
в Перементі), з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 15.00
- листуванням за адресою: Комунальний центр соціальної допомоги в Перементі,
вул. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt.
Інформаційне положення GDPR слід додати до заявки.

Załączniki:

 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (plik pdf 194KB)
 2. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik pdf 433KB)
 3. Załącznik do wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (plik pdf 364KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 604KB)
 5. Одноразова грошова допомога громадянам України (plik pdf 51KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowa zakładka dotycząca rynku pracy dla obywateli Ukrainy na wortalu publicznych służb zatrudnienia

2022-03-18

Na prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej wortalu publicznych służb zatrudnienia uruchomiono nową zakładkę adresowaną do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski szukając bezpiecznego schronieni przed działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zakładka o nazwie Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy, podobnie jak cały wortal, dostępna jest również w języku ukraińskim. Link https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

- Rynek pracy w Polsce

- Rynek pracy w Unii Europejskiej

- Pomoc w innych obszarach.

Gdzie szukać informacji?

Najważniejszą strona internetową w kontekście wsparcia obywateli Ukrainy, również w znalezieniu pracy jest http://pomagamukrainie.gov.pl. Jest dostępna zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Zbiera ona w jednym miejscu informacje dotyczace rynku pracy. Użytkownik po zaznaczeniu, że potrzebuje pomocy w znalezieniu pracy, zostanie przekierowany m.in.do:

- Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia

- Portalu usług elektronicznych urzędów pracy,

- Centralnej Bazy Ofert Pracy i Aplikacji ePraca

- Portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc dla Ukrainy

2022-03-15

Szanowni Mieszkańcy

W obliczu tragicznych wydarzeń jakie mają miejsce na Ukrainie Gmina Przemęt po raz drugi organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Dziękujemy mieszkańcom gminy za dotychczasową ofiarność. Dotychczas zebrane dary zostały przekazane do punktu recepcyjnego w Poznaniu oraz do rodzin z Ukrainy znajdujących się w naszej społeczności. W związku z istniejącymi potrzebami, prosimy o dalsze wsparcie.

Gmina Przemęt uruchomiła punkt zbiórki darów dla Ukrainy, do którego mieszkańcy będą mogli przekazywać:
- ręczniki papierowe,
- papier toaletowy,
- proszki do prania,
- środki higieny osobistej (tj. szampony, żele pod prysznic, kremy do twarzy i rąk), - mleko UHT w kartonach,
- soki w kartonikach,
- żywność długoterminową (ryż, kasze, makarony, płatki śniadaniowe, mąkę, cukier, herbatę, kawę,ryby w puszce, dania gotowe),
- słodycze dla dzieci,
- obuwie sportowe w dobrym stanie, rozmiary: 31, 35, 36, 40.

Zebrane produkty przekazane będą do miejsc i rodzin, które przyjmują uchodźców z Ukrainy w naszej społeczności.

Punkt i godziny zbiórki:

sala GCKiB w Przemęcie, w dniach od 16.03.2022 r. do 18.03.2022 r. w godz.7:30 - 16:00.

Produkty wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemęcie,po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem (65) 615 69 81.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zachowaj czujność i ostrożność - ulotki przeznaczone dla uchodźców z Ukrainy

2022-03-14

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przygotowało ulotkę w języku ukraińskim dotyczącą między innymi problematyki handlu ludźmi i zaginięć osób, przeznaczoną dla uchodźców z Ukrainy. Ulotkę można pobrać również w języku polskim. 

Załączniki:

 1. Zachowaj czujność i ostrożność (plik pdf 161KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zielona Linia odpowie na pytania dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

2022-03-10

Zielona Linia - centrum informacyjne służb zatrudnienia, działające pod numerem 19524, będzie udzielać informacji na temat zatrudnienia cudzoziemców. To platforma zarówno dla pracodawców, jak i osób poszukujących zatrudnienia w Polsce.

Zielona Linia to:

- informacje o formach wsparcia z urzędu pracy,

- informacje o procedurach zatrudnienia obcokrajowców,

- informacje dla osób powracających z zagranicy,

- oferty pracy i szkoleń,

- pomoc w napisaniu CV,

- tłumaczenie CV na język angielski,

- terminarz wydarzeń w danym regionie,

- czat z konsultantem.

Na stronie Zielonej Linii, potrzebne informacje znajdą zarówno pracodawcy, jak i osoby z zagranicy. Usługa jest dostępna w języku ukraińskim.

Szczegóły na http://zielonalinia.gov.pl

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnodostępne telefony komórkowe pod którymi można otrzymać bezpłatna pomoc psychologiczną, również w języku ukraińskim

2022-03-09

Polskie Centrum Migracyjne - tel. 669 981 038 (pomoc w języku ukraińskim i rosyjskim)

Centrum Psychoterapii HELP - tel. 720 826 806 oraz 790 626 806 (pomc w języku polskim i angielskim)

Centrum Medyczne Damiana - tel. 22 566 22 27 (pomoc w języku ukraińskim)

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12 (dyzuruje psycholog biegle posługujacy się językiem ukraińskim oraz rosyjskim)

Przystań Psychologiczna - tel. 533 300 999 (spotkania online lub stacjonarne w Warszawie w jęzku ukraińskim, polskim lub angielskim)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie - tel. 12 421 92 82

Helping Hand - tel. 698 188 305 (dyżury telefoniczne w języku ukraińskim, spotkania online w języku polskim, ukraińskim, angielskim).

Ikonka symbolizująca artykuł

Ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski

2022-03-09

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej przygotowała przystępne i czytelne ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Poski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz  z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały przygotowano w 4 wersjach językowych: ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej i są do pobrania poniżej.

Telefony alarmowe w Polsce:

Policja - 997

Staż Pożarna - 998

Pogotowie Ratunkowe - 999

Ogólnoeuropejski numer alarmowy - 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie - http://www.ua.gov.pl

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna PL (plik pdf 425KB)
 2. Ulotka informacyjna EN (plik pdf 430KB)
 3. Ulotka informacyjna RU (plik pdf 502KB)
 4. Ulotka informacyjna UA (plik pdf 530KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Senior.gov.pl
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do ePUAP
Link do Przemoc w Rodzinie Kto może pomóc
Link do Zielonej Linii

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
tel. (65)615-69-82

Link do platformy epuap Link do bip Polityka prywatności Deklaracja dostępności RODO